Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over parkeren Oranjemarkt, wegstremmingen en vergunningen

21 april 2015    Zuidhorn-nieuws
Gemeente informatie Zuidhorn 22 april 2015
Verkeersbord

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Gemeentehuis 27 april en 4 en 5 mei gesloten
Het gemeentehuis is maandag 27 april (Koningsdag) gesloten. Ook op maandag 4 en dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) is het gemeentehuis gesloten. Let op! Huisvuilroute maandag 27 april en dinsdag 5 mei verschuift Op maandag 27 april (Koningsdag) en dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) wordt geen huisvuil opgehaald. De route van maandag 27 april verschuift naar zaterdag 25 april. De route van dinsdag 5 mei verschuift naar zaterdag 2 mei. Zet u uw container voor 7.30 uur langs de weg.

Uit de gemeenteraad van 13 april 2015
De raad heeft:
> Besloten de regie te willen nemen in het kader de herindeling door een raadswerkgroep in Westerkwartierverband in te willen stellen (meerderheidsbesluit). Deze werkgroep bespreekt alle relevante zaken ter voorbereiding op besluitvorming door de raden over herindeling.
> Kennis genomen van de evaluatie van het Duurzaamheidsuitvoeringsplan (eDUP) 2014 en het DUP 2015 vastgesteld (unaniem besluit).
> De budgetoverhevelingen en overheveling kapitaalkredieten 2014-2015 en bijbehorende begrotingswijziging vastgesteld.
Meer informatie?
Ga naar http://www.zuidhorn.nl ; Of neem contact op met de griffie: (0594) 50 87 81 / griffie@zuidhorn.nl.

Oranjemarkt Zuidhorn
Op maandag 27 april 2015 wordt de traditionele Oranjemarkt gehouden in het centrum van Zuidhorn. Dit levert een behoorlijke verkeersstroom op. De bezoekers worden naar de volgende parkeerterreinen verwezen:
> Vanuit Grijpskerk: parkeerterreinen vóór en naast het gemeentehuis, het transferium en bij zalencentrum ‘Balk’ aan de Hooiweg Wanneer de genoemde terreinen vol zijn, wordt doorverwezen naar de parkeerterreinen bij “De Rank” en de “Gasthorn”.
> Vanuit Groningen: parkeerterreinen vóór en naast het gemeentehuis, het transferium en bij zalencentrum ‘Balk’ aan de Hooiweg. Wanneer de genoemde terreinen vol zijn, wordt doorverwezen naar de parkeerterreinen bij “De Rank” en de “Gasthorn”.
> Vanuit Niekerk/Enumatil/Gaarkeuken: parkeerterrein bij het Johan Smitpark aan de Sportlaan.
De parkeerterreinen zijn bereikbaar vanaf de N980 en de N355. Door middel van borden en verkeersregelaars worden de bezoekers naar de parkeerterreinen verwezen. Het parkeren is gratis.
In verband met de verwachte drukte verzoeken we u zoveel mogelijk met het openbaar vervoer of per fiets te komen.

De provincie Groningen stelt voor de N980 tussen de aansluiting op de N355 (Friesestraatweg) en de Verlengde Hanckemalaan een tweezijdig stopverbod in. Dit geldt ook voor Het Noorderlicht vanaf de rotonde bij het gemeentehuis tot de aansluiting op de N355. Deze stopverboden zijn geldig op 27 april 2015 en houden ook in, dat niet in de berm geparkeerd mag worden. Mensen die toch in de berm parkeren, riskeren een bon.
Voor meer informatie over de Oranjemarkt kunt u terecht op http://www.oranjemarktzuidhorn.nl.

Stremmingen
Stremming Zuidhorn
Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de bouw van de Brede School in Zuidhorn. Ook het schoolterrein en de directe omgeving worden opnieuw ingericht. In de week van dinsdag 28 april tot en met maandag 4 mei wordt in de kruisingen Aviorstraat/Rijksstraatweg en Atlasstraat/Noorderlicht het asfalt vervangen door rode gebakken straatstenen.
Het doorgaande verkeer is in deze periode gestremd vanaf bovengenoemde kruispunten tot de rotonde.
Van woensdag 6 mei tot en met vrijdag 8 mei wordt de kruising van de Hooiweg met het fietspad (tussen De Gast en de rotonde in de Rijksstraatweg) aangepast. De rijbaan wordt hier ter plaatse van de fietsoversteek versmald. Doorgaand verkeer via de Hooiweg is in deze periode gestremd.

Stremming Niezijl
Op maandag 27 april 2015 vinden aan de Hoofdstraat te Niezijl activiteiten plaats in het kader van Koningsdag. Op bovengenoemde datum is de Hoofdstraat tussen de aansluiting met de Willem Lodewijkstraat en de aansluiting met de Hogedijk afgesloten voor alle verkeer tussen 09.00 - 14.00 uur.

Stremming Visvliet
Op zaterdag 9 mei 2015 wordt een Middeleeuwse Markt georganiseerd in Visvliet. Op bovengenoemde datum is daarom een deel van de Heirweg en de Stationsweg te Visvliet afgesloten voor alle verkeer tussen 09.00 - 22.00 uur.
Voor informatie over bovenstaande stremmingen kunt u terecht bij de Publieksbalie via telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Aangevraagde vergunningen
Evenementenvergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een vergunning/ ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van:
> een spelweek van 4 t/m 10 juli 2015, sportveld a/d Tuinbouwstraat te Kommerzijl
> activiteiten met jazz-artiesten, in tuinen aan o.a. De Gast te Zuidhorn
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Verlenging beslistermijn
De volgende beslistermijn wordt verlengd met een termijn van 6 weken: ontvangen 25 februari 2015
> voor het wijzigen van het bestemmingsplan, Boslaan 11 te Zuidhorn

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
> 2 bomen, Hogeweg 2 te Kommerzijl
> 3 essen, Bartolesstraat 2 te Visvliet
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> bouwen van 22 woningen, Gaickingalaan te Zuidhorn (verzonden 16 april 2015)

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend voor het organiseren van een:
> Koningsdag op 27 april 2015 van 08.00 tot 15.00 uur, in en nabij dorpshuis a/d Hoofdstraat te Niezijl (verzonden 13 april 2015)
De burgemeester maakt bekend dat eenmalig een ontheffing is verleend voor het afwijken van het sluitingsuur en voor onderstaande dagen vastgesteld is op 03.00 uur voor het cafébedrijf De Tapperij te Grijpskerk op:
> 27 april 2015 i.v.m. de viering van Koningsdag te Grijpskerk
> 10 juni 2015 i.v.m. de Midzomermarkt te Grijpskerk
> 24 december 2015 i.v.m. een kwis te Grijpskerk (verzonden 16 april 2015)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een jeugdvoetbaltoernooi op 13 juni 2015 van 09.00 tot 17.00 uur, sportvelden a/d Sportlaan te Zuidhorn (verzonden 16 april 2015)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. div. activiteiten op 27 april 2015 van 23.00 tot uiterlijk 02.00 uur, op 10 juni 2015 van 17.00 tot uiterlijk 02.00 uur, op 12 juni 2015 van 22.00 tot 02.00 uur, op 24 december 2015 van 22.00 tot 02.00 uur en op 31 december 2015 van 24.00 tot uiterlijk 02.00 uur, Groningerstraatweg 35 te Grijpskerk (verzonden 16 april 2015)

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend:
> o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een Autocross op 8 mei 2015 van 12.00 tot 24.00 uur, in een tent a/d Pieterzijlsterweg 1 te Pieterzijl (verzonden 8 april 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over de publicaties via (0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl. Tenzij anders is aangegeven.

Nieuwe gemeentegids binnenkort op de mat!
In de week van 27 april – 1 mei wordt de nieuwe gemeentegids huis aan huis bezorgd. Hierin vindt u informatie over de gemeente, hoe we zijn te bereiken en wanneer u bij ons terecht kunt. Daarnaast kunt u de gids raadplegen voor adressen van verenigingen, instellingen en organisaties die actief zijn in onze gemeente.

Digitale gemeentegids
Via http://www.zuidhorn.nl kunt u de gemeentegids ook digitaal raadplegen. De digitale gids wordt voortdurend bijgewerkt, zodat u hier altijd de meest actuele gegevens vindt.

Geen gids ontvangen?
Laat het ons weten via gemeente@zuidhorn.nl of bel (0594) 50 88 88.

Informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Gemeentezh large gemeentepagina
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Adrian mey zonnehuis (1)

Muzikale injectie voor bewoners en medewerkers Zonnehuis

03 april 2020    Zuidhorn-nieuws
Adrian Mey laat zijn betrokkenheid zien én horen
Lees verder →
Adrian mey-2019 zonder tekst

Adrian Mey laat bewoners Zonnehuis genieten

02 april 2020    Zuidhorn-nieuws
Buitenoptreden van zanger
Lees verder →
Kuis team 2020 eigen foto

Rijwielhal Kuis wordt Bike Totaal Kuis Noordhorn

02 april 2020    Zuidhorn-nieuws - Bedrijf in beeld
Meer keus, leaseplan en fietspaspoort
Lees verder →
Mollema algarve twitter

Bauke: “Ik hoop dat ik het Coronavirus heb gehad”

02 april 2020    Zuidhorn-nieuws - Sport
Eerder was Bauke al bereid risico te nemen als de Olympische Spelen door zouden gaan
Lees verder →
Kat poes (1)

Ook katten indirect slachtoffer Coronavirus

01 april 2020    Zuidhorn-nieuws - fotos
Onschuldig fenomeen funest voor huisdieren
Lees verder →
Nynke

Jarig in Coronatijd

01 april 2020    Zuidhorn-nieuws
Een verjaardag om nooit te vergeten
Lees verder →