Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over mooiste foto van Zuidhorn en de Innovatieprijs

28 augustus 2018    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeentenieuws 28 augustus 2018
Gemeentehuis-zuidhorn

Bezoekadres Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn

Postadres Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn

Telefoon (0594) 50 88 88

E-mail gemeente@zuidhorn.nl

Let op, aangepaste openingstijden van 23 juli t/m 31 augustus

Openingstijden zomervakantie

Vanaf 23 juli tot en met 31 augustus is het gemeentehuis in verband met de vakantieperiode alleen ’s ochtends van 8.30 tot 12.30 uur geopend en op maandagavond van 18.00 tot 19.30 uur.

 

Officiële bekendmakingen

 

Aangevraagde vergunningen

 

Omgevingsvergunningen

Activiteit bouw/ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:

• bouwen van een schuilvoorziening en het legaliseren van bouwwerken, Groningerstraatweg 2 te Grijpskerk ontvangen 10 augustus 2018

De aangevraagde omgevingsvergunning leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88. In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvraag.

 

Verlenging beslistermijn

De volgende beslistermijn wordt verlengd met een termijn van zes weken: ontvangen 19 juni 2018

• plaatsen van dakkapellen, Langestraat 40a te Noordhorn

Meldingen

Rectificatie

Per abuis stond in de publicatie van week 34 een kapmelding voor het adres Evertsenstraat 9 te Zuidhorn. Dit moet zijn ter hoogte van Evertsenstraat 7 en 9 te Zuidhorn.

Kapmeldingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:

• drie bomen, nabij Van Starkenborghkanaal en het Aduarderdiep te Den Ham

• vijf bomen, Hoofdstraat 101 te Niezijl

De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Meldingsplichtig evenement

• Jaarlijkse Abel Tasman Fietstocht op 22 september 2018 gedeeltelijk door Zuidhorn

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen

Activiteit bouw

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:

• bouwen van een nieuwe schuur, Barnwerderweg 10a te Oldehove verzonden 21 augustus 2018

Algemene Plaatselijke Verordening

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:

• plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 31 augustus t/m 9 september 2018 ter aankondiging van de KWF-collecteweek verzonden 16 augustus 2018

• plaatsen van 15 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 17 september t/m 7 oktober 2018 ter aankondiging van Q-music verzonden 16 augustus 2018

• plaatsen van 15 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 8 t/m 21 november 2018 ter aankondiging van de verkiezingscampagne van de ChristenUnie verzonden 17 augustus 2018

Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. De bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

Wint u de Innovatieprijs 2018 gemeente Zuidhorn?

De gemeente Zuidhorn reikt jaarlijks de Innovatieprijs uit aan de meest innovatieve ondernemer van de gemeente.

Deze ondernemer moet onder andere uitblinken in technologische innovatie, toekomstgericht ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid. Kandidaten kunnen zichzelf en elkaar vanaf nu tot 20 september aanmelden voor de Innovatieprijs, waarna de selectiecommissie en de jury aan de slag gaan om de uiteindelijke winnaar aan te wijzen.

Aanmelden

De Innovatieprijs is gericht op alle ondernemers in de gemeente Zuidhorn, van groot tot klein, uit de industrie en de horeca, uit de agrarische en de toeristische sector en uit het midden- en kleinbedrijf. Wij nodigen innovatieve ondernemers graag uit om zich aan te melden via http://www.zuidhorn.nl/innovatieprijs U kunt zich als ondernemer zelf aanmelden, maar ook andere ondernemers kunnen voorgedragen worden.

Na de aanmelding nemen wij contact met u op om deze compleet te maken. Naast roem, kunt u een mooie prijs winnen. De winnaar wordt tijdens een feestelijk evenement (Goud Geluk) van de gemeente op 1 november, gehuldigd!

Militaire oefening

De Koninklijke Landmacht houdt een oefening in de periode van 3 september tot en met 3 oktober 2018 in de provincies Friesland, Drenthe, Groningen en de kop van Overijssel. In het weekend wordt niet geoefend.

Wanneer er schade door de oefening ontstaat, kan dit gemeld worden bij het Ministerie van Defensie via 030- 2180420 of via jdvclaims@mindef.nl

Register Niet Ingezetenen

Onderstaande publicatie betreft beslissing ingevolge artikel 2.22 Wet BRP.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat na onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar betrokkene in de basis registratie personen als ingezetene van de gemeente Zuidhorn staat ingeschreven.

Onderstaande persoon wordt daarom ingeschreven in het Register Niet Ingezetenen (RNI). Dit is een register van personen die wel op één of andere manier verbonden zijn aan Nederland, maar daar geen officieel brief- of woonadres hebben met daarbij horende rechten. Het betreft de volgende persoon: M.G. Nowak, geb. 13-01-1989.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit, of de datum van publicatie (28 augustus 2018) gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.

Stremming Hoofdstraat OZ en Niezijlsterdiep te Niezijl

Maandag 27 augustus zijn wij gestart met het vervangen van de brug over het Niezijlsterdiep te Niezijl. Hiervoor is het noodzakelijk de Hoofdstraat te Niezijl te stremmen voor doorgaand (auto)verkeer en vaarverkeer. Naar verwachting duurt de stremming tot vrijdag 7 december 2018. De stremming staat op borden aangegeven. Meer informatie via de Publieksbalie (0594) 50 88 88.

Uitnodiging

Hierbij nodigen wij u uit voor de informatieavond van Open Monumentendag Zuidhorn op donderdag 6 september 2018 in Hotel Restaurant Aduard, Friesestraatweg 13, 9831 TB Aduard. Thema: In Europa Aanvang 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de zaal open en staat de koffie en thee voor u klaar.

Programma:

19.30 uur Welkom door Jan Oomkes; voorzitter Open Monumentendag Zuidhorn

19.40 uur Cisterciënzers in Europa; Jakob Loer mediëvist

20.00 uur 100 jaar De Ploeg; Doeke Sijens, Ploegdeskundige

20.20 uur Het Westerkwartier in Europa; Geert Zijlstra, één van de verhalenvertellers van Vertelcollectief ‘Kom op verhoal’ en bestuurslid van de streektaalorganisatie ‘Mien Westerkwartier’

20.30 uur Pauze

21.05 uur Streektaalliedjes; Geert Zijlstra

21.15 uur Middag-Humsterland een Werelderfgoed? Ben Westerink, voormalig

lid van de gebiedscommissie Middag-Humsterland

21.35 uur Humsterland in Europa; Ane van der Leij, voorzitter Humerike

21.55 uur Afsluiting

De toegang en de koffie en thee zijn gratis.

 

Wie maakt de mooiste foto van Zuidhorn?

De Oostergast organiseert in 2018 de fotowedstrijd Mo(o)i Zuidhorn om te laten zien hoe mooi Zuidhorn kan zijn.

Met de fotowedstrijd Mo(o)i Zuidhorn worden fotografen uitgedaagd om Zuidhorn zo mooi mogelijk in beeld te brengen.

Wethouder Fred Stol (zelf ook fotoliefhebber) legt het idee achter de wedstrijd uit. “De Oostergast is al een  plaatje op zich maar de omgeving is ook mooi. Met een fotowedstrijd willen we dit laten zien aan potentiële  bewoners zodat zij geïnspireerd raken om in de woonwijk de Oostergast te komen wonen.”

Wethouder Stol vindt dat Zuidhorn het verdient om zo mooi mogelijk in beeld wordt gebracht.

Stol: “Er is hier zoveel moois. We willen bewoners én onze bezoekers uitdagen om vast te leggen wat voor hen typisch Zuidhorn is. Bijvoorbeeld het Natuureiland in de Oostergast, de historische dorpskern van Zuidhorn of het omliggend platteland met zijn prachtige dorpen”.

Het publiek bepaalt

De wedstrijd staat open voor iedereen ouder dan 16 jaar, ongeacht of de deelnemer in de gemeente woont of niet. Het maakt ook niet uit of een foto is gemaakt met een professionele camera of smartphone.

Het inzenden van de foto’s kan via de website http://www.deoostergast-zuidhorn.nl Tot en met 6 oktober kan er gestemd worden op de mooiste foto.

De uiteindelijke winnaar maken we op dinsdag 9 oktober bekend. De winnaar wint een GoPro Hero (multifunctionele camera). Bovendien drukken we de drie mooiste foto’s groot af en zijn deze een maand lang te zien in de hal van het gemeentehuis.

Informatie- en inspraakavond ‘Gebiedsvisie Tussen de Gasten’

De ‘gebiedsvisie Tussen de Gasten’ is doormiddel van een co-creatief proces met diverse partijen tot stand gekomen en omvat de uitgangspunten en ambities voor de innovatieve woonwijk tussen de Rijksstraatweg en De Oostergast in Zuidhorn.

Informatieavond

Het college organiseert een openbare informatieavond over de gebiedsvisie op maandag 3 september om 19.30 uur in de ontmoetingsruimte van het gemeentehuis. Voor deze informatieavond hoeft u zich niet van te voren op te geven.

Inspraakavond

De gemeenteraad wil graag inwoners uit Zuidhorn en andere betrokkenen de gelegenheid geven hun mening te geven over de gebiedsvisie. Dit kan tijdens de inspraakavond op maandag 10 september, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wilt u tijdens de inspraakavond inspreken, dan kunt u zich tot vrijdag 7 september opgeven bij de griffie via (0594) 50 87 81 of e-mailadres griffie@zuidhorn.nl onder vermelding van uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Raadsvergaderingen

Op 17 september vindt de raadsbespreking plaats en 15 oktober staat de besluitvorming over het voorstel op de agenda. Beide raadsvergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom.

Meer informatie

De gebiedsvisie staat vanaf 3 september op http://www.zuidhorn.nl/tussendegasten Het raadsvoorstel vindt u via http://www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen bij de stukken van de raadsvergadering van 17 september 2018. Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffie via (0594) 50 87 81.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Adrian mey-2019 zonder tekst

Adrian Mey laat bewoners Zonnehuis genieten

02 april 2020    Zuidhorn-nieuws
Buitenoptreden van zanger
Lees verder →
Kuis team 2020 eigen foto

Rijwielhal Kuis wordt Bike Totaal Kuis Noordhorn

02 april 2020    Zuidhorn-nieuws - Bedrijf in beeld
Meer keus, leaseplan en fietspaspoort
Lees verder →
Mollema algarve twitter

Bauke: “Ik hoop dat ik het Coronavirus heb gehad”

02 april 2020    Zuidhorn-nieuws - Sport
Eerder was Bauke al bereid risico te nemen als de Olympische Spelen door zouden gaan
Lees verder →
Kat poes (1)

Ook katten indirect slachtoffer Coronavirus

01 april 2020    Zuidhorn-nieuws - fotos
Onschuldig fenomeen funest voor huisdieren
Lees verder →
Nynke

Jarig in Coronatijd

01 april 2020    Zuidhorn-nieuws
Een verjaardag om nooit te vergeten
Lees verder →
Energie-stroom-besparing

Provincie stelt Klimaatagenda op om CO2 terug te dringen

01 april 2020    Zuidhorn-nieuws
Duurzame zonne- en windenergie, CO2-neutraal openbaar vervoer en het ondersteunen van bedrijven en inwoners met behulp van de samenwerkingsverbanden 'Groningen Werkt Slim' en het Energieloket Groningen.
Lees verder →