Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Gast van de Raad, Grofvuilroute & Taalhelden

30 mei 2023    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 30 mei 2023
Gemeentehuis-zuidhorn

Deze informatie betreft GEEN officiële publicatie van de gemeente Westerkwartier waaraan u rechten kunt ontlenen. WelkominZuidhorn.nl heeft de informatie wel overgenomen van de officiële publicaties van de gemeente Westerkwartier. Deze officiële publicaties vindt u op http://www.westerkwartier.nl

RAADPLEGEN BEKENDMAKINGEN IN UW BUURT
De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en verleende vergunningen. Ga naar overuwbuurt.overheid.nl  om deze te vinden.

Gast van de Raad
Wil je van dichtbij meemaken wat het werk van raadslid inhoudt en hoe de raad besluiten neemt over belangrijke zaken in de gemeente? Meld je dan aan als ‘Gast van de raad’.  Raadsleden vertellen over hoe het is om raadslid te zijn, wat het werk als raadslid inhoudt en wat er die avond op de agenda staat. Er zijn plaatsen gereserveerd voor het bijwonen
van de raadsvergadering.
Locatie: Gemeentehuis Zuidhorn, Hooiweg 9 Tijdstip: 19.50 uur Meedoen als Gast van de Raad kan op één van de volgende data: 14 juni 2023 , 13 september 2023, 2 november 2023
Aanmelden? Stuur een e-mail naar griffie@westerkwartier.nl

Grofvuilroute van 14 en 15 juni
Woensdag 14 juni is de noordzijde van de A7 (gebied Grootegast, Zuidhorn, Middag) aan de beurt. Donderdag 23 maart het gebied aan de zuidzijde van de A7 (gebied Leek, Marum).
Aanmelden
Aanmelden kan via het online formulier op westerkwartier.nl/grofvuil. Voor inwoners die het formulier niet digitaal kunnen of willen invullen, is een fysiek exemplaar beschikbaar via ons algemene nummer (14 0594).
Aanmelden voor de grofvuilroute kan tot en met vrijdag 9 juni. 
Meer informatie Kijk voor meer informatie over de spelregels, kosten en de routes later dit jaar op www.
westerkwartier.nl/grofvuil

Overlast geur en geluid melden via Hinderapp
Hebt u overlast van geur of geluid van bedrijven in uw omgeving? Meld dit via de Hinderapp (http://www.hinderapp.nl). De Hinderapp is een extra mogelijkheid waarmee u overlast van geur en  geluid van bedrijven in uw omgeving kunt melden. De meldingen komen binnen bij de Omgevingsdienst Groningen (ODG).
Doet u mee?
De Hinderapp is eenvoudig in gebruik. U hoeft maar één keer uw gegevens in te vullen om een melding te doen of klacht door te geven. Uw gegevens zijn alleen nodig voor gebruik van de Hinderapp. Deze worden niet doorgestuurd of voor andere zaken gebruikt. Wilt u alleen kijken naar de meldingen in uw omgeving? Dat kan, u hoeft zich daarvoor niet te registreren.
Kijk eens rond op de Hinderapp of registreer u eenmalig via http://www.hinderapp.nl
Samenwerking
De Hinderapp is ontwikkeld door de provincie Groningen, Groninger gemeenten en ODG. Gemeente Westerkwartier sluit zich hier nu ook bij aan. Om zo samen te werken aan een
schonere, veiligere en gezondere leefomgeving 

Stem op onze Taalhelden! 
Willem en Binne uit Westerkwartier zijn genomineerd voor de landelijke Taalheldenprijs van Stichting Lezen en Schrijven. Ze zetten zich in om anderen te overtuigen dat je op elke leeftijd
kan leren lezen, schrijven en rekenen.
Willem en Binne zijn ambassadeurs voor het Taalhuis Ze vertellen anderen hoe het is om niet goed te kunnen lezen en schrijven.
Wethouder Bé Schollema: “Willem en Binne weten uit eigen ervaring wat een verschil het maakt om zelf goed te kunnen lezen en schrijven. Door de taallessen hebben ze meer zelfvertrouwen gekregen. Ook kunnen ze nu zelfstandig meedoen in de maatschappij. Ik roep iedereen op voor deze taalhelden te stemmen!” Stemmen kan tot 11 juni
Dit kan online via westerkwartier.nl/taalhelden

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW) 
Maandag 5 juni, van 19.30-21.30 uur
Locatie: gemeentehuis Zuidhorn
Op de agenda staat onder andere:
u Themagroep Wmo
u Themagroep Participatiewet
u Themagroep Jeugd
De ASDW vergadert op de eerste maandag van de maand. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, dan kunt u zich aanmelden via het e-mailadres:
adviesraad@westerkwartier.nl (graag met vermelding van uw contactgegevens)

Herinnering gemeentelijke belastingen 2023
In februari 2023 zijn de meeste aanslagen gemeentelijke belastingen 2023 en de afrekening ingezamelde kilogrammen huisvuil 2022 verstuurd. De afrekening ingezamelde kilogrammen huisvuil is dit jaar losgekoppeld van de aanslag gemeentelijke belastingen.
Geen automatische incasso
Als u geen gebruik maakt van betalen met automatische incasso dan is de vervaldatum 31 mei 2023.
Dit houdt in dat u op 31 mei 2022 de totaal te betalen bedragen van beide aanslagen zou moeten hebben betaald. Heeft u nog niets betaald, of is er nog een gedeelte door u te betalen, dan sturen wij binnenkort een herinnering.
Wel automatische incasso
De laatste vervaldatum is ook 31 mei 2023 als u wel gebruik maakt van automatische incasso maar het 2 keer niet is gelukt om een termijn af te schrijven. De automatische incasso is dan komen te vervallen voor 2023. Als dit bij u het geval is dan heeft u van ons een brief ontvangen.
Tegemoetkoming gemeentelijke belastingen
Heeft u geen bijstandsuitkering maar wel een laag inkomen en een beperkt vermogen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming gemeentelijke belastingen.
Een tegemoetkoming voor de gemeentelijke belastingen geldt niet voor de afrekening ingezamelde kilogrammen huisvuil.
Tegemoetkoming aanvragen
U kunt de tegemoetkoming zowel digitaal als via de post aanvragen. Meer informatie over de tegemoetkoming kunt u vinden op de website:
https://www.westerkwartier.nl/regelingen-voor-mensen-met-een-laag-inkomen
Vragen?
Voor vragen over de inhoud van de aanslag gemeentelijke belastingen kunt u contact opnemen met Team Belastingen door te bellen naar 14 0594 of een e-mail te sturen aan belastingen@westerkwartier.nl
Voor vragen over uw betaling kunt u contact opnemen met een kassier door te bellen naar 14 0594 of door een e-mail te sturen aan kassier@westerkwartier.nl
Voor vragen over de tegemoetkoming kunt u een e-mail sturen aan groepinkomen@westerkwartier.nl of bellen naar 14 0594.

Beperking verstrekking van persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) 
Elke gemeente houdt in de basisregistratie personen (BRP) de persoonsgegevens bij van haar inwoners. Uw adres is er bijvoorbeeld te vinden, maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en eventuele kinderen. Uw persoonsgegevens zijn belangrijk om te bepalen of u recht heeft op maatschappelijke hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld huurtoeslag. Of om te bepalen welke verplichtingen u heeft zoals bijvoorbeeld het betalen van belastingen. 
Automatische verstrekking van gegevens uit de BRP
Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de overheid en maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Deze instellingen baseren hun beslissingen vaak direct op deze informatie. Wélke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze wettelijk voorgeschreven gegevensverstrekking kunt u niet voorkomen.
Verstrekkingsbeperking (geheimhouding) aanvragen
Bij geheimhouding geeft de gemeente uw gegevens alleen nog aan verplichte instanties. Zoals politie, justitie en de Belastingdienst. De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan: particulieren en commerciële instellingen.
Als u liever niet hebt dat uw persoonsgegevens aan anderen worden doorgegeven, kunt u de gemeente vragen om uw gegevens geheim te houden. U hebt altijd recht op deze geheimhouding en hoeft geen reden op te geven waarom u dit wilt.
Uw persoonsgegevens worden dan niet zonder uw toestemming doorgegeven. Geheimhouding kunt u aanvragen via onze website (http://www.westerkwartier.nl/geheim )
Staan uw gegevens correct in de BRP?
Het is van groot belang dat uw gegevens juist en actueel in de BRP staan geregistreerd. Twijfelt u daaraan? Neemt u dan contact met ons op via 14 0594 of door te mailen naar inwonerszaken@westerkwartier.nl
Bent u nieuwsgierig welke overheidsorganen wettelijk recht hebben op uw persoonsgegevens, kijk dan op de website: http://www.wiekrijgtmijngegevens.nl

OVERZICHT STREMMINGEN 
http://www.westerkwartier.nl/wegwerkzaamheden

CONTACTGEGEVENS:
Gemeente Westerkwartier Postbus 100 9350 AC Leek
Tel.:  14 0594  info@westerkwartier.nl http://www.westerkwartier.nl

BEZOEKADRES ZUIDHORN: Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Overige bezoekadressen: Hoofdstraat 97, Grootegast - Tolberterstraat 66, Leek - Molenstraat 45, Marum

OPENINGSTIJDEN LOCATIE ZUIDHORN
Uitsluitend op afspraak Tel.:  14 0594 / info@westerkwartier.nl
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 17.30 uur

AFVALWIJZER
» Hier vindt u informatie over de milieuboer, KCA en Milieustraat
https://www.welkominzuidhorn.nl/dorpen-in-zuidhorn/gemeente-politiek/afvalwijzer-zuidhorn

INFORMATIEPAGINA GEMIST?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s
 

  • Binne en willem tijdens de week van taal-1
  • Summerproat-2023
  • Grofvuil
  • Rijbewijs
  • Rookpluim
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Jasper been

RABO baalt van Noordhorner journalist Jasper Been

16 april 2024    Zuidhorn-nieuws
Been legt betrokkenheid bank bloot bij illegale ontbossers Brazilië
Lees verder →
Taxi nuis publiek vervoer

Inwoners Westerkwartier erg tevreden over Wmo- en leerlingenvervoer

16 april 2024    Zuidhorn-nieuws
Ouders van leerlingen en Wmo-reizigers waarderen de behulpzaamheid van de chauffeur
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over compostvat, zorgen over uw buren & Kortingsactie fietshelm

16 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 16 april 2024
Lees verder →
Bricabrac (1)

Volop belangstelling voor garageverkoop / Bricabrac De Gast 62

14 april 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Komende zaterdag 20 april van 11:00u - 16:00u weer een mogelijkheid om langs te komen
Lees verder →
437075261 926703466131875 2616157768649182089 n

Zwemabonnementen en zwemles voor iedereen

13 april 2024    Zuidhorn-nieuws
De zwembaden gaan weer open. Als er niet genoeg geld is voor een abonnement of zwemles zijn hier potjes voor!
Lees verder →