Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over aanslag afvalstoffenheffing, zondagsopenstelling en raadsavond

29 januari 2019    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 29 januari 2019
Afvalscheiding

Deze informatie betreft GEEN officiële publicatie van de gemeente Westerkwartier waaraan u rechten kunt ontlenen. WelkominZuidhorn.nl heeft de informatie wel overgenomen van de officiële publicaties van de gemeente Westerkwartier. Deze officiële publicaties vindt u op www.westerkwartier.nl

AANSLAG AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHT IN DE BUS
In de afgelopen dagen hebt u de aanslag afrekening kilo’s van 2018 ontvangen. De aanslag afvalstoff enheffi ng/reinigingsrecht bestaat uit een vast deel en een afrekening van de kilogrammen (variabel deel). De aanslag voor het vaste deel hebt u in 2018 ontvangen. Op deze aanslag vindt u de afrekening voor de door u aangeleverde kilogrammen afval in 2018.
Voormalige gemeenten
Voor de voormalige gemeenten Marum, Leek en Zuidhorn betreft het de aanslag diftar voor het gehele jaar. Voor de voormalige gemeente Grootegast betreft dit de aanslag diftar voor het laatste half jaar van 2018, omdat de aanslag voor het eerste half jaar al is opgelegd in 2018. Als u pas in de loop van 2018 in één van de voormalige gemeenten bent komen wonen of uw bedrijf zich hier heeft gevestigd, heeft deze aanslag uiteraard alleen betrekking op die periode dat u belastingplichtig bent.
Overzicht
Binnenkort kunt u het afvaloverzicht (weegoverzicht) raadplegen via onze website in de rubriek afvalstoffenheffing, door in te loggen via uw DigiD inlogcode. Dit is alléén mogelijk voor de belastingplichtige (degene die de aanslag op naam heeft).
N.B. Helaas kunt u het afvaloverzicht op dit moment nog niet raadplegen. We werken aan een oplossing.
Aanslagen 2019
In voorgaande jaren werden de aanslagen gemeentelijke belastingen doorgaans verstuurd rond eind februari van dat jaar. Naar verwachting zullen de aanslagen  onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing (vastrecht) en rioolheffing/reinigingsrecht dit jaar pas eind mei verstuurd worden.
Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met het team Belastingen via telefoonnummer 14 0594.

UITNODIGING RAADSAVOND 30 JANUARI
U bent van harte welkom tijdens de openbare raadsavond op woensdag 30 januari. Deze avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in Zuidhorn aan de Hooiweg 9. De agenda en de te bespreken stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website http://www.westerkwartier.nl/raadsvergaderingen. Wij hopen u de 30e te mogen begroeten!

AFSPRAAK MAKEN VOOR INWONERSZAKEN
Vanaf 1 januari 2019 zijn de vier locaties (Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn) geopend van 08:00 – 17:00 uur. Tussen 08:00 en 12:00 uur kunt u met en zonder afspraak terecht, na 12 uur alleen op afspraak. De locatie Zuidhorn is op maandagavond open van 18:00 tot 19:30 uur en de locatie Leek op donderdagavond van 18:00 tot 19:30 uur. U kunt hier dan met en zonder afspraak terecht.
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, raden wij u aan een afspraak te maken. Zo weten wij van tevoren waarvoor u komt en bent u direct aan de beurt. U kunt uw afspraak maken via de website http://www.westerkwartier.nl of telefonisch via 14 0594.

MILITAIRE OEFENING
De Koninklijke Landmacht oefent in de periode van 11 t/m 15 februari en van 18 t/m 22 maart in de kop van Overijssel en in de provincies Friesland, Drenthe, Groningen.
Schaderegeling: Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid,  kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan: Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims Postbus 90004 3509 AA Utrecht Telefoon 030 – 2180420 Jdvclaims@mindef.nl

ZONDAGSOPENSTELLING WINKELS GEMEENTE WESTERKWARTIER
 Het college van de nieuwe gemeente Westerkwartier heeft afgesproken, dat er in de nieuwe gemeente 6 koopzondagen komen. Welke zondagen dit zijn, bepaalt de gemeente in overleg met de ondernemers. Per kern kunnen deze dagen verschillend worden ingevuld. Voor supermarkten wordt toegestaan dat deze iedere zondag tussen 13.00 - 17.00 uur open mogen zijn.
Verordening nog vaststellen
Aan deze afspraken moet de gemeente nog uitvoering geven. De verschillende regels van de oude gemeenten over zondagsopenstelling voegen we samen tot één regeling ook wel winkeltijdenverordening genoemd. Deze verordening moet de nieuwe raad van de gemeente Westerkwartier vaststellen. De verwachting is dat de nieuwe winkeltijdenverordening in het eerste kwartaal van dit jaar aan de raad wordt voorgelegd.
Bestaande winkeltijdenverordening
Totdat er een nieuwe winkeltijdenverordening voor de gemeente Westerkwartier ligt, gelden de bestaande winkeltijdenverordeningen van de voormalige gemeente. Dit betekent het volgende voor de voormalige gemeenten:
1. Marum: mogelijkheid tot aanwijzing van 8 koopzondagen. Deze zijn niet aangewezen voor 2019.
2. Grootegast : geen koopzondagen.
3. Leek : supermarkten op zondag open tussen 13:00 - 18:00 uur De overige winkels op de 12 aangewezen zondagen per jaar.
4. Zuidhorn: geen koopzondagen.
5. Deel van Winsum : vrijstelling voor alle categorieën van winkels.

VERVANGING OEVERCONSTRUCTIE ZUIDHORN
Rijkswaterstaat vervangt de komende weken over een lengte van circa 500 meter de oeverconstructie aan de noordzijde van het Van Starkenborghkanaal bij Zuidhorn. De werkzaamheden starten in de week van 11 februari. De vervanging van de damwand is begin maart gereed. De resterende werkzaamheden (vanaf het water) zijn in april gereed.

BEKENDMAKINGEN EN PUBLICATIES TIJDELIJK VIA DE WEBSITE
De bekendmakingen en publicaties van de gemeente Westerkwartier publiceren we de komende periode op http://www.westerkwartier.nl. Inwoners kunnen zich op dit moment helaas niet aanmelden voor de zogenaamde ‘e-mailservice Bekendmakingen’ van Overheid.nl. Dit is de service waarbij je zelf kunt aangeven van welke bekendmakingen je een melding wilt ontvangen. Bij aanmelding voor de e-mailservice krijgen inwoners nu de melding dat de ‘postcode huisnummer combinatie onbekend’ is. Het Kadaster heeft de gegevens van de gemeente Westerkwartier nog niet verwerkt, waardoor de e-mailservice op dit moment niet werkt.

CONTACTGEGEVENS:
Gemeente Westerkwartier Postbus 100 9350 AC Leek
Tel.:  14 0594 WhatsApp 06-55 11 22 05 info@westerkwartier.nl http://www.westerkwartier.nl

BEZOEKADRES ZUIDHORN: Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Overige bezoekadressen: Hoofdstraat 97, Grootegast Tolberterstraat 66, Leek Molenstraat 45, Marum

OPENINGSTIJDEN LOCATIE ZUIDHORN
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 17.30 uur

OPENINGSTIJDEN DEPOT KLEIN CHEMISCH AFVAL
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

INFORMATIEPAGINA GEMIST?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Koopzondag
  • Militairen jeep
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Wethouder woningbouw hans haze en directeur vastgoedontwikkeling dura vermeer bouw hengelo marieke mentink-1

240 nieuwe woningen in wijk De Oostergast Zuidhorn

29 september 2022    Zuidhorn-nieuws
op korte termijn een informatiebijeenkomst
Lees verder →
Woonzorgappartementen zonnehuis

Uitbreiding woonzorgappartementen Zonnehuis Oostergast

29 september 2022    Zuidhorn-nieuws
De vraag naar woonzorgappartementen in Zuidhorn is gegroeid.
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Ouderenmiddag, Energie Verbindt &Tegemoetkoming Meerkosten

27 september 2022    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 27 september 2022
Lees verder →
Buurtschap de gast (1)

Bouw Buurtschap De Gast Zuidhorn gestart

26 september 2022    Zuidhorn-nieuws
mooie woningbouwontwikkeling en aanwinst voor Zuidhorn en voor de gemeente Westerkwartier
Lees verder →
Todn (30)

Tocht om de Noord Westerkwartier

26 september 2022    Zuidhorn-nieuws - fotos
Wandelen met vermaak onderweg
Lees verder →