Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over openingstijden vakantieperiode, stopverboden en inbrekers

22 juli 2015    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie 22 juli 2015
Gemeentezh large gemeentepagina

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Openingstijden gemeentehuis in vakantieperiode
Tijdens de vakantieperiode zijn we van 6 juli tot en met 16 augustus:
- alleen ’s ochtends open van 8.30 tot 12.30 uur en
- op de maandagavond van 18.00 tot 19.30 uur.

KGA-depot gesloten tijdens bouwvak
Het depot bij de werkplaats in Noordhorn is van 20 juli tot en met 7 augustus gesloten. U kunt hier dan geen bruin- en witgoed inleveren. Vanaf maandag 10 augustus aanstaande is het KGA-depot in Noordhorn weer geopend.

Stopverbod Noordhorn
Van 28 tot en met 30 augustus 2015 vindt in Noordhorn het evenement Slag bij Noordhorn plaats. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid hebben burgemeester en wethouders besloten om voor een deel van de straten in en om Noordhorn een tweezijdig stopverbod in te stellen. Tevens is besloten om de Langestraat tussen de Nieuwstraat en de Schipperstraat af te sluiten voor al het verkeer. Deze verkeersmaatregelen zijn alleen geldig op zaterdag 29 en zondag 30 augustus 2015 van 8.00 tot 22.00 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk is. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van 6 weken na datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegd bestuursorgaan.
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie via telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Aangevraagde vergunningen
Evenementenvergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een vergunning/- ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van:
> de opening van “Wonder van Aduard” op 19 september 2015 te Aduard
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvraag.

Meldingsplichtig evenement
> droppingspel op 12 augustus 2015 te Pieterzijl

Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> plaatsen van een brug, Nieuwklap te Aduard
> bouwen van een carport, burg. Seinenstraat 4 te Aduard
> vervangen van een dak, Balkstreek 3 te Visvliet
> bouwen van een garage met carport, Agenastraat 10 te Zuidhorn
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen voor het kappen van:
> 3 populieren, a/d Dreesstraat/Johan Smitpark te Zuidhorn
De melding ligt vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen de volgende meldingen Activiteitenbesluit zijn ontvangen voor het:
> veranderen van de inrichting, Friesestraatweg 52 te Aduard > veranderen van de inrichting, Stadsweg 78 te Lauwerzijl
> veranderen van de inrichting, Heirweg 14 te Visvliet
De meldingen liggen vanaf nu vier weken ter inzage bij de Publieksbalie.

Verleende vergunningen
Activiteit archeologisch monument
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn maken bekend dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een vergunning archeologisch monument heeft toegestuurd voor:
> het verwijderen van oude gasaansluitingen en het aanleggen van nieuwe op de percelen met kadastrale aanduiding: Oldehove I-121, 128, 184, 224, 300, 431, 443, 445, 457, 487, 556, 588, 609, 629, 630, 649, 651, 654, 657, 663, 665, 694, 708, 724, 728, 731, 753, 775, 779, 781, 785, 917, 922, 955, 976, 1008, 1021, 1134, 1166 (Rijksmonumentnummer 522157 / Locatie Niehove-dorp) (verzonden 14 juli 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen binnen zes weken na de dag van verzending, een beroepschrift indienen bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend voor het organiseren van:
> de Slag bij Noordhorn van 28 t/m 30 augustus 2015 te Noordhorn (verzonden 13 juli 2015)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. de Slag bij Noordhorn op 29 augustus 2015 van 10.00 tot 16.00 uur en op 30 augustus 2015 van 13.00 tot 16.00 uur, landerijen tussen N355 en de Langestraat te Noordhorn (verzonden 13 juli 2015)
> recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen i.v.m. de Slag bij Noordhorn van 28 t/m 30 augustus 2015, op een perceel a/d Noorderweg 61c te Noordhorn (verzonden 13 juli 2015)

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend:
> o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. de Slag bij Noordhorn op 29 augustus 2015 van 10.00 tot 22.00 uur en op 30 augustus 2015 van 10.00 tot 20.00 uur, in een kraam thv Langestraat 55 te Noordhorn (verzonden 13 juli 2015)
> o.g.v. art. 3 v/d Wet op de Kansspelen aanleggen en houden van een verloting op 15 augustus 2015 te Visvliet (verzonden 14 juli 2015)

Drank- en Horecavergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij het aanhangsel leidinggevenden Drank- en Horecawet heeft gewijzigd:
> voor het perceel Groningerstraat 35 te Grijpskerk (verzonden 16 juli 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Informatie over de publicaties via (0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl, tenzij anders is aangegeven.

Informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Vakantie tip
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Zuidhorn-2019 hoofdstraat

Betere leefbaarheid kleinere plaatsen in Groningen ( zoals Zuidhorn )

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
Scores: Zuidhorn ‘zeer goed’ en Leek ‘goed’
Lees verder →
Scouting clubhuis (1)

Scouts pakken clubhuis aan

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
“kan weer een flink aantal jaren mee”
Lees verder →