Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over hulp bij geldzorgen of schulden en de begroting

19 oktober 2021    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 19 oktober 2021
Gemeentehuis-zuidhorn

Deze informatie betreft GEEN officiële publicatie van de gemeente Westerkwartier waaraan u rechten kunt ontlenen. WelkominZuidhorn.nl heeft de informatie wel overgenomen van de officiële publicaties van de gemeente Westerkwartier. Deze officiële publicaties vindt u op http://www.westerkwartier.nl

CORONAVIRUS
Hou je aan de voorschriften!

Heeft u geldzorgen of schulden? Dan leest u hieronder hoe we u kunnen helpen.
Bepaalde rekeningen kunnen niet blijven liggen, zoals de energie- en zorgrekening. Gebeurt dit toch, dan krijgt u al snel grotere schulden. Daarom krijgen we als gemeente een bericht van uw energiebedrijf, zorgverzekeraar, verhuurder of water-bedrijf wanneer u een rekening niet hebt betaald. We willen u dan graag zo snel mogelijk helpen om grotere geldproblemen te voorkomen. Vaak is een klein beetje hulp al voldoende. 
Hulp van Sociaal Werk De Schans 
Sociaal Werk De Schans helpt inwoners in de gemeente Westerkwartier bij vragen en zorgen over geld. We hebben deze organisatie gevraagd of zij samen met u willen kijken naar een oplossing voor uw geldzorgen. Ontvangen wij signalen van achterstand in betalingen? Dan komt Sociaal Werk De Schans graag zo snel mogelijk met u in contact. U krijgt van ons een brief met informatie wat u zelf kunt doen. In sommige gevallen neemt een medewerker van Sociaal Werk De Schans contact met u op. Soms komen zij bij u thuis langs. Samen zoekt u naar mogelijke oplossingen. Het uiteindelijke doel is uw geldzorgen op te lossen en erger te voorkomen. Als blijkt dat er meer hulp of inzet nodig is, dan kunnen zij u begeleiden naar schuld-hulpverlening.
Meer informatie over schuldhulpverlening binnen gemeente Westerkwartier vindt u hier onder.
Schuldhulpverlening
Heeft u schulden en kunt u uw rekeningen al meerdere keren niet meer betalen?
Dan kan schuldhulpverlening u hierin ondersteunen. U kunt hiervoor contact opnemen met een van onderstaande organisaties. Ook als u ondernemer bent. 
Organisatie Telefoonnummer
Sociaal Werk De Schans 0594 - 745620
Schuldhulpmaatje Westerkwartier 06 - 27892836
Humanitas Westerkwartier 06 - 26569680
GKB Assen 0592 - 366099

Takkenroute najaar 2021
In de eerste twee weken van november wordt de takkenroute gereden. U moet uw snoeiafval hiervoor aanmelden. Alleen snoeiafval dat is aangemeld, wordt meegenomen.
Aanmelden kan tot en met 28 oktober 2021.
Deelname aan de takkenroute is gratis.
Houdt u rekening met het volgende:
u Woont u aan de zuidzijde van de A7 (gebied Leek, Marum), dan worden uw takken in week 44 (1 tot en met 5 november) opgehaald. Woont u aan de noordzijde van de A7 (gebied Grootegast, Zuidhorn, Middag) dan worden uw takken in week 45 (8 tot en met 12 november) opgehaald.
u Bied het snoeiafval gebundeld aan met een maximale lengte van 1 meter en eenmaximaal gewicht van 25 kg. (1 m3)
u Zorg ervoor dat uw takken uiterlijk op maandagochtend 07:00 uur aan deweg liggen in de week dat ze bij u worden opgehaald.
Natuurlijk kunt u uw snoei-groenafval ook zes dagen per week inleveren op milieustraat de Tweemat of bij Vagroen.
Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden, gaat u naar http://www.westerkwartier.nl/takken
Lukt het online aanmelden niet? Bel dan met het algemene nummer 14 0594 en vraag om een papieren formulier. U krijgt dan een formulier thuisgestuurd waarmee u zich kunt aanmelden voor de takkenroute

Begroting 2022 
Uitgaven € 177,5 miljoen
Sociaal domein € 83,0 mln: Welzijnswerk, bijstand, jeugd, Wmo, re-integratie, sociale werkvoorziening
Bestuur en organisatie € 32,0 mln Gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie 
Volksgezondheid & milieu € 18,7 mln Volkshuisvesting, riolering, klimaat, afvalinzameling, milieu, begraafplaatsen
Sport, cultuur & recreatie € 14,6 mln Sportbeleid, accommodaties, musea, bibliotheken, openbaar groen
Verkeer en vervoer € 10,1 mln Beheer wegen, bereikbaarheid, parkeren, openbare verlichting
Onderwijs € 7,5 mln Primair onderwijs, leerlingen vervoer, schoolgebouwen 
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening € 5,6 mln Ruimtelijke ordening, grondexploitaties
Veiligheid € 5,5 mln Politie, brandweer 
Economie € 0,5 mln Ontwikkeling bedrijvigheid

Inkomsten € 177,5 miljoen
Algemene uitkering Rijk € 113,9 mln
Specifieke uitkering Rijk € 15,3 mln
Lokale heffngen € 33,4 mln
Overige inkomsten € 15 mln

Dit overzicht is bedoeld om in één oogopslag inzicht te geven in de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bedragen zijn afgerond

College trots op sluitende en ambitieuze begroting 2022
Het college besteedt opnieuw extra geld aan openbare ruimte, wegen, fiets- en wandelpaden, bruggen, woon- en sportvoorzieningen, voorzieningen zoals de potjeswijzer en het kindpakket, schuldhulpverlening, duurzaamheid, recreatie en toerisme en cultuur. Hiermee wil het een positief vooruitzicht bieden aan inwoners. Juist in deze onzekere tijden en na anderhalf jaar corona, verdienen de inwoners steun en vertrouwen van de gemeente. Het college wil daarom ook geen OZB-verhoging van 5% in 2022

Kosten per huishouding*
Onroerendezaakbelasting: € 350 bij een waarde van € 255.000
Afvalstoffenheffng: € 318 bij 250 kg grijs en 130 kg groen
Rioolrecht: € 223
*De definitieve tarieven moeten nog worden vastgesteld

RAADPLEGEN BEKENDMAKINGEN IN UW BUURT
De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en verleende vergunningen. Ga naar overuwbuurt.overheid.nl  om deze te vinden.

CONTACTGEGEVENS:
Gemeente Westerkwartier Postbus 100 9350 AC Leek
Tel.:  14 0594  info@westerkwartier.nl http://www.westerkwartier.nl

BEZOEKADRES ZUIDHORN: Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Overige bezoekadressen: Hoofdstraat 97, Grootegast - Tolberterstraat 66, Leek - Molenstraat 45, Marum

OPENINGSTIJDEN LOCATIE ZUIDHORN
Uitsluitend op afspraak Tel.:  14 0594 / info@westerkwartier.nl
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 17.30 uur

AFVALWIJZER
» Hier vindt u informatie over de milieuboer, KCA en Milieustraat
 

NFORMATIEPAGINA GEMIST? 
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Euro-geld
  • Snoeien
  • Gemeenteinsta
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Viswedstrijdzuidhorn

Maar liefst 85 visliefhebbers voor Viskaravaan Briltil

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
De Zomer Viskaravaan strijkt op dinsdag 23 juli 2024 neer in de Jachthaven
Lees verder →
Aftrap opstellen woonplannen per dorp in de wilp door geertje dijkstra-jacobi - 27jun22-1

Gemeente Westerkwartier op stoom met woonplannen per dorp

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
Huidig wethouder Woningbouw Hans Haze is nu halverwege het karwei
Lees verder →
Verkiezing

Westerkwartier in de top 10 meest toegankelijke gemeenten

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
Deze zomer gaan Geheime Gasten langs bij de gemeenten om de toegankelijkheid te onderzoeken
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Raadsvergadering, korting op een regenton & sluiting Gemeentehuis Leek

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 16 juli 2024
Lees verder →