Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Kindpakket 2021, Omgevingsvisie Westerkwartier en Stop geweld tegen vrouwen

23 november 2021    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 23 november 2021
Gemeentehuis-zuidhorn

Deze informatie betreft GEEN officiële publicatie van de gemeente Westerkwartier waaraan u rechten kunt ontlenen. WelkominZuidhorn.nl heeft de informatie wel overgenomen van de officiële publicaties van de gemeente Westerkwartier. Deze officiële publicaties vindt u op http://www.westerkwartier.nl

CORONAVIRUS
Hou je aan de voorschriften!

Geen reisdocumenten en rijbewijzen 26 november
Op vrijdag 26 november worden enkele technische aanpassingen gedaan in onze systemen. U kunt daarom op deze dag geen rijbewijs, paspoort of identiteitskaart aanvragen of afh alen.

Kindpakket 2021
Vanaf 17 november 2021 is het kindpakket weer beschikbaar. Het kindpakket is voor alle gezinnen met kinderen onder de 18 jaar en met een laag inkomen. Als u al gebruik maakt van het minimabeleid dan heeft u vorige week een brief over het kindpakket ontvangen.
Weet u niet of u een tegemoetkoming minimabeleid heeft ontvangen? Neem dan contact op met een medewerker inkomen via 14 0594. Of stuur een e-mail naar groepinkomen@westerkwartier.nl
QR-code
Het kindpakket bestaat uit een QR-code met een totaalwaarde van € 250,- per kind. In de brief die wij gestuurd hebben, staat hoe u een QR-code kunt aanmaken. Hiermee kunt u bij verschillende winkels en sportverenigingen in de gemeente Westerkwartier terecht. U kunt met uw QR-code één of meerdere producten kopen. De QR-code kunt tot 1 november 2022 gebruiken, daarna vervalt het tegoed.

Stop geweld tegen vrouwen
De gemeente Westerkwartier steunt de campagne Stop geweld tegen vrouwen van Orange the World. Vanaf donderdag 25 november tot 16 december is het gemeentehuis van Grootegast oranje verlicht ’s avonds.

Omgevingsvisie Westerkwartier – inloopavond 23 november gaat niet door
Tussen woensdag 3 november en 14 december 2021 ligt de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage. Wij willen in die periode u graag informeren en weten wat u van de Omgevingsvisie vindt. De inloopavond die wij daarom hadden gepland op dinsdag 23 november in MFA Grootegast gaat door de ontwikkelingen rondom Corona helaas niet door. U kunt nog wel de presentatie van de Omgevingsvisie tijdens een online bijeenkomst bijwonen op donderdagavond 25 november, tussen 20.00 uur en 21.30 uur.
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar omgevingsvisie@westerkwartier.nl om uw inloggegevens te ontvangen.
U kunt de Omgevingsvisie hier vinden: u http://www.omgevingsvisiewesterkwartier.nl
u http://www.ruimtelijkeplannen.nl (voer bij het tabblad plannaam of -nummer deze code in: NL.IMRO.1969.OMGEVINGSVISIE2022-OW01)
u tijdens openingstijden kunt u de Omgevingsvisie inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC), locatie Hooiweg 9 te Zuidhorn.
Als u opmerkingen heeft over de omgevingsvisie dan kunt u nog tot en met 14 december 2021 een schriftelijke zienswijze indienen. Stuur uw zienswijze naar dit postadres:
Gemeente Westerkwartier, aan het College van B&W o.v.v. zienswijze Omgevingsvisie Westerkwartier.
Postbus 100, 9350 AC Leek
Wilt u mondeling uw zienswijze indienen dan kunt u daarvoor tot uiterlijk 14 december 2021 een afspraak maken met de projectleider.
Mocht u vragen hebben over de omgevingsvisie neem dan contact op met projectleider Bouber Schuil (bouber.schuil@westerkwartier.nl of 06 – 28 760 779)

Beperking verstrekking van persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP)
Elke gemeente houdt In de basisregistratie personen (BRP) de persoonsgegevens bij van haar inwoners. Uw adres is er bijvoorbeeld te vinden, maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en eventuele kinderen. Uw persoonsgegevens zijn belangrijk om te bepalen of u recht heeft op maatschappelijke hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld huurtoeslag. Of om te bepalen welke verplichtingen u heeft zoals bijvoorbeeld het betalen van belastingen.
Automatische verstrekking van gegevens uit de BRP
Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de overheid en maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Deze instellingen baseren hun beslissingen vaak direct op deze informatie. Wélke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze wettelijk voorgeschreven gegevensverstrekking kunt u niet voorkomen.
Verstrekkingsbeperking (geheimhouding) aanvragen
Als u liever niet hebt dat uw persoonsgegevens aan anderen worden doorgegeven, kunt u de gemeente vragen om uw gegevens geheim te houden. U hebt altijd recht op deze geheimhouding en hoeft geen reden op te geven waarom u dit wilt. Uw persoonsgegevens worden dan niet zonder uw toestemming doorgegeven aan: 
u niet commerciële instellingen;
u organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
u (na belangenafweging)organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
u de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen. Uw gegevens kunnen nog wel voorkomen in de administratie van de SILA zelf. Als u wilt dat deze gegevens worden verwijderd, neem dan contact op met de SILA of uw kerkgenootschap.
Bij geheimhouding geeft de gemeente uw gegevens alleen nog aan verplichte instanties. Zoals politie, justitie en de Belastingdienst. 
De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan:
u particulieren
u commerciële instellingen
Als u geheimhouding wenst dan kunt u dit via onze website aanvragen (http://www.westerkwartier.nl/geheim ) of u kunt een formulier verzoek om geheimhouding bij de gemeente indienen.
Staan uw gegevens correct in de BRP?
Het is van groot belang dat uw gegevens juist en actueel in de BRP staan geregistreerd.
Twijfelt u daaraan? Neemt u dan contact met ons op via 14 0594 of door te mailen naar inwonerszaken@westerkwartier.nl
Bent u nieuwsgierig welke overheidsorganen wettelijk recht hebben op uw persoonsgegevens, kijk dan op de website: http://www.wiekrijgtmijngegevens.nl

RAADPLEGEN BEKENDMAKINGEN IN UW BUURT
De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en verleende vergunningen. Ga naar overuwbuurt.overheid.nl  om deze te vinden.

CONTACTGEGEVENS:
Gemeente Westerkwartier Postbus 100 9350 AC Leek
Tel.:  14 0594  info@westerkwartier.nl http://www.westerkwartier.nl

BEZOEKADRES ZUIDHORN: Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Overige bezoekadressen: Hoofdstraat 97, Grootegast - Tolberterstraat 66, Leek - Molenstraat 45, Marum

OPENINGSTIJDEN LOCATIE ZUIDHORN
Uitsluitend op afspraak Tel.:  14 0594 / info@westerkwartier.nl
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 17.30 uur

AFVALWIJZER
» Hier vindt u informatie over de milieuboer, KCA en Milieustraat

INFORMATIEPAGINA GEMIST?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Stop geweld tegen vrouwen
  • Gemeentenieuws
  • Gemeente insta
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Zesteamsacroacademynaarwk

Zuidhornster gymnaste zeker van WK Acrogym 2022

29 november 2021    Zuidhorn-nieuws - Sport
Merel mag met partner Luc volgend jaar afreizen naar Bakoe
Lees verder →
Vvd-kandidaten-2022

VVD Westerkwartier stelt kandidatenlijst vast voor raadsverkiezingen

29 november 2021    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Met Zuidhorners Matthias Mostert, Hannah Bijlsma, Robert van Zanten en Jan Tonckens
Lees verder →
Oude-riet-bovenloop-voor-toukomst

Netwerkconferentie Oude Riet uitgesteld

28 november 2021    Zuidhorn-nieuws
Het streven is om in april/mei 2022 alsnog een vergelijkbare bijeenkomst te organiseren.
Lees verder →
Owk-logo

Korfbal zaalseizoen met zure nasmaak geopend en voorlopig ook afgesloten

28 november 2021    Zuidhorn-nieuws - Sport - Regio-nieuws
Waar OWK moeilijk tot scoren kwam, had NIC weinig moeite met het vinden van de korf
Lees verder →
Gemeente westerkwartier volop bezig met ontwikkelen van plannen voor woningbouw

Meer dan 200 woningen erbij in Westerkwartier dit jaar

26 november 2021    Zuidhorn-nieuws
Gemeente Westerkwartier volop bezig met ontwikkelen van plannen voor woningbouw
Lees verder →
Stop geweld tegen vrouwen-vanderzwan

Na Times Squares, Niagara Falls en Brandenburger Tor kleurt ook gemeentehuis in Grootegast oranje

26 november 2021    Zuidhorn-nieuws
Gemeente Westerkwartier steunt campagne tegen geweld tegen vrouwen
Lees verder →