Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over openingstijden en Enquête zondagsopenstelling

12 augustus 2015    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn12 augustus 2015
Gemeentezh large gemeentepagina

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Openingstijden gemeentehuis in vakantieperiode
Tijdens de vakantieperiode zijn we van 6 juli tot en met 16 augustus:
- alleen ’s ochtends open van 8.30 tot 12.30 uur en
- op de maandagavond van 18.00 tot 19.30 uur.
Telefonisch ook bereikbaar na openingstijden van 13.30 - 16.30 uur, met uitzondering van de vrijdag.

Vergadering Adviesraad Wmo
Maandag 17 augustus 2015 vergadert de Adviesraad Wmo gemeente Zuidhorn om 9.30 uur in het gemeentehuis van Zuidhorn. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering? Dan kunt u dit melden bij de heer J. Fijma, secretaris van de adviesraad Wmo, via e-mail wmo.zuidhorn@gmail.com of telefoonnummer (0594) 21 28 37.

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Notulen van 18 mei 2015
5. Ingekomen/ uitgaande stukken
6. Adviesaanvraag gewijzigde Verordening Jeugdhulp 2015
7. Sociaal domein Westerkwartier:
• Deelname adviesgroep aanbesteding maatwerkvoorzieningen Wmo
• Versnellingskamer herijking armoedebeleid
8. Rondvraag
9. Sluiting

Enquête zondagsopenstelling winkels
De gemeenteraad van Zuidhorn bespreekt op 14 september aanstaande een voorstel over zondagopenstelling van winkels in de gemeente Zuidhorn. De raad neemt graag de mening mee van de inwoners bij het bespreken van dit onderwerp.

Mening peilen
De raad wil deze mening peilen door middel van een enquête en discussiebijeenkomst. Alle huishoudens in de gemeente worden aangeschreven met het verzoek de enquête voor 31 augustus aanstaande in te vullen. Dit kan schriftelijk of online. Tijdens de discussiebijeen-komst op 7 september worden de resultaten gedeeld. Deze bijeenkomst is openbaar en begint om 20.00 uur in het gemeentehuis.

Eerdere enquête
De gemeente stelde voor de zomervakantie ook al een enquête open, maar komt nu met een nieuwe opzet die voor meer betrouwbare resultaten moet zorgen. De argumenten, die in de eerste enquête zijn genoemd, betrekt de gemeente raad wel bij de bespreking.

Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit inrit/uitweg
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> Aanleggen van een uitrit, Bartolesstraat 21 te Visvliet
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvraag.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> Plaatsen van een vlaggenmast en namenzuil, Rijksstraatweg 1 te Zuidhorn (Verzonden 31 juli 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

 

Informatie over de publicaties via (0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl, tenzij anders is aangegeven.

Informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Gemeentehuis-zuidhorn

Over Coronavirus en Afvalinzameling

07 juli 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 7 juli 2020
Lees verder →
Lezen-boek

Zomerlezen in bibliotheken Westerkwartier

06 juli 2020    Zuidhorn-nieuws
Ga op reis naar de bibliotheken in het Westerkwartier
Lees verder →
Trein groningen 2020

Vanaf zaterdag geen sneltreinen tussen Groningen en Leeuwarden

06 juli 2020    Zuidhorn-nieuws
onderhoudswerkzaamheden aan het spoor
Lees verder →
Aardbeving schade

Compensatie waardedaling woningen in aardbevingsgebied

06 juli 2020    Zuidhorn-nieuws
meer huiseigenaren komen in aanmerking voor een schadevergoeding
Lees verder →
Vanderdong-expo-zh

De pracht (en de onmacht) van Groningen

06 juli 2020    Zuidhorn-nieuws
verbeeld door Johan van der Dong
Lees verder →
fierljeppengrijpskerk

In augustus weer Fierljeppen in Grijpskerk

03 juli 2020    Zuidhorn-nieuws
uitgestelde fierljepseizoen begint 18 juli
Lees verder →