Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Sociaal ombudsvrouw, te hard rijden en vergunningen

23 januari 2018    Zuidhorn-nieuws
Gemeente informatie Zuidhorn 23 januari 2018
Irma van beek-ombudsvrouw

Contact
Bezoekadres Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Postadres Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn
Telefoon (0594) 50 88 88
Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Zorgen over uw zorg?
Sociaal ombudsvrouw van Zuidhorn zet zich graag in Maakt u zich zorgen over de zorg en ondersteuning, die de gemeente Zuidhorn voor u regelt? Vindt u de regelingen ingewikkeld, weet u niet waar u uw vragen kunt stellen of voelt u zich niet begrepen? Of heeft u tips voor verbetering? Laat het Irma van Beek, sociaal ombudsvrouw van Zuidhorn, weten.
Irma: “Iedere inwoner met een vraag over zorg of ondersteuning mag verwachten dat naar hem of haar wordt geluisterd en dat er met aandacht wordt gezocht naar een passende  oplossing of een helder antwoord. Dat iemand je begrijpt, zeker in een kwetsbare situatie, betekent vaak al veel. Daar zet ik mij graag voor in.” Waarvoor kunt u bij me terecht? De  gemeente regelt sinds 1 januari 2015 de zorg en ondersteuning van inwoners op het gebied van wonen, leven en werken. Ook wel bekend als de Wmo (Wet maatschappelijke  ondersteuning), de Participatiewet en de Jeugdwet. Bepaalde procedures en regels vindt u misschien ingewikkeld. Het kan zijn dat u met allerlei vragen zit. Hiervoor kunt u bij mij terecht.
Wie ben ik?
Ik ben Irma van Beek. Ik ben onafhankelijk, onpartijdig en een gesprek met mij is altijd vertrouwelijk. Ik kom op voor uw belangen als het over zorg en ondersteuning gaat bij wonen, leven en werken en ik volg de gemeente Zuidhorn kritisch op deze Waar en wanneer ben ik te bereiken? Op werkdagen ben ik telefonisch bereikbaar. Ik beantwoord dagelijks mijn mail en als het nodig is, kom ik bij u thuis langs om uw verhaal te horen. Ik verzorg ook graag een lezing of presentatie over mijn werk tijdens bijvoorbeeld een bijeenkomst van een  ouderenorganisatie of vereniging dorpsbelangen.
Irma van Beek, sociaal ombudsvrouw Zuidhorn
M 06-53800811
E sociaalombudsvrouw@zuidhorn.nl

Militaire oefening
De Koninklijke Landmacht oefent in de periode van 29 januari t/m 2 februari 2018 tussen de plaatsen Assen, Zuidhorn, de Eemshaven, Delfszijl en Hoogezand. Wanneer er schade door de oefening ontstaat, kan dit gemeld worden bij het Ministerie van Defensie via 030- 2180420 of via jdvclaims@mindef.nl

Te hard in de bebouwde kom, daar zijn geen excuses voor!
Wat de reden ook is, (iets) te hard rijden is altijd heel gevaarlijk. Zeker in de bebouwde kom waar je regelmatig in onverwachte verkeerssituaties terechtkomt. En waar je vaak te maken  hebt met kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen, ouderen en fietsers. Niet beschermd door airbags en gordels, zijn zij degenen die het grootste gevaar lopen. De gemeente Zuidhorn roept bestuurders van voertuigen op de maximum snelheid in achtte nemen, zowel binnen de bebouwde kom als buiten de bebouwde kom. Ga voor meer info naar http://www.nederlandveilig.nl/houjeaandesnelheidslimiet

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Verlenging beslistermijn
De volgende beslistermijn wordt verlengd met een termijn van 6 weken: ontvangen 21 november 2017
• bouwen van een nieuwe woning, Oostergast, kavel 29, te Zuidhorn

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• 1 eik, sportpark a/d Sportlaan te Grijpskerk
• 2 bomen, a/d Tarjat/Fazant te Grijpskerk
• 2 wilgen, a/d Heirweg te Visvliet
• 2 bomen, T.P. Oosterhoffstraat 3 te Oldehove
• 2 bomen, Jan van Galenlaan 7 te Zuidhorn
• 1 eik, Rietschans 9 te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf heden gedurende twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar  maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• plaatsen van een slagboom, Niekerkerdiep NZ 7 te Briltil verzonden 16 januari 2018
• plaatsen van een dakopbouw, Meidoornstraat 2 te Noordhorn verzonden 18 januari 2018
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

Openingstijden depot Klein Chemisch Afval
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

  • Militairen jeep
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

130617 fietsend naar groningen-12

Op de fiets of met het OV naar Stad (net als wethouder Stomphorst )

27 februari 2024    Zuidhorn-nieuws
Vanaf 1 maart ring West drie weken dicht
Lees verder →
Computer oudere belasting hulp

Belastingspreekuren in de bibliotheek

27 februari 2024    Zuidhorn-nieuws
Kun je wel wat hulp gebruiken bij je belastingaangifte via de computer?
Lees verder →
Beeld aiw jpg

Inclusieve film Alles is Wonderland komt uit

27 februari 2024    Zuidhorn-nieuws
Za 30 maart 20.00 uur In 't Holt 1654 Zuidhorn met theatraal voorprogramma (Laatste kaarten)
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Gemeentelijke minimaregeling, Informatiegids Westerkwartier & raadsoverleggen

27 februari 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 27 februari 2024
Lees verder →
Terra open dag

Ontdek jouw groene toekomst bij Terra MBO!

27 februari 2024    Zuidhorn-nieuws
Lees verder →
Scouts mc (1)

Friese fijnproevers beoordelen kookkunsten Scouts Zuidhorn

27 februari 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Scouting Hanckema kookt mee in Masterchef a la scout 2024
Lees verder →