Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over passende zorgverzekering, Juni Fietsmaand & Summerproat

14 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 14 mei 2024
Gemeentehuis-zuidhorn

Deze informatie betreft GEEN officiële publicatie van de gemeente Westerkwartier waaraan u rechten kunt ontlenen. WelkominZuidhorn.nl heeft de informatie wel overgenomen van de officiële publicaties van de gemeente Westerkwartier. Deze officiële publicaties vindt u op http://www.westerkwartier.nl

Gemeente Westerkwartier kiest voor passende zorgverzekering voor inwoners
Inwoners die gebruik maken van de gemeentepolis krijgen aan het eind van 2024 een brief van de gemeente. In deze brief wordt uitgelegd hoe inwoners een passende zorgverzekering kunnen afsluiten en hoe ze daarbij hulp kunnen krijgen van de gemeente.
 Zorgverzekering 
De gemeente adviseert haar inwoners om te kiezen voor een passende zorgverzekering. Dit doen wij door een digitale zorgverzekeringscheck bij de VoorzieningenWijzer aan te bieden via zorgadvies.devoorzieningenwijzer.nl 
Deze check vergelijkt alle zorgverzekeringen, inclusief de gemeentepolis die de gemeente zelf aanbiedt. Inwoners kunnen deze check zelf doen. Er is ook ondersteuning mogelijk voor inwoners die hulp wensen bij het doen van de check.
Wethouder Richard Lamberst: ‘Het is belangrijk dat inwoners zich voor de zorgverzekering passend verzekeren. Een verzekering is passend als deze niet teveel en niet te weinig verzekert. Hierbij is ook aandacht voor de hoogte van de premie voor de inwoner. We zien dat in het Westerkwartier onze gemeentepolis slechts voor een kleine doelgroep de meest passende zorgverzekering is. Daarom zetten we in op – ondersteuning bij - de best passende zorgverzekering voor inwoners.’
Gemeentepolis voor minima 
De gemeentepolis voor minima blijft bestaan. In 2026 evalueert de gemeente opnieuw het gebruik van deze polis. 

Kom jij ook naar Summerproat 2024?
Op dinsdagavond 4 juni 2024 organiseert de gemeente Westerkwartier weer een nieuwe editie van Summerproat. Dit is dé ontmoetingsplek en netwerkbijeenkomst voor inwoners en relaties van de gemeente. Dit keer staat vitaal  in het Westerkwartier centraal. Geniet van een hapje en drankje, sportclinics en demonstraties door sportverenigingen. 
Alle inwoners, ondernemers en andere relaties zijn van harte uitgenodigd voor dit gratis festival op 4 juni. Inloop is om 19.00 uur, het start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Zien we je daar?

Welkom bij Juni Fietsmaand 2024 in het Westerkwartier
Blijf actief en veilig op de fiets met Doortrappen In juni staat veilig fietsen centraal in het Westerkwartier. Samen zorgen we ervoor dat iedereen, ongeacht de leeftijd, veilig en met plezier kan blijven fietsen. Ontdek en geniet van drie fantastische fietsactiviteiten Deze activiteiten zijn speciaal ontworpen om actief en veilig te blijven op de fiets. 
1. Driewiel-/Duofiets Ontdekdag:
Ontdek de wereld van driewielfietsen! Deze fietsen bieden stabiliteit en comfort. Ideaal voor wie niet zo zeker is op een gewone fiets. Kom langs en ervaar zelf hoe het is om zonder zorgen te fietsen. Ook bieden we duofietsen aan. Perfect voor partners die samen willen blijven fietsen. 
2. Stevig op de Pedalen Bijeenkomsten:
Leer alles over veilig fietsen tijdens onze informele bijeenkomsten. Ontvang handige tips en adviezen om zelfverzekerd en veilig de weg op te gaan. Deze bijeenkomsten vinden op twee verschillende dagen plaats. Zo kun je zelf kiezen welke dag jou het beste uitkomt. Daarnaast gaan we aan de slag met simpele oefeningen om fit te blijven op de fiets. Doe mee en blijf genieten van het fietsen. 
3. Doortrappen, Grappen en Happen:
Doe mee aan een gezellige fietstocht. We vertrekken vanaf verschillende locaties en fietsen gezamenlijk naar een lunchplek. Hier kun je meedoen aan een pubquiz over verkeersveiligheid. Je kunt er ook voor kiezen om op eigen gelegenheid naar de lunchlocatie te fietsen. Na de lunch kun je zelfstandig naar huis fietsen of samen met anderen de route vervolgen. Kies de activiteit die het beste bij jou past en doe mee. Lukt het niet om aan te sluiten bij een van deze activiteiten? Dan biedt Sociaal Werk De Schans het hele jaar door ondersteuning op het gebied van veilig fietsen. Heb je vragen en/of wil je je aanmelden voor één of meer  activiteit(en)? Stuur dan een mail naar activiteiten@sociaalwerkdeschans.nl of bel naar 0594 - 745 620. 
Meer weten? 
Kijk voor meer informatie over de campagne Doortrappen op www.doortrappengroningen.nl

Wijzigingen openingstijden 20 mei 2024
De gemeentelijke locaties zijn gesloten en telefonisch niet bereikbaar op maandag 20 mei (tweede pinksterdag). 
Afval 
De milieustraten zijn gesloten op maandag 20 mei (tweede pinksterdag). De route van de milieuboer en de grijze container op maandag 20 mei wordt gereden op zaterdag 18 mei. 
Spoed of crisiszaken 
Bij spoed of crisiszaken op het gebied van Jeugd of andere calamiteiten (wegen, riolering, gemeentelijke gebouwen en groen) belt u met het algemene nummer, 14 0594. 
Afhalen documenten 
Voor het afhalen van reisdocumenten of rijbewijzen kunt u zonder afspraak terecht bij de recepties van de locaties Leek en Zuidhorn. Raadpleeg altijd de actuele openingstijden op www.westerkwartier.nl/openingstijden 
Afspraak maken                                                                                                           
Gemeente Westerkwartier werkt volledig op afspraak. Inwoners kunnen online een afspraak maken voor het aanvragen van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs via www.westerkwartier.nl/afspraak

Aankondiging raadsoverleggen woensdag 22 mei
Op woensdag 22 mei vergadert de raad in twee raadsoverleggen. Om 19.30 uur wordt er gestart met een plenair raadsoverleg over huisvesting. Om 20.30 uur wordt dit gesplitst in twee raadsoverleggen. Inwoners en geïnteresseerden zijn van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. De vergadering is live te volgen. Bekijk de vergadering, complete agenda en de stukken op westerkwartier.bestuurlijkeinformatie.nl 
Agenda: 
Raadsoverleg 1 Raadszaal 
 Beoordelingsprotocol huisvesting 
 Bestemmingsplan ‘Oostergast-Noorderlicht’ 
 Bestemmingsplan veegplan Buitengebied 
 Bestemmingsplan Uitbreiding bedrijfsactiviteiten De Wit Gereedschappenfebriek Kornhorn 
 Besluit op bezwaar Wvg 
 Wijziging APV Westerkwartier 
Raadsoverleg 2 Trouwzaal 
 Jaarverslag Rekenkamer 
 Beleidsplan Sociaal Domein 
 GR-Jaarstukken 2023 van de Veiligheidsregio Groningen 
 GR-Financiële jaarstukken van de Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z) 
 GR-Jaarstukken 2023 van Publiek Vervoer Groningen Drenthe 
 GR-Ontwerpbegroting 2025 en jaarstukken 2023 van de Omgevingsdienst Groningen (ODG) 
 GR-Jaarrekening ARCG 2023 
Inspreken? 
Het is mogelijk om in te spreken om in te spreken bij het raadsoverleg. Als u wilt inspreken dan kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@westerkwartier.nl

Raadsvergadering 15 mei 2024
Op woensdag 15 mei om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad op het gemeentehuis in Zuidhorn aan de Hooiweg 9. Inwoners en geïnteresseerden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen. 
De vergadering is live te volgen. Bekijk de vergadering, complete agenda en de stukken op westerkwartier.bestuurlijkeinformatie.nl 
Wanneer onderwerpen als 'Hamerstuk' op de agenda staan, neemt de raad hierover direct een besluit zonder hierover een debat te voeren. 
Agenda: 
 Aanwijsbesluit functionaris gegevensbescherming 
 Dorpshuizenbeleid: Toevoeging dorpshuis vrijzinnig gebouw te Opende en wijzigingen 
 Onderzoeksagenda 2024-2025 
 Vaststellen facetbestemmingsplan ‘Karakteristieke objecten gemeente’ 
 Wijziging Winkeltijdenverordening 
 Stand van zaken aanbevelingen uitgevoerde rekenkameronderzoeken 
 Voorstel al dan niet opheff en geheimhouding 
 Beëdiging wethouder Richard Lamberst 
 Aanwijzen fractieassistent lijst Dijkstra-Jacob 

Aankondiging raadsoverleggen woensdag 22 mei
Op woensdag 22 mei vergadert de raad in twee raadsoverleggen. Om 19.30 uur wordt er gestart met een plenair raadsoverleg over huisvesting. Om 20.30 uur wordt dit gesplitst in twee raadsoverleggen. Inwoners en geïnteresseerden zijn van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. 
De vergadering is live te volgen. Bekijk de vergadering, complete agenda en de stukken op westerkwartier.bestuurlijkeinformatie.nl
Agenda: 
Raadsoverleg 1 Raadszaal 
 Beoordelingsprotocol huisvesting 
 Bestemmingsplan ‘Oostergast-Noorderlicht’ 
 Bestemmingsplan veegplan Buitengebied 
 Bestemmingsplan Uitbreiding bedrijfsactiviteiten De Wit Gereedschappenfebriek Kornhorn
 Besluit op bezwaar Wvg 
 Wijziging APV Westerkwartier 
Raadsoverleg 2 Trouwzaal 
 Jaarverslag Rekenkamer 
 Beleidsplan Sociaal Domein 
 GR-Jaarstukken 2023 van de Veiligheidsregio Groningen 
 GR-Financiële jaarstukken van de Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z) 
 GR-Jaarstukken 2023 van Publiek Vervoer Groningen Drenthe 
 GR-Ontwerpbegroting 2025 en jaarstukken 2023 van de Omgevingsdienst Gronin- gen (ODG) 
 GR-Jaarrekening ARCG 2023 
Inspreken? 
Het is mogelijk om in te spreken om in te spreken bij het raadsoverleg. Als u wilt inspreken dan kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@westerkwartier.nl 

Gemeentehuis Grootegast vanaf 30 september in gebruik als tijdelijke werkplek
Vanaf 26 september 2024 sluiten wij de deuren van gemeentehuis Leek. Wij maken op deze locatie ruimte voor een duurzame woonwijk: ‘Klein Nienoord’. Door de sluiting van gemeentehuis Leek, hebben veel ambtenaren een andere werkplek nodig. Zo'n 100 tijdelijke werkplekken komen in Grootegast, totdat de gemeente een centrale kantoorlocatie klaar heeft. Zodra gemeentehuis Leek sluit, regelen we onze dienstverlening vanuit het gemeentehuis in Zuidhorn. Er is dus geen balie of receptie open op het gemeentehuis van Grootegast. 
Verhuizing gemeentelijke kantoormedewerkers 
Dit voorjaar wordt gemeentehuis Grootegast onder handen genomen, opgeruimd en schoongemaakt. Op 26 en 27 september is de verhuizing van kantoormedewerkers van Leek naar Grootegast. Ook in Zuidhorn en Marum komen extra werkplekken. De gemeentewerf op het terrein van gemeentehuis Leek blijft nog wel in gebruik totdat de nieuwbouw van de buitendienstlocatie op Leeksterveld klaar is medio 2025. 
Vanaf week 21 vinden er werkzaamheden plaats in Grootegast 
In week 21 (vanaf 20 mei) beginnen de opruimacties in het gemeentehuis. Dit kan ervoor zorgen dat het op de parkeerplaats weer wat drukker is. Na deze week vinden er meer werkzaamheden plaats, zoals schoonmaak, ophalen meubilair en plaatsen meubilair. 
Vragen? Neem contact op met programmahuisvesting@westerkwartier.nl

Raadplegen bekendmakingen in uw buurt
De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en verleende vergunningen. Ga naar overuwbuurt.overheid.nl  om deze te vinden.

Overzicht stremmingen
http://www.westerkwartier.nl/wegwerkzaamheden

Contactgegevens:
Gemeente Westerkwartier Postbus 100 9350 AC Leek
Tel.:  14 0594  info@westerkwartier.nl http://www.westerkwartier.nl

BEZOEKADRES ZUIDHORN: Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Overige bezoekadressen: Hoofdstraat 97, Grootegast - Tolberterstraat 66, Leek - Molenstraat 45, Marum

OPENINGSTIJDEN LOCATIE ZUIDHORN
Uitsluitend op afspraak Tel.:  14 0594 / info@westerkwartier.nl
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur

AFVALWIJZER
» Hier vindt u informatie over de milieuboer, KCA en Milieustraat

INFORMATIEPAGINA GEMIST?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Summerproat 20242
  • Fietsen
  • Raadsvergadering 2024
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Scouting clubhuis (1)

Scouts pakken clubhuis aan

15 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
“kan weer een flink aantal jaren mee”
Lees verder →
Allersmaborg

Programma seizoen 2024 - 2025 Vrouwen van Nu bekend

13 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
afwisselend en inspirerend
Lees verder →
Jazz te gast 2024 (7)

Groninger Cultuurprijzen

13 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
drie categorieën: professionals, Amateurs en de Groninger Talentprijs
Lees verder →
Mollematocht 2023 (1)

Bauke moet opgeven in Ronde van Zwitserland

13 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
“Hoop terug te zijn voor NK"
Lees verder →
Buitenspeeldag 2024 (1)

Vrolijke gezichten en mooie opkomst Buitenspeeldag Zuidhorn

13 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Soms een spatje regen maar weer viel erg mee
Lees verder →
Auto op reis

Tips en trucs voor zorgeloos autorijden

13 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
Lees verder →