Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over openingstijden vakantieperiode, bevolkingsonderzoek borstkanker en inbrekers

7 juli 2015    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie 8 juli 2015
Gemeentezh large gemeentepagina

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Openingstijden gemeentehuis in vakantieperiode

Tijdens de vakantieperiode zijn we van 6 juli tot en met 16 augustus:
- alleen ’s ochtends open van 8.30 tot 12.30 uur en
- op de maandagavond van 18.00 tot 19.30 uur.

KGA-depot gesloten tijdens bouwvak
Het depot bij de werkplaats in Noordhorn is van 20 juli tot en met 7 augustus 2015 gesloten. U kunt hier dan ook geen bruin- en witgoed inleveren. Vanaf maandag 10 augustus aanstaande is het KGA-depot in Noordhorn weer geopend. Met vragen kunt u terecht bij de Publieksbalie van het gemeentehuis: (0594) 50 88 88, kcc@zuidhorn.nl.

Uit de gemeenteraad van 29 juni 2015
De raad heeft:
> De eerste rapportage 2015 en bijbehorende begrotingswijziging vastgesteld (unaniem besluit). Hierin staan de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2015. De rapportage geeft aan dat voor het jaar 2015 rekening moet worden gehouden met een incidenteel voordelig resultaat van  171.900. De doorwerking naar 2016 en verder bedraagt 5.500 positief (structureel).
> De notitie reserves en voorzieningen 2015 vastgesteld (unaniem besluit).
> Ingestemd met de inzet van het surplus in de Algemene Bedrijfsreserve (ABR) en de voorgestelde verdeling; een reserve ingesteld van  2,5 miljoen voor de uitvoering van de voorstellen, te dekken uit de ABR. (unaniem besluit); Het surplus is het verschil tussen de actuele en benodigde stand van de ABR en betreft  2,5 miljoen.
> Een oordeel uitgesproken over de in de voorjaarsnota 2015 opgenomen voorstellen.
Naar aanleiding van de voorstellen heeft de raad het college een aantal opdrachten (moties) meegegeven betreffende groot onderhoud zwembaden, een voorstel van VV Zuidhorn voor een 2e kunstgrasveld en een gebiedsvisie Middag-Humsterland.
Meer informatie?
Ga naar http://www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen. Of neem contact op met de griffie: (0594) 50 87 81 / griffie@zuidhorn.nl.

Bevolkingsonderzoek borstkanker in gemeente
Eind juli start het bevolkingsonderzoek borstkanker in de gemeente. De onderzoekswagen staat eerst in Zuidhorn, op het parkeerterrein bij het gemeentehuis en het station. Begin september gaat de onderzoekswagen naar Grijpskerk. Wegens technische redenen is de locatie in Oldehove opgeheven, cliënten uit deze omgeving worden in Zuidhorn uitgenodigd. Eind september zijn naar verwachting alle cliënten in de gemeente gescreend. Alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar ontvangen een schriftelijke uitnodiging voor het gratis röntgenonderzoek. Als de genoemde afspraak in de uitnodigingsbrief niet schikt, kunt u uiteraard een andere afspraak maken. Dit kan telefonisch of via de website van Bevolkingsonderzoek Noord.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Bevolkingsonderzoek Noord: http://www.bevolkingsonderzoeknoord.nl
U kunt ook bellen of mailen met de screeningsorganisatie: Bevolkingsonderzoek Noord 0900 – 20 30 100 (u betaalt hiervoor uw gebruikelijke kosten) info@bevolkingsonderzoeknoord.nl

Inbrekers gaan niet op vakantie
De zomerperiode is een fijne tijd waarin veel mensen op vakantie zijn of dagjes uit. Maar ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners van huis zijn. Om een inbraak te voorkomen is het belangrijk dat u de volgende tips opvolgt:
> Op vakantie? Licht de buren in
Vertel uw vertrouwde buren over uw vakantieplannen. Zij kunnen op uw woning letten en deze een bewoonde indruk geven. Dit door de post weg te halen, de plantjes water te geven, de auto af en toe eens op de oprit te zetten en een lampje aan te doen.
> Bel 112 bij verdachte situaties
Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie (bijvoorbeeld geluiden vanuit uw woning terwijl u er niet bent) direct depolitie via telefoonnummer 112 moeten bellen. Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken.
> Voor de thuisblijvers; let op insluipers
Ramen en deuren staan vaker open met het mooie weer. Een insluiper kan dan zonder in te breken uw woning binnenkomen en er binnen enkele minuten met uw spullen vandoor gaan. Doe uw deuren en ramen op slot; ook al gaat u maar heel even naar de buren, boodschappen doen of even naar boven om bijvoorbeeld de was op te hangen. Leg geen kostbare spullen in het zicht.  Zie voor meer informatie ook http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Noodkap
Aan de Evert Harm Woltersweg te Aduard is toestemming verleend om 1 wilg, waarvoor geen kapmelding is aangevraagd, met onmiddellijke ingang te kappen. Betreffende wilg is aangetast door de watermerkziekte en is al half dood en vormt hierdoor een direct gevaar voor de directe omgeving en gebruikers van de openbare weg.  Voor meer informatie over deze noodkap kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken, (0594) 50 88 76.

Aangevraagde vergunningen
Evenementenvergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een vergunning/- ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van:
> een kunst- & creamarkt op 12 september 2015, in centrum te Zuidhorn
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvraag.

Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor:
> tijdelijke voorzieningen tafelbrug Zuidhorn, a/h Van Starkenborghkanaal te Zuidhorn
De aangevraagde omgevingsvergunning leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.

Activiteit milieu - beperkte milieutoets
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> veranderen inrichting opslag schroot, Industrieweg 6 te Noordhorn

Activiteit ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> tijdelijk aanleggen van wegverharding, a/d Oostergast te Zuidhorn

Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> verleggen van een aardgastransportleiding, Westerhornerweg 18 te Grijpskerk
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen voor het kappen van:
> 1 kastanje, Heereweg 26 te Aduard
De melding ligt vanaf nu gedurende twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Meldingsplichtig evenement
> Buurt-/dorpsbarbecue op 21 augustus 2015 te Den Ham

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> wijzigen van een winkelfunctie, Herestraat 32 te Grijpskerk (Verzonden 30 juni 2015)
> verbouwen van een woning, Hogeweg 1 te Kommerzijl (Verzonden 30 juni 2015)
> vergroten van een woning, Wigbold van Ewsumstraat 26 te Kommerzijl (Verzonden 30 juni 2015)

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend voor het organiseren van een:
> spelweek Visvliet 2015 van 10 t/m 15 augustus 2015, sportveld a/d Bartolesstraat te Visvliet (Verzonden 30 juni 2015)
> spelweek Grijpskerk 2015 van 10 t/m 15 augustus 2015, sportpark De Enk te Grijpskerk (Verzonden 1 juli 2015)
> feestweek van 10 t/m 16 augustus 2015, sportveld a/d Schoolstraat te Pieterzijl (Verzonden 1 juli 2015)
> spelweek Oldehove 2015 van 10 t/m 14 augustus 2015, parkeerplaats a/d Boventilsterweg 1 te Oldehove (Verzonden 1 juli 2015)
> loopevenement Hummel ZuidhoRuN op 19 september 2015, in en rond Zuidhorn (Verzonden 1 juli 2015)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een spelweek op 10 en 11 augustus 2015 van 09.30 tot 17.00 uur, op 13 augustus 2015 van 09.30 tot 22.00 uur en op 15 augustus 2015 van 09.30 tot 18.00 uur, sportveld a/d Bartolesstraat te Visvliet (Verzonden 30 juni 2015)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een spelweek op 11 augustus 2015 van 19.00 tot 21.00 uur, op 14 augustus 2015 van 19.00 tot 22.00 uur en op 15 augustus 2015 van 20.00 tot 01.30 uur, sportpark De Enk te Grijpskerk (Verzonden 1 juli 2015)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een karaoke-avond op 11 juli 2015 van 22.00 tot 02.00 uur, Groningerstraatweg 35 te Grijpskerk (Verzonden 1 juli 2015)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een feestweek op 11 en 12 augustus 2015 van 20.00 tot 21.00 uur, op 13 augustus 2015 van 20.00 tot 24.00 uur, op 14 augustus 2015 van 21.00 tot 02.00 uur en op 15 augustus 2015 van 14.00 tot 02.00 uur, sportveld a/d Schoolstraat te Pieterzijl (Verzonden 1 juli 2015)  13 augustus 2015 van 09.00 tot 23.00 uur, parkeerplaats a/d Boventilsterweg 1 te Oldehove (Verzonden 1 juli 2015)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een feestje op 11 juli 2015 van 20.00 tot 22.00 uur, de Gast 14 te Zuidhorn (Verzonden 1 juli 2015)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een loopevenement op 19 september 2015 van 15.00 tot 18.00 uur, in en rond Zuidhorn (Verzonden 1 juli 2015)
> plaatsen van 15 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 31 augustus t/m 19 september 2015 ter aankondiging van ZuidhoRuN (Verzonden 1 juli 2015)

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend:
> o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een buurt/dorpsbarbecue op 21 augustus 2015 van 15.30 tot 24.00 uur, speelveld, a/d S. Veldstraweg te Den Ham (Verzonden 1 juli 2015)
> o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een spelweek op 15 augustus 2015 van 20.00 tot 01.30 uur, in een tent, sportpark De Enk te Grijpskerk (Verzonden 1 juli 2015)
> o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een feestweek op 11 augustus 2015 van 14.00 tot 21.00 uur, op 12 augustus 2015 van 10.30 tot 21.00 uur, op 13 augustus 2015 van 19.30 tot 24.00 uur, op 14 augustus 2015 van 19.30 tot 02.00 uur en 15 augustus 2015 van 14.00 tot 02.00 uur, in een tent op het sportveld a/d Schoolstraat te Pieterzijl (Verzonden 1 juli 2015)

Brandbeveiligingsverordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning is verleend voor:
> het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) van 10 t/m 15 augustus 2015 ten behoeve van een spelweek op het sportpark De Enk te Grijpskerk (Verzonden op 1 juli 2015)
> het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) van 10 t/m 16 augustus 2015 ten behoeve van een feestweek op het sportveld a/d Schoolstraat te Pieterzijl (Verzonden op 1 juli 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over de publicaties via (0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl, tenzij anders is aangegeven.

Wegafsluitingen ZUIDHORuN
Op zaterdag 19 september 2015 vindt de ZUIDHORuN plaats, een wedstrijdloop in Zuidhorn die onderdeel uitmaakt van het Loopcircuit Noord Nederland. Om de verkeersveiligheid te waarborgen hebben burgemeester en wethouders besloten gedurende het evenement de volgende wegen af te sluiten voor het verkeer:
> Molenstraat (geheel)
> Frankrijkerlaan (geheel)
> Boslaan (geheel)
> Westergast (geheel)
> Van Starkenborghkanaal ZZ tussen de kruising Westergast en de kruising Sloep;
> De Sloep (geheel);
> Hoendiep OZ tussen de kruising Sloep en de kruising Brilweg;
> Brilweg tussen de kruising Hoendiep OZ en de kruising Adm. Helfrichstraat;
> Adm. Helfrichstraat tussen de Brilweg en de Burg. Cleveringalaan;
> Burg. Cleveringalaan tussen de Adm. Helfrichstraat en de Adm. De Ruyterstraat;
> Adm. De Ruyterstraat (geheel)
> Nieuwstraat tussen de Jellemaweg en de Molenstraat
Het betreft een gesloten parcours waarbij echter wel sprake is van een aantal verkeerssluizen.
Deze verkeersmaatregel is alleen geldig op 19 september 2015 van 15.00 tot 18.00 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk is.
Voor informatie over de verkeersmaatregel kunt u terecht bij de Publieksbalie, (0594) 50 88 88.

Stremming in Visvliet
Zaterdag 15 augustus 2015 vindt een rommelmarkt plaats op de Bartolesstraat te Visvliet. Gedurende deze activiteit is het deel van de Bartolesstraat vanaf de kruising met de Heirweg tot de Stationsweg en het deel van de Haringhuizen vanaf de Bartolesstraat tot de Stationsweg voor alle verkeer afgesloten.
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Verordening Duurzaamheidslening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn maken bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 1 juni 2015 de ‘Verordening Duurzaamheidslening’ heeft vastgesteld. De duurzaamheidslening biedt woningeigenaren de mogelijkheid energiemaatregelen voor hun woning te financieren tegen zeer lage rente. Deze verordening is op 2 juli 2015 in werking getreden en ligt voor een ieder kosteloos ter inzage bij de Publieksbalie van het gemeentehuis. Ook is de verordening te raadplegen op http://www.zuidhorn.nl

 

Informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

130617 fietsend naar groningen-12

Op de fiets of met het OV naar Stad (net als wethouder Stomphorst )

27 februari 2024    Zuidhorn-nieuws
Vanaf 1 maart ring West drie weken dicht
Lees verder →
Computer oudere belasting hulp

Belastingspreekuren in de bibliotheek

27 februari 2024    Zuidhorn-nieuws
Kun je wel wat hulp gebruiken bij je belastingaangifte via de computer?
Lees verder →
Beeld aiw jpg

Inclusieve film Alles is Wonderland komt uit

27 februari 2024    Zuidhorn-nieuws
Za 30 maart 20.00 uur In 't Holt 1654 Zuidhorn met theatraal voorprogramma (Laatste kaarten)
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Gemeentelijke minimaregeling, Informatiegids Westerkwartier & raadsoverleggen

27 februari 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 27 februari 2024
Lees verder →
Terra open dag

Ontdek jouw groene toekomst bij Terra MBO!

27 februari 2024    Zuidhorn-nieuws
Lees verder →
Scouts mc (1)

Friese fijnproevers beoordelen kookkunsten Scouts Zuidhorn

27 februari 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Scouting Hanckema kookt mee in Masterchef a la scout 2024
Lees verder →