Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Stremmingen, Inloopbijeenkomsten en Modder op de weg

26 september 2017    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 26 september 2017
Modder-2016

Contact
Bezoekadres Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Postadres Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn
Telefoon (0594) 50 88 88

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Wijziging openingstijden 5 oktober 2017
In verband met een personeelsbijeenkomst sluit het gemeentehuis op donderdag 5 oktober om 12.00 uur. Donderdagmiddag 5 oktober zijn wij telefonisch niet bereikbaar. Vrijdag 6 oktober staan wij om 8.30 uur weer voor u klaar. Voor vragen kunt u terecht bij de Publiekbalie.

Stremmingen
Stremming Klinckemalaan te Zuidhorn
Op maandag 2 oktober 2017 start het herstraten van de Klinckemalaan te Zuidhorn (gedeelte vanaf de Hoofdstraat tot aan de provinciale weg). Als gevolg van deze werkzaamheden zal de weg voor alle verkeer vanaf  maandag 2 oktober tot circa 25 oktober 2017 gestremd zijn. Hebt u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de gemeente Zuidhorn.

Inloopbijeenkomst
U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst op dinsdag 3 oktober, van 17.00- 20.00 uur. Deze inloopbijeenkomst is in het Multifunctioneel Centrum De Meeden, Burgemeester van Barneveldweg 23 in Aduard. Tijdens deze bijeenkomst kunt u informatie krijgen over de werkzaamheden rondom Aduard en Nieuwklap, de fasering, het groenplan en het openbaar vervoer. De gemeente Zuidhorn en Groningen en dorpsbelangen  Aduard zijn ook aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

Uitnodiging Voorlichtingsbijeenkomsten ”Veilig en gezond oud worden”
De gemeenten Grootegast en Zuidhorn organiseren in samenwerking met de brandweer, politie, thuiszorg, fysio, fietsersbond en GGD Groningen twee voorlichtingsbijeenkomsten. De bijeenkomsten maken onderdeel uit  van de campagne ‘Veilig en gezond oud worden’. Woont u in de gemeente Grootegast of Zuidhorn? Dan bent u van harte welkom op één van beide voorlichtingsbijeenkomsten. Er  wordt voorlichting gegeven op het gebied van:
• Brandveilig wonen (brandweer)
• Valpreventie (thuiszorg en fysio)
U komt toch ook? De voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats op: • 28 SEPTEMBER IN ZALENCENTRUM BALK IN ZUIDHORN van 14.00 - 16.30 uur, inloop vanaf 13.45 uur; • 12 OKTOBER IN ’T HORNHUUS IN KORNHORN van 14.00 - 16.30 uur, inloop vanaf 13.45 uur.

Week van de Toegankelijkheid
Van 2 t/m 7 oktober 2017 is de jaarlijkse Week van de Toegankelijkheid. Toegankelijkheid is actueler dan ooit. Sinds het van kracht worden van het VN-verdrag in 2016 moet iedereen in Nederland serieus werk maken  van toegankelijkheid. Dit jaar is het thema ‘Aan tafel!’, met als doel dat mensen met een beperking of een chronische ziekte, overal kunnen eten, uitgaan en elkaar kunnen ontmoeten zonder belemmeringen. Meer informatie is te vinden op de website http://www.weekvandetoegankelijkheid.nl.

Uit de gemeenteraad van 18 september 2017
De raad heeft unaniem:
- het geactualiseerde bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Energie & Gas Grijpskerk’ vastgesteld;
- de gebiedsvisie Middag-Humsterland vastgesteld en besloten € 50.000 uit de reserve Plattelandsbeleid te onttrekken voor het opzetten en realiseren van projecten uit deze visie;
- ingestemd met het besluit om voor de periode 2018 – 2020 niet financieel solidair te zijn met de andere Groninger gemeenten op het inkoopbudget ZIN en PGB;
- een krediet van € 909.500 beschikbaar gesteld in verband met de aankoop en ruiling van gronden nabij de Oostergast in Zuidhorn;
- de geamendeerde subsidieregeling energiebesparing particulieren gemeente Zuidhorn vastgesteld; en voor de uitvoering van deze regeling een budget van € 200.000 beschikbaar gesteld in de begroting 2018 en €  25.000 in 2017 (via verwerking in de tweede rapportage);
- ingestemd met de regeling tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg;
- de gewijzigde Verordening Onroerende-zaakbelasting 2017 opnieuw vastgesteld.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze raadsvergadering? Lees of beluister dan het volledige verslag op http://www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen. Of neem contact op met de griffie via telefoonnummer (0594) 50 87 81 of  e-mailadres griffie@zuidhorn.nl.

 Uitnodiging expertbijeenkomst duurzaamheid
Donderdag 19 oktober wordt voor de gemeenteraden van de Westerkwartiergemeenten een expertbijeenkomst thema duurzaamheid georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de overgang naar  duurzame energiebronnen en worden praktijkvoorbeelden gegeven van duurzame projecten. We nodigen u van harte uit deze interessante avond bij te wonen!
Wanneer: donderdag 19 oktober 2017
Aanvangstijd: 19.30 uur (inloop met koffie/thee vanaf 19.15 uur)
Locatie: Noordelijk Archeologisch Depot, Nieuweweg 76 te Nuis
Opgave: vóór 13 oktober bij Martje Mulder via e-mailadres m.mulder@zuidhorn.nl

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• bouwen van een nieuwe schuur, Barnwerderweg 10a te Oldehove ontvangen 8 september 2017
• verbouwen van een berging, Nittersweg 3 te Lauwerzijl ontvangen 11 september 2017
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt  u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88.

Activiteit uitvoeren vanwerkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• het aanpassen van het LS en MS net, Baron L. van Aduardsingel 22 te Aduard ontvangen 4 september 2017
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• 8 bomen, Maurits Clantlaan 2 te Zuidhorn
• 1 boom, Zilverschoon 25 te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf heden gedurende twee weken ter inzage bij de Publieksbalie.
Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen Activiteitenbesluit hebben ontvangen voor het vervangen van een:
• gasdrukregelstation, Frijtumerweg 3 te Niehove
• gasdrukregelstation, Heereburen 6 te Niehove
De meldingen liggen vanaf heden gedurende 4 weken ter inzage bij de Publieksbalie.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• plaatsen van 2 windmolens, Gaaikemadijk 4 te Aduard verzonden 19 september 2017
• plaatsen van een erfafscheiding, Van Halenweg 11 te Aduard verzonden 19 september 2017
• plaatsen van twee kleine windmolens, Fransumerweg 5 te Den Ham verzonden 19 september 2017
• vervangen van een dak, Dorpsstraat 60 te Den Horn verzonden 20 september 2017
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

Openingstijden depot Klein Chemisch Afval
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Oranjemarkt

Oranjemarkt Koningsdag Zuidhorn: programma

10 april 2024    Zuidhorn-nieuws
Grootste Oranjemarkt in de regio 09.00-17.00 uur
Lees verder →
Fietshelm kinderen

Fietshelm met korting voor 1600 inwoners provincie Groningen

10 april 2024    Zuidhorn-nieuws
Kortingsvoucher voor aanschaf goedgekeurde helm bij lokale fietsenzaak
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over taxateurs WOZ-waarde op pad, Tegelwippen & Thema-avond Sportakkoord

09 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 9 april 2024
Lees verder →
Zunobri veld 2024

Zunobri verliest met opgeheven hoofd

08 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Op naar Zuidhorn: Gemeente verlaat gemeentehuis Leek eind september

04 april 2024    Zuidhorn-nieuws
Dienstverlening online en centraal in Zuidhorn
Lees verder →