Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over stremmingen, vergunningen en groenbeheer

18 juli 2016    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 19 juli 2016
Groenbeheer ander beeld

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Stremming in verband met evenement te Zuidhorn het Joh. Smitpark te Zuidhorn.
Op bovengenoemde datum is daarom de het deel van de Sportlaan te Zuidhorn vóór sporthal de QuicksilverS afgesloten voor alle verkeer tussen 11.00 en 22.30 uur. De Sportlaan blijft beschikbaar voor het  doorgaande verkeer. Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie via (0594) 50 88 88.

 

Stremming Bartolesstraat te Visvliet
Op zaterdag 27 augustus 2016 is er een rommelmarkt op de Bartolesstraat te Visvliet. Gedurende deze activiteit is het deel van de Bartolesstraat vanaf de kruising met de Haringhuizen tot de Stationsweg voor alle verkeer afgesloten. Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie via (0594) 50 88 88.

Promotiedagen
Presenteer uw onderneming voordelig tijdens de Promotiedagen op plein Westerkwartier-Noordenveld! Het regionale bedrijfsleven uit het Westerkwartier en Noordenveld presenteert zich ook dit jaar weer gezamenlijk op de Promotiedagen. Op een strategisch perfecte locatie in de Borgmanhal is het plein Westerkwartier-Noordenveld voor velen uitgegroeid tot een vast ontmoetingspunt op de beursvloer. De  Promotiedagen voor het bedrijfsleven Noord Nederland is met 600 deelnemers het grootste zakelijke evenement van het Noorden. De beurs is dit jaar op 8 en 9 november in Martiniplaza in Groningen. Met ruim 25.000 bezoekers is dit dé bedrijvenbeurs die u als ondernemer niet mag missen!
Deelname met beursstand of netwerktafel
De basis van het plein Westerkwartier-Noordenveld bestaat uit beursdeelnemers die zich met een eigen stand presenteren. Naast een dertigtal bedrijven uit de regio, presenteren ook de gemeenten Leek en Noordenveld zich met een eigen stand op het Plein. Evenals vorig jaar is er de mogelijkheid deel te nemen met een netwerktafel.
Deze netwerktafels maken het voor ondernemers mogelijk al voor € 495,- deel te nemen aan de promotiedagen en zijn bij uitstek geschikt voor kleine bedrijven en zzp-ers.
Voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden kan men contact opnemen met de beursorganisatie 050 - 525 89 99 of info@promotiedagen.nl.
Aanmelden kan via http://www.promotiedagen.nl/wkwartier-nveld. Opgeven voor 1 oktober aanstaande.

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• veranderen van een voorgevel/garage, Boslaan 1 te Zuidhorn (ontvangen 24 juni 2016)
• bouwen van een carport, de Gast 76 te Zuidhorn (ontvangen 11 juli 2016)
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88. In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Verlenging beslistermijn
De volgende beslistermijn wordt verlengd met een termijn van 6 weken: (ontvangen 12 mei 2016)
• plaatsen van een schutting, Lindestraat 1 te Noordhorn Meldingen

Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• 74 abelen (herplant), a/d Westerdijk te Den Horn
• 2 bomen, Hogeweg 14 te Den Horn
De meldingen liggen vanaf heden gedurende twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor:
• het plaatsen van een transformatorstation, Sietse Veldstraweg 10 te Den Ham (verzonden 7 juli 2016)
• vervanging riool en wegonderhoud, a/d Langestraat/Schipperstraat te Noordhorn (verzonden 7 juli 2016)
• het verleggen van een dam, Aalsumerweg 34 te Oldehove (verzonden 7 juli 2016)

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van een:
• spelweek van 24 t/m 26 augustus 2016, sportpark a/d Burg. van Barneveldweg 21 te Aduard (verzonden 14 juli 2016)
• spelweek van 22 t/m 27 augustus 2016, sportpark a/d Sportlaan te Grijpskerk (verzonden 13 juli 2016)
• spelweek van 20 t/m 26 augustus 2016, Boventilsterweg 1 te Oldehove (verzonden 13 juli 2016)
• spelweek van 22 t/m 27 augustus 2016, a/d Bartolesstraat te Visvliet (verzonden 13 juli 2016)
• spelweek van 22 t/m 26 augustus 2016, Van Starkenborghkanaal ZZ 1 te Zuidhorn (verzonden 13 juli 2016)
• rommelmarkt op 10 september 2016 van 09.00 tot 17.00 uur, achter perceel Oosterweg 11/13 te Noordhorn (verzonden 14 juli 2016)
• familiedag/seizoensopening op 27 augustus 2016 van 13.00 tot 22.30 uur, a/d Sportlaan te Zuidhorn (verzonden 14 juli 2016)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een spelweek op 24 augustus 2016 van 13.00 tot 16.30 uur, op 25 augustus 2016 van 13.30 tot 23.00 uur en op 26 augustus 2016 van 13.30 tot 02.00 uur, a/d Burg. van Barneveldweg 21 te Aduard (verzonden 14 juli 2016)
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een spelweek op 22 en 23 augustus 2016 van 08.00 tot 21.00 uur, op 24 augustus 2016 van 08.00 tot 23.00 uur, op 25 augustus 2016 van 08.00 tot 17.00 uur,  op 26 augustus 2016 van 08.00 tot 22.00 uur en op 27 augustus 2016 van 08.00 tot 01.30 uur, sportpark a/d Sportlaan te Grijpskerk (verzonden 13 juli 2016)
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een spelweek op 22 augustus 2016 van 09.00 tot 19.00 uur, op 23 augustus 2016 van 09.00 tot 20.30 uur, op 24 en 26 augustus 2016 van 09.00 tot 22.00 uur en op 25 augustus 2016 van 10.00 tot 22.00 uur, Boventilsterweg 1 te Oldehove (verzonden 13 juli 2016)
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een spelweek op 22, 23 en 24 augustus 2016 van 09.30 tot 17.00 uur, op 25 augustus 2016 van 09.30 tot 22.00 uur en op 27 augustus 2016 van 09.30 tot  18.00 uur, sportveld a/d Bartolesstraat te Visvliet (verzonden 13 juli 2016)
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een spelweek op 22 augustus 2016 van 10.00 tot 17.00 uur, op 23 augustus 2016 van 10.00 tot 21.00 uur, op 25 augustus 2016 van 10.00 tot 22.30 uur en op 26 augustus 2016 van 09.00 tot 17.00 uur, Van Starkenborghkanaal ZZ 1 te Zuidhorn (verzonden 13 juli 2016)
• plaatsen van 3 aankondigingsborden in de gemeente Zuidhorn van 20 augustus t/m 10 september 2016 ter aankondiging van de rommelmarkt te Noordhorn (verzonden 14 juli 2016)
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een familiedag/seizoensopening op 27 augustus 2016 van 13.00 tot 22.30 uur, a/d Sportlaan te Zuidhorn (verzonden 14 juli 2016)

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend:
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een spelweek op 25 en 26 augustus 2016 van 19.00 tot 23.00 uur, vanuit een mobiele bar a/d Burg. van Barneveldweg 21 te Aduard (verzonden 14 juli 2016)
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een spelweek op 27 augustus 2016 van 22.00 tot 01.30 uur in een tent, sportpark a/d Sportlaan te Grijpskerk (verzonden 13 juli 2016)
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een spelweek op 20 augustus 2016 van 18.00 tot 21.00 uur, op 24 augustus van 09.00 tot 01.00 uur, op 25 augustus 2016 van 19.30 tot 22.00 uur, op 26 augustus 2016 van 17.00 tot 22.00 uur, Boventilsterweg 1 te Oldehove (verzonden 13 juli 2016)
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een spelweek op 25 augustus 2016 van 18.30 tot 24.00 uur in een tent, Van Starkenborghkanaal ZZ 1 te Zuidhorn (verzonden 13 juli 2016)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Brandbeveiligingsverordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning is verleend voor:
• het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) van 24 t/m 26 augustus 2016 ten behoeve van een spelweek te Aduard (Verzonden op 14 juli 2016)
• het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) van 22 t/m 27 augustus 2016 ten behoeve van een spelweek te Grijpskerk (Verzonden op 13 juli 2016)
• het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) op 10 september 2016 ten behoeve van een rommelmarkt te Noordhorn (Verzonden op 14 juli 2016)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

 

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

Beheer Groen gemeente Zuidhorn
Dit voorjaar heeft de gemeenteraad het nieuwe groenbeleid vastgesteld. Het nieuwe beleid is gericht op het behoud en versterken van bomen en groen in de gemeente. Dat heeft gevolgen voor het beeld in uw buurt en het biedt extra kansen voor planten en dieren.

  • Groenbeheer anders-maaien
  • Groenbeheer ecologisch-beheer
  • Groenbeheer geen-chemische-middelen
  • Groenbeheer groen-afval
  • Groenbeheer honden
  • Groenbeheer kappen
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Zuidhorn-2019 hoofdstraat

Betere leefbaarheid kleinere plaatsen in Groningen ( zoals Zuidhorn )

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
Scores: Zuidhorn ‘zeer goed’ en Leek ‘goed’
Lees verder →
Scouting clubhuis (1)

Scouts pakken clubhuis aan

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
“kan weer een flink aantal jaren mee”
Lees verder →