Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Brief van de burgemeester, wijzigingen afval & aftrap prokkelweek

30 december 2019    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 30 december 2019
Gemeentehuis-zuidhorn

Deze informatie betreft GEEN officiële publicatie van de gemeente Westerkwartier waaraan u rechten kunt ontlenen. WelkominZuidhorn.nl heeft de informatie wel overgenomen van de officiële publicaties van de gemeente Westerkwartier. Deze officiële publicaties vindt u op http://www.westerkwartier.nl

BRIEF VAN DE BURGEMEESTER
Beste Westerkwartierders

Sinds 2 oktober mag ik burgemeester zijn van de gemeente Westerkwartier. Ik heb bijna zestig bijzondere bezoeken gebracht en kennis gemaakt met vele inwoners, verenigingen en ondernemers. Van Garnwerd tot De Wilp, van Visvliet tot Midwolde.

Overal kreeg ik een warm welkom. Hartelijk dank daarvoor.

Wat de bezoeken onvergetelijk maakt, is de manier waarop mensen hun liefde en trots uitspraken over hun omgeving. Hun dierbaren, de prachtige natuur, het gebouw waar het hele dorp aan heeft meegeholpen.

Maar ik heb ook de zorgen van inwoners gehoord. Ook onze inwoners zijn boeren, werken op scholen, bij de politie of in de zorg. Helaas kan de gemeente, en ik als burgemeester, deze zorgen niet direct wegnemen. Maar we kunnen er wel aan bijdragen

dat we in het Westerkwartier met elkaar in gesprek blijven. Ons noaberschap is fijn als we het goed hebben, maar is vooral waardevol op momenten dat we elkaars steun nodig hebben. Het einde van het jaar is een goed moment om daar even bij stil te staan.

Ook volgend jaar wil ik als burgemeester hierin een rol blijven vervullen. Juist in een jaar waarin we herdenken dat de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden ten einde kwam. Een jaar waarin de waarden die we delen voorop staan. Waarin we vieren dat we in vrijheid leven.

Dat betekent niet dat we het altijd met elkaar eens hoeven te zijn. Maar we kunnen wel ons best doen om elkaar te begrijpen. Door met elkaar te blijven praten en naar elkaar te luisteren.

Hier wil ik me graag voor inzetten. Als burgemeester, maar ook als inwoner van onze prachtige gemeente. Mijn persoonlijke wens voor 2020 is dat ik een mooie plek in het Westerkwartier vind, waar ik samen met mijn vrouw Anja kan wonen.

Ik wens u allen een gezond en gelukkig 2020!

Hartelijke groet,

Ard van der Tuuk

Burgemeester gemeente Westerkwartier

 

WIJZIGINGEN AFVAL 2020
Er vinden met ingang van 1 januari 2020 wijzigingen plaats in het inzamelen van de afvalstromen binnen het Westerkwartier. We hebben de wijzigingen voor u op een rijtje gezet. De inzameling afvalstoffen wordt per 1 januari 2020 in het gebied Middag gelijk getrokken met de inzameling in de rest van de gemeente Westerkwartier. De inwoners van Middag ontvangen een brief met daarin de wijzigingen opgenomen en aangezien de inwoners per 1 januari 2020 ook gebruik maken van de milieuzak en de kledingzak zijn in de brief twee milieuzakken en één kledingzak bijgevoegd. 
Voor de inwoners van de voormalige gemeente Leek treedt er ook een wijziging op en dat is dat de gemeente Westerkwartier niet verder gaat met de totaalinzameling. Per 1 januari wordt rest- en gft afval en de brongescheiden stromen (milieuboer) apart van elkaar ingezameld. 
Doordat de inzameling geharmoniseerd is, veranderen per 1 januari veel routes en is het verstandig om in de afvalkalender te kijken wanneer welke inzamelaar langskomt. Momenteel wordt nog druk gewerkt aan het klaar maken van de afvalkalender voor 2020. Zodra deze klaar is gaan wij dit bekend maken via de bekende informatiekanalen (krant, website, Social Media). Houd dit dus in de gaten! 
Voor het aanbieden van grof huishoudelijk rest- en tuinafval, klein gevaarlijk afvalen wit- en bruingoed verandert het volgende: 
• Op de oneven weken wordt de grijze container geleegd en de even weken de groene container. 
• Renewi gaat voor de gehele gemeente de inzameling van huisvuil (groene en grijze container) verzorgen. 
• Wekelijk komt de milieuboer (Hoeksema) bij u langs. 
• Grof huishoudelijk rest- en tuinafval kan aangeboden worden bij de Milieustraat de Tweemat, aan de Tweemat 7 te Grootegast. Klein Gevaarlijk Afval (geen asbest) en bruin- en witgoed kunt u gratis aanbieden. 
• Tuinafval kunt u ook brengen bij Vagroen locatie TOP Gaarkeuken aan het Hoendiep 
7 te Oldekerk. Klein gevaarlijk afval kan ook aangeboden worden bij het depot Noordhorn aan de transportweg 2 te Noordhorn 
• Drie inzamelrondes Klein Gevaarlijk Afval per jaar met zes standplaatsen te Leek, Marum, Grootegast, Zuidhorn, Oldehove en Grijpskerk 
• Voor het aanbieden van afval op de milieustraat Tweemat en Vagroen locatie Top Gaarkeuken dient u in het bezit te zijn van een milieupas, deze kunt u via de website www.westerkwartier.nl of het KCC van de gemeente aanvragen.
• De takkenroute en het aanbieden van groenafval op de milieustraat en Vagroen locatie Top Gaarkeuken is niet meer gratis. 
• Het ophalen van grofvuil op zaterdag komt te vervallen in Grijpskerk, Zuidhorn, Aduard en Oldehove. 
• De gemeente Westerkwartier rijdt in de week van 6-10 januari 2020 (week 2) gelijktijdig met de milieuboerroute, een kerstbomenroute. 
• In het voor- en najaar wordt een takkenroute verreden. 
• Vier inzamelrondes voor het inzamelen van grof huishoudelijk restafval. 
Data: 
De actuele data voor de inzameling wordt eind dit jaar bekend gemaakt en kunt u terug vinden in de afvalkalender op de website en de app van de gemeente, de actuele data voor de andere inzamelrondes worden in de loop van het komende jaar bekend gemaakt via de website, sociale media en de lokale media. 
Tarieven: 
De tarieven voor 2020 voor de afvalstoffenheffing, milieustraat, takken- en grofvuilroute: 
Gewijzigd tarief eenheid
Vastrecht algemeen € 161,00 
Groen afval groene container € 0,25 per kg 
grijs afval grijze container € 0,45 per kg 
takkenroute voor- najaar € 20,00 0-3 m³ € 45,00 3-6 m³ 
groenafval milieustraat/Vagroen € 7,50 enkelassige kar/kofferbak € 15,00 meerassige kar

Ongewijzigd tarief eenheid
grofvuil Milieustraat € 15,00 enkelassige kar/kofferbak € 30,00 meerassige kar 
grofvuilroute € 18,00 per m³ (tussen 0-3 m³) € 22,00 per m³ (meer dan 3 m³) 
Asbest Milieustraat € 15,00 0-250 kg  € 30,00 250-500 kg 
Elektr. apparaten Milieustraat/depot Noordhorn € 0,00
KGA Milieustraat/depot Noordhorn € 0,00 
KGA-route route dorpen € 0,00 
Meer informatie 
Als u meer wilt weten of nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0594. Wilt u graag per e-mail reageren? Het algemene e-mailadres is info@westerkwartier.nl

GEWIJZIGDE HUISVUILROUTES
In de gemeente Westerkwartier verzorgen HRM, de milieuboer en Renewi de inzameling van het huisvuil. Op en rond de feestdagen gelden andere routes. 
Oudejaarsdag. De routes van dinsdag 31 december worden gewoon gereden. 
Nieuwjaarsdag 
- De route van Renewi van woensdag 1 januari gaat naar 4 januari. 
- De route van HRM van woensdag 1 januari wordt gewoon gereden. Dit doet Renewi. 
- De route van de milieuboer van woensdag 1 januari vervalt. Er is geen inhaaldag. 
- De route door gebied Middag op woensdag 1 januari gaat naar 28 december. Hier haalt gemeente Hogeland/Groningen dan het afval op.
Milieustraten (Tweemat en Noordhorn) Deze zijn op nieuwjaarsdag (1 januari) gesloten. 
De afvalkalender staat online op http://www.westerkwartier.nl/afvalkalender

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN FEESTDAGEN 2019
- Dinsdag 31 december (oudejaarsdag) zijn alle locaties van de gemeente vanaf 12.00 uur gesloten. Telefonisch zijn we dan tot 17.00 uur bereikbaar. 
- Nieuwjaarsdag zijn alle locaties van de gemeente gesloten. 
- De werklocatie Novatec is gesloten van 23 december tot en met 1 januari 2020 
De gemeente werkt altijd op afspraak

AFTRAP PROKKELWEEK 
Stichting Prokkel brengt sinds 2007 op landelijk niveau prikkelende en inspirerende ontmoetingen tot stand tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Om te laten zien hoe belangrijk en waardevol deze ontmoetingen zijn, is er elk jaar een Prokkelweek. Eén week als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar.In 2020 is de Prokkelweek van 8 tot en met 13 juni. Met of zonder beperking, ervaring of netwerk: iedereen is welkom op de bijeenkomst om inspiratie op te doen voor de Prokkelweek. 
Aanmelden 
Woensdag 15 januari 2020 van 10.00-12.00 uur is de startbijeenkomst voor de voorbereidingstijd tot de Prokkelweek op de werklocatie Zuidhorn (Hooiweg 9). De inloop is vanaf 09.30 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via http://www.prokkel.nl/aanmelden.

UITNODIGING
Werkconferentie Lokaal Sportakkoord
Donderdag 16 januari 2020 
Dorpshuis Op de Welle in De Wilp, Schoolstraat 17 
Inloop vanaf 17.30 uur met soep en broodjes 
Start werkconferentie 18.00 uur/einde 20.30 uur. 
U kunt zich voor deze werkconferentie tot 11 januari 2020 aanmelden via https://www.westerkwartier.nl/sportakkoordconferentie
In september jl. is gemeente Westerkwartier in samenwerking met Huis van de Sport Groningen en de buurtsportcoaches van Sociaal Werk De Schans gestart met het lokaal sportakkoord Westerkwartier. Na twee druk bezochte kick-o. bijeenkomsten in Leek en Oldekerk is een aantal werkgroepen voortvarend aan de slag gegaan met het formuleren van ambities, doelstellingen en acties op de drie gekozen thema’s: 
- Van jongs af aan vaardig in bewegen 
- Inclusief sporten en bewegen 
- Vitale sportaanbieders/duurzame infrastructuur 
Nu is het tijd geworden om de resultaten van de werksessies te presenteren. Hiervoor nodigen wij u graag uit voor de werkconferentie Lokaal Sportakkoord Westerkwartier op donderdag 16 januari a.s. in Dorpshuis Op deWelle. 
Graag zien wij u in het nieuwe jaar! 
Gemeente Westerkwartier  Huis van de Sport Groningen  Sociaal Werk De Schans  Westerkwartier

RAADPLEGEN BEKENDMAKINGEN IN UW BUURT
De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en verleende vergunningen. Ga naar overuwbuurt.overheid.nl  om deze te vinden.

CONTACTGEGEVENS:
Gemeente Westerkwartier Postbus 100 9350 AC Leek
Tel.:  14 0594  info@westerkwartier.nl http://www.westerkwartier.nl

BEZOEKADRES ZUIDHORN: Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Overige bezoekadressen: Hoofdstraat 97, Grootegast - Tolberterstraat 66, Leek - Molenstraat 45, Marum

OPENINGSTIJDEN LOCATIE ZUIDHORN
Uitsluitend op afspraak Tel.:  14 0594 / info@westerkwartier.nl
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 17.30 uur

OPENINGSTIJDEN DEPOT KLEIN CHEMISCH AFVAL
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

INFORMATIEPAGINA GEMIST?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Dwarsdiep-blik-op-het-dwarsdiep-vanaf-het-westen-naar-het-oosten

Presentatie schetsontwerp Dwarsdiep tijdens openbare bijeenkomst

26 januari 2023    Zuidhorn-nieuws - Regio-nieuws
Ontwerp richt zich voornamelijk op de natte natuurkern/waterberging van het Dwarsdiep
Lees verder →
Flexflitser flitspaal

Flexibel en duurzaam bekeuren tussen Grijpskerk en Sebaldeburen

26 januari 2023    Zuidhorn-nieuws
Mobiele flitspaal langs provinciale weg
Lees verder →
Hack-pixabay

Man en vrouw uit Westerkwartier aangehouden voor bankhelpdeskfraude

26 januari 2023    Zuidhorn-nieuws
Stijging van aangiftes in Noord-Nederland
Lees verder →
Energiecoach

Nieuwe ronde Junior Energiecoach!

26 januari 2023    Zuidhorn-nieuws
Doe mee, voor een vollere portemonnee!
Lees verder →
Kind verdriet

Westerkwartier biedt hulp voor kinderen van de kinderopvangtoeslag affaire

26 januari 2023    Zuidhorn-nieuws
Deze hulp heet ‘brede ondersteuning’
Lees verder →
vrouw ondernemer-pixabay

Inkomensaanvulling en bedrijfskrediet voor gevestigde ondernemers

26 januari 2023    Zuidhorn-nieuws
Door diverse oorzaken kunnen ondernemers het financieel best moeilijk hebben om rond te komen en om de onderneming voort te kunnen zetten.
Lees verder →