Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Kick off bijeenkomst, vergunningen en meer

19 augustus 2015    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 19 augustus 2015
Gemeentezh large gemeentepagina

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Op vrijdag 4 september aanstaande is het gemeentehuis gesloten in verband met een personeelsreis.

kick-off bijeenkomst Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2016 Westerkwartier
Voor het jaar 2015 hebben 22 gemeenten in de provincie Groningen gezamenlijk de hulp en ondersteuning in het kader van de nieuwe Wmo ingekocht. Deze contracten zijn voor de duur van 1 jaar vastgesteld, tot 31 december 2015.

Aanbesteding
Voor het jaar 2016 gaan de Westerkwartiergemeenten (Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn) op korte termijn starten met het contracteringsproces van de gezamenlijke inkoop van de maatwerkvoorzieningen Wmo 2016. Met de af te sluiten contracten willen de vier gemeenten de begeleiding, hulp bij het huishouden 2 en dagbesteding (al dan niet met vervoer) waar mogelijk goedkoper, laagdrempeliger en dichter bij huis regelen. Daarnaast willen ze in samenwerking met de aanbieders de ondersteuning innoveren. Deze contracten worden afgesloten via een bestuurlijk aanbestedingsproces.

Kick-off bijeenkomst
Om een gezamenlijke start te geven aan dit proces wordt er op 31 augustus 2015 een kick-off bijeenkomst georganiseerd. U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geinformeerd over het Westerkwartier beleid in het sociaal domein gerelateerd aan de inkoop 2016. Daarnaast wordt u geïnformeerd over het bestuurlijk aanbestedingsproces en de planning voor dit traject.

Waar, wanneer en hoe laat?
Kruisweg Marum, Kruisweg 1, 9363 AA Marum
31 augustus 2015
Van 15.00 - 17.00 uur

Aanmelden
Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kunt u doen tot uiterlijk 24 augustus 2015. Dit kan via inkoopwmo@westerkwartier.nl  onder vermelding van "Kick-off bijeenkomst Inkoop Wmo 2016 Westerkwartier". Vermeld hierbij duidelijk: de bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer), de namen van de personen die deelnemen en het contact e-mailadres. Per aanbieder kunnen maximaal twee personen worden aangemeld.

Aangevraagde vergunningen
Evenementenvergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een vergunning/- ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van:
> een historische Kloostertocht Groningen- Aduard op 19 september 2015 te Aduard
> de dag van het nieuwe wonen op oude boerderijen op 20 september 2015 te Oldehove
> de 4,2 mijl van Pieterzijl op 26 september 2015 te Pieterzijl
> een locatietheatervoorstelling Ruimtestation Visvliet van 9 t/m 18 oktober 2015 te Visvliet
> Kom in Zuidhorn op 3 oktober 2015 te Zuidhorn
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> uitbreiden van een woning, de Vereeniging 33 te Grijpskerk
De aangevraagde omgevingsvergunning(en) leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvraag.

Verlenging beslistermijn

De volgende beslistermijn wordt verlengd met een termijn van 6 weken:
ontvangen 18 juni 2015
> aanbrengen van tijdelijke voorzieningen, tbv de tafelbrug Zuidhorn, Van starkenborghkanaal te Zuidhorn

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
> 1 acacia, Hamsterdreef 6 te Aduard
> 1 es, Friesestraatweg 9 te Aduard
> 1 prunus, a/d Schoolstraat te Aduard
> 1 es en 1 bergiep, Dorpsstraat 21 te Den Horn
> 2 abelen, Kerkplein 5 te Grijpskerk
> 1 eik en 1 berk, Rietschans 9 te Zuidhorn
> 1 eik, a/d Gast thv nr. 6 te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het:
> plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in Zuidhorn van 24 augustus t/m 6 september 2015 ter aankondiging van een Smaakweekend te Groningen (verzonden 11 augustus 2015)
> plaatsen van 5 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 11 januari t/m 24 januari 2016 ter aankondiging van de open dag van RSG de Borgen van 18 t/m 22 januari 2016 (verzonden 11 augustus 2015)
> plaatsen van 5 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 18 januari t/m 31 januari 2016 ter aankondiging van de open dag van Terra MBO Groningen op 29 januari 2016 (verzonden 11 augustus 2015)
> plaatsen van 5 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 11 januari t/m 24 januari 2016 ter aankondiging van de open dag van Terra MBO Groen Oldekerk op 27 januari 2016 (verzonden 11 augustus 2015)

Ontheffing Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende ontheffing is verleend voor het branden van een brandstapel:
> op 14 augustus 2015 op de parkeerplaats aan de Boventilsterweg 1 te Oldehove (verzonden 11 augustus 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over de publicaties via (0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl, tenzij anders is aangegeven.

Informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Zuidhorn-2019 hoofdstraat

Miljoenen voor MKB voor inrichten onderneming anderhalvemetereconomie

05 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Provincie pakt gevolgen corona aan: 11,5 miljoen beschikbaar
Lees verder →
Avondvierdaagse-2018 (1)

Gewoon dit jaar de Avond4daagse lopen!

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
niet in hele grote groepen tegelijk, maar alleen met een vriendje, je sportmaatjes of met je gezin
Lees verder →
Henk bakker mondkapje (2)

Lokaal gemaakte mondkapjes van Dymph Dressen

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Duurzaam, wasbaar en uniek design
Lees verder →
Wethouder reikt bloemen uit aan mantelzorger

Bloemetje van Bert voor Mantelzorgers

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
400 mantelzorgers krijgen bloemen in gemeente Westerkwartier
Lees verder →
Bert nederveen-2019

Cliënten Wmo positief over contacten met gemeente Westerkwartier

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Een van de aanbevelingen in enquête:Heb aandacht voor het beroep dat op mantelzorgers wordt gedaan.
Lees verder →
Hoogspanning masten

“Als de eerste masten staan gaan die niet meer weg”

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
TenneT wil beginnen met aanleg 380 kV hoogspanningsverbinding zonder uitspraak Raad van State
Lees verder →