Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over BOA’s , route Chemokar en Carbidschieten

28 oktober 2015    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 28 oktober 2015
Gemeentezh large gemeentepagina

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Voetgangersgebied centrum Zuidhorn
In het centrum van Zuidhorn is (een deel van) de Hoofdstraat, de Nieuwstraat, de Overtuinen en de Dorpsvenne als een voetgangersgebied ingesteld. Hiervan mogen voetgangers, fietsers en houders van een invalidenparkeerkaart gebruik maken. Ook laden en lossen voor ondernemingen in het gebied is toegestaan.
Let op!
Vanaf 1 november aanstaande gaan BOA's (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) van de gemeente scherper toezien op het gebruik van dit voetgangersgebied.

Stremming Van Starkenborghkanaal ZZ te Zuidhorn
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn hebben op 14 oktober 2015 besloten tot het instellen van een (tijdelijke) geslotenverklaring voor doorgaand verkeer voor het Van Starkenborghkanaal ZZ te Zuidhorn. De sportvelden en de parkeerplaats bij het voormalig zwembad blijven bereikbaar.
De afsluiting van het Van Starkenborghkanaal ZZ heeft te maken met de werkzaamheden voor de vervanging van de spoorbrug.
Tegen het genomen verkeersbesluit kunnen bezwaren worden ingediend. De termijn hiervoor bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na bekendmaking van dit besluit.
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie via telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Route chemokar november 2015
Woensdag 4 november
08.30 - 09.00 uur Niezijl 't Schanshuus (dorpshuis)
09.10 - 09.40 uur Grijpskerk De Wierde (Van Asschendorplaan)
09.45 - 10.15 uur Grijpskerk Oosterkade
10.20 - 10.35 uur Gaarkeuken terrein Hoendiep Noordzijde 12
10.45 - 11.15 uur Visvliet Bartoleshûs (dorpshuis)
11.25 - 11.55 uur Pieterzijl De Wending (dorpshuis)
12.35 - 13.05 uur Lauwerzijl De Vrijwilliger (dorpshuis)
13.20 - 13.50 uur Kommerzijl Dorpsstraat (t.o. bakker Smit)

Donderdag 5 november
08.30 - 09.00 uur Oldehove Niehoofsterweg (einde bebouwde kom)
09.05 - 09.35 uur Oldehove Wengeweer (nabij tennisbanen)
09.45 - 10.00 uur Electra Parkeerterrein
10.10 - 10.25 uur Niehove Kerkstraat
10.40 - 11.10 uur Zuidhorn Hoek De Bongerd/Westergast
11.15 - 11.45 uur Zuidhorn Overtuinen
12.15 - 12.45 uur Zuidhorn Verl. Hanckemalaan (parkeerplaats t.o. Menno van Coehoornstraat)

Vrijdag 6 november
08.30 - 09.00 uur Den Horn Hogeweg (OBS “de Toermalijn”)
09.15 - 09.45 uur Briltil Steak- & Partyhouse André Dokter
10.00 - 10.30 uur Noordhorn Paluno (Torenstraat)
10.45 - 11.15 uur Saaksum Noorderstraat
11.25 - 11.55 uur Den Ham Ds. Koppiusweg (parkeerterreintje)
12.25 - 12.55 uur Aduard Kaakheem
13.00 - 13.30 uur Aduard Hoek Heereweg / A. en J. van Damlaan
De volgende ronde: woensdag 6 januari, donderdag 7 januari en vrijdag 8 januari 2016.

Hoe brandveilig is uw woning?
Je hoort het mensen zo vaak zeggen: "Als er bij mij brand uitbreekt, pak ik alle foto's en ren ik de deur uit." Mooie praatjes, maar daar hebt u de tijd niet voor. Van start tot finish heeft u bij brand 3 minuten om in leven te blijven. Niks meer en niks minder.
Download de ‘Woningcheck’ app.
De app voor een brandveilig huis. App beschikbaar in de Playstore en de Appstore.

Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> bouwen van een woning, Kleiweg 2 te Aduard
> plaatsen van een dakkapel, Hoendiep NZ 9a/9b te Grijpskerk
> verbouwen van een woning, Wilhelminalaan 100 te Zuidhorn
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
> 2 bomen, E.H. Woltersweg 23 te Aduard
> 1 eik, a/d Hoofdstraat thv nr. 43 te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Geweigerde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> plaatsen van 2 dakkapellen, Selwerd 2 te Oldehove (verzonden 20 oktober 2015)

Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> verleggen van infra, Rijksstraatweg 2 te Niezijl (verzonden 20 oktober 2015)

Activiteit milieu - beperkte milieutoets
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> veranderen inrichting opslag schroot, Industrieweg 6 te Noordhorn (verzonden 20 oktober 2015)

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:
> de intocht van Sinterklaas van 14.00 tot 15.00 uur op 21 november 2015 te Aduard (verzonden 19 oktober 2015)
> de intocht van Sinterklaas van 13.00 tot 16.00 uur op 21 november 2015 te Grijpskerk (verzonden 19 oktober 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. de intocht van Sinterklaas op 21 november 2015 van 14.00 tot 15.00 uur te Aduard (verzonden 19 oktober 2015)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. de intocht van Sinterklaas op 21 november 2015 van 12.00 tot 16.00 uur (inclusief soundcheck) te Grijpskerk (verzonden 19 oktober 2015)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. live-muziek op 31 oktober 2015 van 22.00 tot 02.00 uur, Englumstraat 10 te Oldehove (verzonden 20 oktober 2015)
> plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 13 t/m 23 november 2015 ter aankondiging van Nieuwbouw/Verbouw XL- Groningen (verzonden 20 oktober 2015)

Carbidschieten? Vraag op tijd ontheffing aan
Gaat u op oudejaarsdag carbidschieten? Wellicht hebt u een ontheffing nodig. Het schieten met carbid is alleen toegestaan op 31 december van 10.00 uur ’s morgens tot 02.00 uur ’s nachts. U mag met maximaal tien bussen schieten en met een maximaal volume van 30 liter per bus. Voor het schieten met meer dan tien bussen of met bussen groter dan 30 liter, hebt u een ontheffing nodig. U dient voor 19 november 2015 ontheffing aan te vragen.
Ga naar voor meer informatie naar http://www.zuidhorn.nl/carbid.

miniconferentie armoedebeleid in het sociaal domein
Op vrijdag 6 november organiseren gemeente Appingedam en Zuidhorn een conferentie armoedebeleid in het sociaal domein. Onderdelen van de conferentie zijn onder meer een presentatie over bewindvoering door de Volkskredietbank Noordoost Groningen en over de contouren van een nieuw armoedebeleid van de gemeente Zuidhorn. Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Jetta Klijnsma is hier ook bij aanwezig. Meer informatie: http://www.zuidhorn.nl of (0594) 50 88 00.

Mantelzorg, dat verdient een bloemetje!
Ontvangt u langdurig hulp van een naaste vanwege een chronische ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking, psychische of verslavingsproblematiek, dan ontvangt u mantelzorg. Mantelzorgers zorgen voor hun (groot)ouder, (klein)kind, een ander familielid, een vriend of een buur. Ze zijn te vinden in alle leeftijdsgroepen, jong en oud en in alle lagen van de bevolking.
Aandacht en waardering
Op de Dag van de Mantelzorg op 10 november aanstaande willen de gemeenten in het Westerkwartier extra aandacht en waardering geven aan mantelzorgers. Dit doen we door het laten bezorgen van een bloemetje.
Ontvangt u mantelzorg en wilt u uw mantelzorger(s) verrassen met een bloemetje met een persoonlijke boodschap? Dan kunt u dit doorgeven aan het Steunpunt Mantelzorg in uw eigen gemeente, dit kan tot 4 november aanstaande. Wij hopen dan zoveel mogelijk mantelzorgers op deze manier in het zonnetje te zetten.
Vragen/aanmelden?
Heeft u vragen of wilt u iemand aanmelden, dat kan telefonisch of via de mail:
> Steunpunt Mantelzorg Grootegast/Leek, tel. 0594-512334 email: tineke.turksema@planet.nl
> Steunpunt Mantelzorg Marum, tel. 0594-642257 email: roelinda@marheem.nl
> Steunpunt Mantelzorg Zuidhorn, tel. 0594-505866 email: steunpuntwelzijn@swgz.nl

Informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Chemokar
  • Carbid
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Parels westerkwartier-visvliet-stella van marketing groningen

Woensdag 29 maart aftrap toeristisch seizoen Westerkwartier

22 maart 2023    Zuidhorn-nieuws
Presentatie nieuwe kinderkaart, uitwisselen foldermateriaal en netwerken
Lees verder →
Huizekleinnienoord

Verkoop gemeentehuis Leek – kans voor nieuwbouw

21 maart 2023    Zuidhorn-nieuws - Regio-nieuws
Gemeentehuis Leek blijft open tot in het voorjaar 2024
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over netwerkbijeenkomst Startende ondernemers, Takkenroute & aftrap toeristisch seizoen

21 maart 2023    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 21 maart 2023
Lees verder →
Laptop-smartphone

De voordelen van een virtueel kantoor

21 maart 2023    Zuidhorn-nieuws
Lees verder →