Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Coronavirus, inspreken raadsoverleg en meedenken begroting 2021

9 juni 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 9 juni 2020
Gemeentehuis-zuidhorn

Deze informatie betreft GEEN officiële publicatie van de gemeente Westerkwartier waaraan u rechten kunt ontlenen. WelkominZuidhorn.nl heeft de informatie wel overgenomen van de officiële publicaties van de gemeente Westerkwartier. Deze officiële publicaties vindt u op http://www.westerkwartier.nl

CORONAVIRUS
Als gemeente Westerkwartier volgen we de landelijke richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en het RIVM. We stemmen ons beleid continu en in nauw overleg af met de Veiligheidsregio Groningen. Kijk op http://www.westerkwartier.nl/corona voor de meest actuele informatie.

Alleen locatie Zuidhorn open
Alleen de locatie Zuidhorn aan de Hooiweg 9 is open, van maandag tot en met vrijdag van 8.00-12.00 uur. Maak van te voren telefonisch een afspraak. Veel zaken kunt u ook digitaal of telefonisch vanuit huis regelen of kunnen uitgesteld worden. Kom alleen naar binnen als u zelf ook iets moet regelen en neem geen andere personen onnodig mee. Alle documenten zoals paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs kunt u alleen in Zuidhorn afhalen tussen 8.00-12.00 uur.

Niet zonder afspraak langskomen
Voor het overige kunnen inwoners de gemeente telefonisch benaderen en voorlopig niet langs komen op de gemeentehuizen. Hebt u gezondheidsklachten (verkouden, hoesten, koorts), dan vragen we u vriendelijk uw afspraak  met de gemeente uit te stellen naar een later moment.

Maatregelen sport
De richtlijnen voor sport(activiteiten) vindt u op onze site http://www.westerkwartier.nl/corona Hebt u vragen, dan kunt u een mail sturen naar sportmaatregelen@westerkwartier.nl.

Afvalinzameling
 KCA-depot Noordhorn 
Het KCA-depot Noordhorn is gesloten. 
 Grofvuilroute 
De grofvuilroute wordt niet gereden. Wij gaan later kijken of we deze route nog in kunnen halen. 
 Takkenroute en snoeiafval 
De takkenroute verschuift naar het najaar. Zodra we een datum hebben waarop we deze gaan rijden, maken we dat bekend.

Milieustraat de Tweemat
Door de maatregelen die zijn genomen, is de wachttijd bij de Milieustraat De Tweemat in Grootegast op de meeste dagen opgelopen. Door de drukte kan het voorkomen dat wanneer u op een doordeweekse dag na 15.30 uur en op zaterdag na 13.15 uur langs komt, u lang moeten wachten en uiteindelijk niet meer naar binnen kunt. Het advies is dan ook om: 
 door de week de milieustraat niet te bezoeken tussen 11.30 en 12.00 uur en na 15.30 uur; 
 liever niet op zaterdag de milieustraat te bezoeken of; 
 als u op zaterdag langskomt liever niet na 13.15 uur.

Gunstige bezoektijden 
Rustigere periodes om langs te komen zijn door de week tussen 10.30 en 11.30 uur en tussen 13.30 en 15.30 uur.

Wat kunt u afgeven op de milieustraat?
De milieustraat is bedoeld voor afval dat u niet mee kunt geven met het huishoudelijk afval. Grofvuil (zoals bijvoorbeeld oude meubels en vloerbedekking), groenafval, Klein Chemisch Afval (KCA), asbest en bruin- en witgoed kunt u aanbieden op de milieustraat. Voor meer informatie: http://www.westerkwartier.nl/milieustraat Heeft u alleen groenafval dan adviseren wij u dit naar de Vagroen locatie TOP Gaarkeuken te brengen. Over het algemeen zijn hier geen/korte wachtrijen.

RAADSOVERLEGGEN
Op dinsdag 9 en woensdag 10 juni vinden raadsoverleggen plaats die beide om 19.30 uur beginnen. De gemeenteraad vergadert digitaal. Dit betekent dat de raadsleden vanuit huis vergaderen en via een liveverbinding met elkaar verbonden zijn. De livestream functioneert wel zoals u gewend bent, maar in plaats van de raadszaal krijgt u de afzonderlijke deelnemers in beeld. Op deze manier kan de gemeenteraad ‘gewoon’ vergaderen en gaan de discussie en besluitvorming door.
Inspreken 
Voor raadsoverleggen geldt dat inwoners(organisaties) mogen inspreken. Wilt u hiervan gebruik maken dan zien we uw aanmelding graag tegemoet via griffie@westerkwartier.nl Dan neemt de griffie contact met u op om te kijken hoe u kunt inspreken. Dit kan digitaal of de griffier leest uw tekst voor in het raadsoverleg. De livestream, agenda en stukken voor de raadsoverleggen vindt u via www.westerkwartier.nl/raadsvergaderingen

BEGROTING 2021: PRIORITEITEN
Het jaar 2020 is halverwege en dat betekent dat de gemeente gaat nadenken over de begroting voor het jaar 2021. En daar hebben we onze inwoners bij nodig. Want wat moet de gemeente Westerkwartier in 2021 gaan doen? Of wat juist niet, om op die manier geld te besparen.Wij willen u als inwoners uitdagen om hier over mee te denken. Dit meepraten en meedenken kan op twee momenten. \
1. Op woensdag 17 juni aanstaande tijdens een digitaal raadsoverleg. Deze vergadering begint om 19.30 uur. U kunt als individuele inwoner pitchen, maar ook namens een organisatie of namens een groep inwoners. Er is maximaal een uur de tijd voor alle deelnemers. 
2. Op dinsdag 23 juni kunt u uw idee uitgebreider toelichten. Deze avond begint ook om 19.30 uur. Raadsleden kunnen vragen stellen over het hoe en waarom. Maar u mag de raadsleden ook uitdagen om mee te denken! 
Wilt u meepraten en meedenken? Stuur dan een mail naar griffie@westerkwartier.nl Doe dit vóór maandag 15 juni 12.00 uur. 
Heeft u een goed idee, maar bent u verhinderd op 17 en 23 juni? Dan mag u uiteraard uw bijdrage mailen. Dit mag ook naar griffie@westerkwartier.nl

KAPMELDINGEN 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van: 
• 2 kastanjebomen aan Hoendiep Noordzijde 18a te Grijpskerk 
• 1 boom aan de Bloemstraat 2 te Aduard 
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de balie van het gemeentehuis, locatie Zuidhorn, Hooiweg 9. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier. Op basis van de nog geldende APV van de voormalige gemeente Zuidhorn moeten de kapmeldingen die betrekking hebben op het grondgebied van de voormalige gemeente Zuidhorn nog in de krant gepubliceerd worden.

AFSLUITING WESTERHORNERWEG NACHT VAN 9/10 JUNI 2020 
In de nacht van 9 op 10 juni is spoorwegovergang aan de Westerhornerweg in Lutjegast afgesloten voor doorgaand verkeer (ProRail voert dan onderhoud uit). Het doorgaand verkeer voor de kruising Eibersburen Lutjegast en vanaf de Frieschestraatweg richting Visvliet en Grijpskerk wordt omgeleid.

STREMMINGEN DIVERSE PLEKKEN 
Op woensdag 10 juni en donderdag 11 juni worden slijtlagen aangebracht op een aantal wegen binnen de gemeente Westerkwartier. 
10 juni Marum, Lindsterlaan 
De Wilp, Koppelweg 
Nuis, Zuiderhoeksweg 
11 juni 
Nuis, Jonkersvaart huisnr 22 t/m 34 
Zevenhuizen, Bremerweg huisnr 2 t/m 15 en Haspelwijk 
Leek, Wolveschansdreef en Molenkanaal 
Genoemde wegen zijn alleen ten tijde van de werkzaamheden gestremd. Slijtlagen kunnen alleen onder droge weersomstandigheden worden uitgevoerd. Bij regen worden de werkzaamheden uitgesteld. De uitvoerder dhr. Boertien is bereikbaar via telefoonnummer 06 53 38 23 02

TOEPASSING BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT
De burgemeester van de gemeente Westerkwartier maakt bekend dat met ingang van vrijdag 19 juni 2020 tot en met donderdag 2 juli 2020 het verzoek van TenneT TSO B.V. aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, te Utrecht, gedurende veertien dagen ter inzage ligt in het gemeentehuis van de gemeente Westerkwartier, locatie Zuidhorn, Hooiweg 9 in Zuidhorn. Dit betreft een verzoek om met toepassing van de Belemmeringenwet Privaatrecht de rechthebbenden de gedoogplicht op te leggen voor de aanleg en instandhouding van een nieuwe bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen de stations Eemshaven Oudeschip en Vierverlaten (380 kV-verbinding Noord-West). 
In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het Covid-19-virus is de locatie waar de stukken ter inzage liggen beperkt toegankelijk. Rechthebbenden en/of vertegenwoordigers van rechthebbenden die de stukken willen inzien moeten daarvoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 0594. 
De stukken kunnen ook digitaal worden opgevraagd via het e-mailadres CDLoketBP@rws.nl 
Overeenkomstig artikel 2, vierde lid, van de Belemmeringenwet Privaatrecht wordt er ook een zitting gehouden. Tijdens deze zitting kunnen bezwaren worden ingediend en kan overleg worden gepleegd met de verzoeker, TenneT TSO B.V. De zitting zal worden gehouden in het gemeentehuis van de gemeente Loppersum, Molenweg 12, 9919 AH te Loppersum op donderdag 9 juli 2020 om 10.30 uur. In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19-virus kan het zijn dat de zitting telefonisch zal plaatsvinden. Indien dat het geval is, zal u daarover later geïnformeerd worden. 
De rechthebbenden van de kadastrale percelen worden schriftelijk in kennis gesteld

TROTS OP:GERENOVEERDE BRUGGEN EN MANTELZORGERS 
Bruggen Zevenhuizen liggen er weer prachtig bij 
De vaste brug en de brug De Kromme Kolk over het Hoofddiep in Zevenhuizen zijn gerenoveerd en liggen er beide weer prachtig bij. Koninklijke Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw heeft de renovatie uitgevoerd. Woensdag 3 juni hebben wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi en Menno Kuiper, projectleider van de uitvoerder, beide gerenoveerde bruggen weer ‘in gebruik genomen’. De vaste brug heeft een nieuw brugdek en nieuwe remmingpalen gekregen. Daarnaast is het metselwerk hersteld. Bijzonder aan de brug is de nieuwe leuning. De firma Miedema uit Engwierum heeft deze gemaakt naar een authentiek model. Van de monumentale ophaalbrug Kromme Kolk zijn de beschadigde onderdelen zoals het metselwerk en remmingwerken hersteld. Daarnaast is de brug opnieuw geschilderd. 
Wethouder Geertje Dijkstra- Jacobi: “Ik ben blij dat we de werkzaamheden aan beide bruggen in deze coronaperiode hebben kunnen afronden binnen de geplande tijd. Met de opknapbeurt van beide bruggen, kunnen deze weer tientallen jaren mee. Ik ben trots op het resultaat. Zevenhuizen heeft hiermee twee mooie blikvangers erbij gekregen.” 

Bloemactie mantelzorg 
Meer dan 400 mantelzorgers in de gemeente Westerkwartier, die geregistreerd staan bij Sociaal Werk De Schans, ontvingen op 4 juni een bloemetje uit handen van de medewerkers. De actie is ontstaan vanuit een initiatief van  Wethouder Bert Nederveen. Met deze actie wil hij samen met de medewerkers van De Schans mantelzorgers een hart onder de riem steken in deze uitdagende en bijzondere coronatijd. Samen met de medewerkers heeft hij boeketten uitgereikt aan meerdere mantelzorgers in Grootegast. 
Wethouder Bert Nederveen: “We vinden het belangrijk oog en oor te hebben voor de mantelzorgers. Deze groep staat altijd klaar voor een gezinslid, familielid of buurtgenoot die zorg nodig heeft. Soms ten koste van hun zelf.  vooral in deze tijd met de coronamaatregelen vraagt hun zorg extra inspanningen. We zijn trots op de mantelzorgers en willen hen met een boeket bloemen een hart onder de riem steken en bedanken voor hun inzet voor hun naaste.”

RAADPLEGEN BEKENDMAKINGEN IN UW BUURT
De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en verleende vergunningen. Ga naar overuwbuurt.overheid.nl  om deze te vinden.

CONTACTGEGEVENS:
Gemeente Westerkwartier Postbus 100 9350 AC Leek
Tel.:  14 0594  info@westerkwartier.nl http://www.westerkwartier.nl

BEZOEKADRES ZUIDHORN: Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Overige bezoekadressen: Hoofdstraat 97, Grootegast - Tolberterstraat 66, Leek - Molenstraat 45, Marum

OPENINGSTIJDEN LOCATIE ZUIDHORN
Uitsluitend op afspraak Tel.:  14 0594 / info@westerkwartier.nl
 

INFORMATIEPAGINA GEMIST?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Maatregelen-tot-1-september
  • De bloemenbezorgers in grootegast
  • Menno kuiper en geertje dijkstra-jacobi op gerenoveerde ophaalbrug kromme kolk
  • Menno kuiper en geertje dijkstra-jacobi op gerenoveerde vaste brug zevenhuizen
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Wethouder woningbouw hans haze en directeur vastgoedontwikkeling dura vermeer bouw hengelo marieke mentink-1

240 nieuwe woningen in wijk De Oostergast Zuidhorn

29 september 2022    Zuidhorn-nieuws
op korte termijn een informatiebijeenkomst
Lees verder →
Woonzorgappartementen zonnehuis

Uitbreiding woonzorgappartementen Zonnehuis Oostergast

29 september 2022    Zuidhorn-nieuws
De vraag naar woonzorgappartementen in Zuidhorn is gegroeid.
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Ouderenmiddag, Energie Verbindt &Tegemoetkoming Meerkosten

27 september 2022    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 27 september 2022
Lees verder →
Buurtschap de gast (1)

Bouw Buurtschap De Gast Zuidhorn gestart

26 september 2022    Zuidhorn-nieuws
mooie woningbouwontwikkeling en aanwinst voor Zuidhorn en voor de gemeente Westerkwartier
Lees verder →
Todn (30)

Tocht om de Noord Westerkwartier

26 september 2022    Zuidhorn-nieuws - fotos
Wandelen met vermaak onderweg
Lees verder →