Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Coronavirus, extra maatregelen winkeliers en wijzigingen openingstijden en afvalinzameling

19 mei 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 19 mei 2020
Gemeentehuis-zuidhorn

Deze informatie betreft GEEN officiële publicatie van de gemeente Westerkwartier waaraan u rechten kunt ontlenen. WelkominZuidhorn.nl heeft de informatie wel overgenomen van de officiële publicaties van de gemeente Westerkwartier. Deze officiële publicaties vindt u op http://www.westerkwartier.nl

CORONAVIRUS
Als gemeente Westerkwartier volgen we de landelijke richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en RIVM. We stemmen ons beleid continu en in nauw overleg af met de Veiligheidsregio en GGD Groningen. 
Kijk op http://www.westerkwartier.nl/corona voor de meest actuele informatie. 

WELKE MAATREGELEN NEMEN WE ALS GEMEENTE WESTERKWARTIER?
De dienstverlening van de gemeente Westerkwartier blijft beschikbaar voor inwoners en bedrijven. Wel hebben we door het coronavirus een aantal aanpassingen gedaan. Alleen locatie Zuidhorn open 
Om de dienstverlening rondom burgerzaken aan inwoners te blijven waarborgen, is alleen de locatie Zuidhorn aan de Hooiweg 9 open van maandag tot en met vrijdag van 8.00-12.00 uur. Maak van te voren telefonisch een afspraak.

Regel het online en kom zoveel mogelijk alleen 
Het valt op dat er toch nog veel mensen aan de balie komen terwijl dit niet nodig is (verhuizingen doorgeven, milieupas aanvragen). Veel zaken kunt u ook digitaal of telefonisch vanuit huis regelen of kunnen uitgesteld worden. Kom alleen naar binnen als u zelf ook iets moet regelen en neem geen andere personen onnodig mee.

Dienstverlening burgerzaken
Door deze maatregelen rondom de dienstverlening, kunnen we inwoners voor wie de aanvraag of het verlengen van reisdocumenten beslist niet kan wachten, goed helpen. De dienstverlening van burgerzaken die beslist niet kunnen wachten, vindt plaats op afspraak en na telefonisch overleg via 14 0594 op de locatie Zuidhorn (Hooiweg 9). Heeft u al een afspraak bij burgerzaken gemaakt op een andere locatie of een ander tijdstip, dan bellen we u om de afspraak om te zetten.

Afhalen op één locatie
Alle documenten zoals paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs kunt u alleen in Zuidhorn afhalen tussen 8.00-12.00 uur. 

Niet zonder afspraak langskomen 
Voor het overige kunnen inwoners de gemeente telefonisch benaderen en voorlopig niet langs komen op de gemeentehuizen. Hebt u gezondheidsklachten (verkouden, hoesten, koorts), dan vragen we u vriendelijk uw afspraak met de gemeente uit te stellen naar een later moment.

Huisbezoek
De gemeente voert geen huisbezoeken uit, tenzij er sprake is van een crisis en/of veiligheidsrisico. Afspraken worden telefonisch afgehandeld of uitgesteld. In geval van crisis en/of veiligheidsrisico nemen we eerst telefonisch contact op.

Maatregelen sport
De richtlijnen voor de versoepeling van de maatregelen vindt u op onze site http://www.westerkwartier.nl/corona Hebt u vragen, dan kunt u een mail sturen naar sportmaatregelen@westerkwartier.nl

AFVALINZAMELING
Voor de afvalinzameling gelden ook een aantal wijzigingen. Deze vindt u hieronder. 
 Huisvuil- en groeninzameling - Op dit moment worden alle containers gewoon geleegd volgens de afvalkalender. Let op! Rond Hemelvaart en Pinksteren andere inhaalroutes. 
 Milieuboerroute - Op dit moment worden alle routes gewoon gereden volgens de afvalkalender. Let op! Rond Hemelvaart en Pinksteren andere inhaalroutes. 
 KCA-depot Noordhorn - Het KCA-depot Noordhorn is gesloten. 
 Grofvuilroute - De grofvuilroute wordt niet gereden. Wij gaan later kijken of we deze route nog in kunnen halen. 
 Takkenroute en snoeiafval - Op dit moment is nog niet bekend of en wanneer de takkenroute wordt gereden. Wij adviseren u, indien mogelijk, dit naar één van de milieustraten te brengen.

Route Klein Chemisch Afval
Deze wordt weer gewoon gereden op 26, 27 en 28 mei. Er gelden extra maatregelen i.v.m. corona. Volg hiervoor de aanwijzingen van de medewerkers. Zie website voor data, tijden en locaties.

Ruimte voor afvalinzamelaars
Doordat veel mensen nu thuiswerken staan er meer auto’s dan gebruikelijk op straat en hebben onze afvalinzamelaars moeite om door de straten te rijden. Vriendelijk verzoek dan ook om de auto zo te parkeren dat ze er makkelijk langs kunnen.

Milieustraat de Tweemat
Door de maatregelen die zijn genomen, is de wachttijd bij de Milieustraat De Tweemat in Grootegast op de meeste dagen opgelopen. Door de drukte kan het voorkomen dat wanneer u op een doordeweekse dag na 15.30 uur en op zaterdag na 13.15 uur langs komt, u lang moeten wachten en uiteindelijk niet meer naar binnen kunt. 
Het advies is dan ook om: 
 door de week de milieustraat niet te bezoeken tussen 11.30 en 12.00 uur en na 15.30 uur; 
 liever niet op zaterdag de milieustraat te bezoeken of; 
 als u op zaterdag langskomt liever niet na 13.15 uur. 
Gunstige bezoektijden 
Rustigere periodes om langs te komen zijn door de week tussen 10.30 en 11.30 uur en tussen 13.30 en 15.30 uur. 
Wat kunt u afgeven op de milieustraat? 
De milieustraat is bedoeld voor afval dat u niet mee kunt geven met het huishoudelijk afval. Grofvuil (zoals bijvoorbeeld oude meubels en vloerbedekking), groenafval, Klein Chemisch Afval (KCA), asbest en bruin- en witgoed kan aangeboden worden op de milieustraat. Voor meer informatie: http://www.westerkwartier.nl/milieustraat ;
Heeft u alleen groenafval dan adviseren wij dit naar de Vagroen locatie TOP Gaarkeuken te brengen. Over het algemeen zijn hier geen/korte wachtrijen. Let op! Rondom Hemelvaart en Pinksteren zijn er gewijzigde openingstijden.

WIJZIGINGEN OPENINGSTIJDEN EN AFVALINZAMELING
Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag én vrijdag 22 mei 
 Locatie Zuidhorn is gesloten donderdag 21 én vrijdag 22 mei. Telefonisch zijn we dan ook niet bereikbaar. 
Team Mens en Gezin, afdeling Jeugd is 22 mei tijdens kantooruren wel bereikbaar via (0594) 51 21 33. 
 De route van Renewi (grijze en groene containers) van donderdag 21 mei gaat naar zaterdag 23 mei. 
 De route van de milieuboer wordt donderdag 21 mei niet gereden en niet ingehaald. 
 De milieustraten zijn donderdag 21 mei gesloten. 
Maandag 1 juni Tweede Pinksterdag 
 Locatie Zuidhorn is gesloten en telefonisch zijn we dan niet bereikbaar. 
 De route van Renewi (grijze en groene containers) van maandag 1 juni gaat naar zaterdag 30 mei. 
 De route van de milieuboer wordt maandag 1 juni niet gereden en niet ingehaald. 
 De milieustraten zijn maandag 1 juni gesloten. 
Meer informatie over andere openingstijden en afvalinzameling i.v.m. corona elders op deze pagina.

TEXTIEL RECYCLEN GRAAG, MAAR VOORLOPIG EVEN THUIS BEWAREN
De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de branche die verantwoordelijk is voor de inzameling, verwerking en afzet van textiel. De inzameling en verwerking van textiel gaat momenteel nog wel door, maar de afzet ligt volledig stil. Hierdoor moeten zij noodgedwongen alle textiel langer opslaan en nemen de kosten niet alleen toe maar wordt ook de kwaliteit van het textiel slechter. Om deze branche nog een toekomst te bieden is het wenselijk dat de komende tijd zo weinig mogelijk textiel wordt aangeboden. Ons verzoek aan u is dan ook om textiel tijdelijk thuis te bewaren en het niet in een textielcontainer of in de restafvalcontainer te doen. 
De gemeente blijft meedenken met deze textielverwerkingsbedrijven om te zien hoe we deze bedrijven kunnen steunen in deze periode. De gemeente Westerkwartier onderschrijft het belang van de continuering van de gescheiden inzameling van gebruikt textiel. 
Alvast onze vriendelijke dank!

KAPMELDINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van: 
 1 boom aan de Buitensingel 140 te Oldehove 
 1 dennenboom aan de Wilhelminastraat 19 te Oldehove 
 4 beuken en 2 linden aan de Israëlsstraat 2 te Zuidhorn 
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de balie van het gemeentehuis, locatie Zuidhorn, Hooiweg 9. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier. 
Op basis van de nog geldende APV van de voormalige gemeente Zuidhorn moeten de kapmeldingen die betrekking hebben op het grondgebied van de voormalige gemeente Zuidhorn nog in de krant gepubliceerd worden.

EXTRA MAATREGELEN WINKELIERS WESTERKWARTIER
De coronacrisis heeft een enorme weerslag op de detailhandel. Daarom is, in aanvulling op de maatregelen die worden voorgesteld in de detailhandelsvisie, een kort coronamaatregelenpakket opgesteld: 
 Alle detailhandel mag op zondag open
Met ingang van zondag 17 mei mogen alle winkels in het Westerkwartier als ze dat willen van 8.00 tot 20.00 uur open. Vanwege het coronavirus wijkt de gemeente af van de gebruikelijke openingstijden. Deze maatregel geldt in eerste instantie tot en met 31 december 2020. Aan het eind van het jaar wordt besloten of deze maatregel verlengd moet worden. 
 Ondersteunen Shop lokaal campagne/online warenhuis 
Om consumenten te bewegen om bij de lokale winkelier te kopen wil de gemeente ondersteunen bij het opzetten van shop lokaal campagnes. Ook wil de gemeente in overleg met de ondernemers kijken naar de mogelijkheden om de dorpscentra ook online op de kaart te zetten. 
 Detailhandelsvisie versneld uitvoeren 
27 mei wordt de detailhandelsvisie besproken in de gemeenteraad. Het college wil in overleg met de ondernemersverenigingen meteen starten met de uitvoering van de visie. Per dorp wordt gekeken welke acties nodig zijn.

GAAN DE BUREN VERBOUWEN?
Ga naar: http://www.overuwbuurt.overheid.nl

NIEUWE RUBRIEK ‘TROTS OP’ 
In deze rubriek zetten burgemeester en wethouders regelmatig mensen in het zonnetje. Wij zijn trots op het Westerkwartier. Er is al veel van ons gevraagd, van ons geduld en onze gezondheid. En telkens laten we de veerkracht zien die nodig is om door te gaan. We zijn al zo ver gekomen, nu moeten we nog even door. Help elkaar, wees lief voor elkaar. Gun elkaar de ruimte – letterlijk en figuurlijk. In deze tijd kunnen we allemaal wel wat positiviteit  gebruiken en moeten we het samen doen.

Trots op: kinderopvang, leerkrachten, ouders, sportclubs en -verenigingen
Maandag 11 mei was het dan eindelijk zover. De basisscholen, de scholen voor speciaal basisonderwijs, de buitenschoolse opvang en de kinderopvang openden na 8 weken weer hun deuren. Sinds de bekendmaking van de coronamaatregelen zien we dat er hard is gewerkt om het onderwijs aangepast mogelijk te maken. Ook zien we dat er volop wordt samengewerkt tussen scholen en opvangorganisaties om de afstemming tussen beide zo goed mogelijk te laten verlopen. Ik wil u laten weten dat we als gemeente deze inzet zeer waarderen en veel waarde hechten aan deze goede samenwerking. Bedankt daarvoor! Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om leerkrachten en ouders hartelijk te bedanken. In de afgelopen weken heeft u op creatieve wijze het thuisonderwijs vormgegeven. Dank voor uw inzet en betrokkenheid! 
Maar ook bedank ik de noodopvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen en 
kinderen die te maken hebben met een kwetsbare thuissituatie. Mede dankzij u hebben vele ouders hun handen vrij gehad om de samenleving draaiend te houden in deze coronatijd en hebben vele kinderen een veilige plek gekregen om te verblijven. Ik ben u hiervoor zeer erkentelijk! 
Gelukkig krijgen we ook steeds meer mogelijkheden om te sporten en bewegen. Iets wat heel belangrijk is om gezond en fit te blijven en te ontspannen. Veel sportclubs, sportverenigingen en sportbedrijven moeten nog wel even geduld hebben voor ze weer normaal kunnen draaien. We zien nieuwe creatieve oplossingen ontstaan binnen de regels die we daarvoor met elkaar hebben afgesproken, zodat er toch steeds meer aanbod komt om meer te gaan bewegen. Daar zijn we hartstikke blij mee en trots op!
Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ik wens u allen heel veel succes in deze nieuwe fase!

Wethouder Elly Pastoor

RAADPLEGEN BEKENDMAKINGEN IN UW BUURT
De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en verleende vergunningen. Ga naar overuwbuurt.overheid.nl  om deze te vinden.

CONTACTGEGEVENS:
Gemeente Westerkwartier Postbus 100 9350 AC Leek
Tel.:  14 0594  info@westerkwartier.nl http://www.westerkwartier.nl

BEZOEKADRES ZUIDHORN: Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Overige bezoekadressen: Hoofdstraat 97, Grootegast - Tolberterstraat 66, Leek - Molenstraat 45, Marum

OPENINGSTIJDEN LOCATIE ZUIDHORN
Uitsluitend op afspraak Tel.:  14 0594 / info@westerkwartier.nl

INFORMATIEPAGINA GEMIST?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Zuidhorn-2019 hoofdstraat (2)
  • Elly pastoor
  • Stapvoorstap-corona
  • Trots op
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Oranjemarkt

Oranjemarkt Koningsdag Zuidhorn: programma

10 april 2024    Zuidhorn-nieuws
Grootste Oranjemarkt in de regio 09.00-17.00 uur
Lees verder →
Fietshelm kinderen

Fietshelm met korting voor 1600 inwoners provincie Groningen

10 april 2024    Zuidhorn-nieuws
Kortingsvoucher voor aanschaf goedgekeurde helm bij lokale fietsenzaak
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over taxateurs WOZ-waarde op pad, Tegelwippen & Thema-avond Sportakkoord

09 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 9 april 2024
Lees verder →
Zunobri veld 2024

Zunobri verliest met opgeheven hoofd

08 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Op naar Zuidhorn: Gemeente verlaat gemeentehuis Leek eind september

04 april 2024    Zuidhorn-nieuws
Dienstverlening online en centraal in Zuidhorn
Lees verder →