Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over stremmingen, Militaire oefening en Officiële bekendmakingen

20 maart 2017    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 21 maart 2017
Compostdag 21maart2015 gemeente zuidhorn

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Inloopbijeenkomst bruggen Zuidhorn
Woensdag 29 maart aanstaande van 18.00 tot 20.00 uur organiseert de provincie Groningen een inloopbijeenkomst in Zalencentrum Balk, De Gast 39 in Zuidhorn. Deze avond gaat over de sloop van de oude brug tussen Zuidhorn en Noordhorn en het inhijsen van de nieuwe beweegbare brug. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen over de spoorburg. Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u onder meer informatie krijgen over de wijze van uitvoering, de eventuele hinder, die de werkzaamheden met zich meebrengen en de inzet van de pont en de bussen.
De gemeente Zuidhorn is ook aanwezig met het plan voor de herinrichting aan weerszijden van de brug. U bent van harte welkom!

Stremmingen
Noordhorn 28 maart 2017
Op dinsdag 28 maart 2017 worden onderhoudswerkzaamheden verricht aan de kerktoren in Noordhorn. Hierbij wordt een kraan op de openbare weg geplaatst. Van 7.00 tot uiterlijk 13.00 uur is daarom het deel van de Langestraat tussen de aansluitingen met de Nieuwstraat en de Oosterweg afgesloten voor het (doorgaande) verkeer.
Oldehove 28 maart 2017
Op dinsdag 28 maart 2017 worden er ook onderhoudswerkzaamheden verricht aan de kerktoren in Oldehove. Hierbij wordt een kraan op de openbare weg geplaatst. Van 12.00 tot 17.00 uur is daarom het deel van de Schoolstraat tussen de aansluiting met de Aalsumerweg en de Kenwerderlaan afgesloten voor het (doorgaande) verkeer.
Grijpskerk 5 april 2017
Op woensdag 5 april 2017 wordt er een etappe van de Healthy Ageing Tour gereden door de gemeente Zuidhorn. Start en finish vinden plaats op de Herestraat te Grijpskerk. Uit oogpunt van verkeersveiligheid hebben burgemeester en wethouders besloten om:
• de Herestraat te Grijpskerk af te sluiten voor alle verkeer op woensdag 5 april 2017 van 12.00 tot 20.00 uur;
• een tweezijdig stopverbod in te stellen voor (een deel van) de Herestraat, Lageweg en Kievitsweg te Grijpskerk van 07.00 tot 20.00 uur.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van 6 weken na datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegd bestuursorgaan.
Grijpskerk 27 april 2017
Op donderdag 27 april 2017 wordt de jaarlijkse Koningsmarkt georganiseerd in het centrum van Grijpskerk. Op woensdag 27 april 2017 is daarom de Herestraat vanaf de Lageweg tot de Jonkerslaan afgesloten voor alle verkeer tussen 7.00 uur en 15.00 uur.
Aduard 6 mei 2017
Op zaterdag 6 mei 2017 wordt de jaarlijkse rommelmarkt georganiseerd aan de Schoolstraat te Aduard. Op zaterdag 6 mei 2017 is daarom de Schoolstraat vanaf de Burg. Seinenstraat tot de Kloosterstraat afgesloten voor alle verkeer tussen 6.00 uur en 17.00 uur. Voor informatie over de stremmingen kunt u terecht bij de Publieksbalie.

Militaire oefening
De Koninklijke Landmacht oefent in de periode van 27 t/m 31 maart 2017 in de omgeving van het militaire oefenterrein de Marnewaard. Wanneer er schade door de oefening ontstaat, kan dit gemeld worden bij het Ministerie van Defensie via 030 - 21 80 420 of via jdvclaims@mindef.nl.

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• vervangen van een bestaande dakkapel, Klinckemalaan 4 te Zuidhorn ontvangen 3 maart 2017
• vergroten van een serre, Wildbaan 4 te Aduard ontvangen 13 maart 2017
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstandsen monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88.

Activiteit in-/uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• verbreden van een oprit, a/d Rijskampstraat te Aduard ontvangen 13 maart 2017
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van: 
1 linde, Heereweg 39 te Aduard
• 4 bomen, Hoendiep OZ 9 te Briltil
De meldingen liggen vanaf nu gedurende twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Geweigerde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is geweigerd voor het:
• oprichten van een onbemand tankstation, Rijksstraatweg 1a te Zuidhorn verzonden 13 maart 2017

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• plaatsen van een dakopbouw, Jellemaweg 6 te Zuidhorn verzonden 13 maart 2017
• uitbreiden van een woonhuis, Poelweg 13 te Grijpskerk verzonden 16 maart 2017
• bouwen van zes dubbele woonhuizen, De Nieuwe Gast 3 t/m 13 te Zuidhorn verzonden 16 maart 2017

Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• aanpassen van LS infra, Zuiderweg 6 te Zuidhorn verzonden 13 maart 2017

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:
• een Healthy Ageing Tour van 16.00 tot 18.00 uur op 5 april 2017, Herestraat (start en finish) te Grijpskerk verzonden 15 maart 2017
• een Koningsmarkt (Oranjemarkt) van 09.00 tot 13.00 uur op 27 april 2017, Herestraat/centrum te Grijpskerk verzonden 16 maart 2017
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Healthy Ageing Tour op 5 april 2017 van 16.00 tot 18.00 uur, Herestraat (start en finish) te Grijpskerk verzonden 15 maart 2017
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Koningsmarkt (Oranjemarkt) op 27 april 2017 van 09.00 tot 13.00 uur, Herestraat/ centrum te Grijpskerk verzonden 16 maart 2017 Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

Openingstijden depot Klein Chemisch Afval
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Zuidhorn-2019 hoofdstraat

Betere leefbaarheid kleinere plaatsen in Groningen ( zoals Zuidhorn )

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
Scores: Zuidhorn ‘zeer goed’ en Leek ‘goed’
Lees verder →
Scouting clubhuis (1)

Scouts pakken clubhuis aan

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
“kan weer een flink aantal jaren mee”
Lees verder →