Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over verschuivende huisvuilroute, Woon & Energiebeurs Ontwerpbestemmingsplan Transferium

24 maart 2015    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Maar ook over hondenpoep en vergunningen. Gemeente informatie Zuidhorn 25 maart 2015
Gemeentezh large gemeentepagina

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.
 

Gemeentehuis 3 en 6 april gesloten
Het gemeentehuis is vrijdag 3 april (Goede Vrijdag) en maandag 6 april (Paasmaandag) gesloten. Dinsdag 7 april staan we vanaf 8.30 uur weer voor u klaar.

Let op! Huisvuilroute maandag 6 april verschuift
Op maandag 6 april (Paasmaandag) wordt geen huisvuil opgehaald. Deze route verschuift naar zaterdag 4 april. Zet u uw container voor 7.30 uur langs de weg?

Aankondiging Woon & Energiebeurs Zuidhorn
Zaterdag 18 april aanstaande van 11.00 - 15.00 uur organiseert de gemeente met bouwers en adviseurs een Woon & Energiebeurs in het gemeentehuis aan de Hooiweg 9 te Zuidhorn. Deze beurs is gericht op de thema’s wonen en duurzaamheid. Naast uitgebreide informatie over alle lopende en toekomstige bouwprojecten in de gemeente presenteren de ondernemers van Slim Wonen Westerkwartier de vele mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid. Meer informatie over de deelnemers en het aanbod vindt u binnenkort op deze website.
Noteer 18 april alvast in uw agenda!

Stremming Oldehove (boomfeestdag)
In verband met het planten van bomen aan de Englumerweg tussen Oldehove en Saaksum is het doorgaande verkeer hier woensdag 25 maart 2015 tussen 10.00 – 12.00 uur tijdelijk gestremd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksbalie via telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Evenementenvergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een vergunning/- ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van een:
> spelweek van 14 t/m 16 mei 2015, speelterrein a/d Dorpsstraat te Den Horn
> voetbaltoernooi op 20 juni 2015, voetbalveld a/d Tuinbouwstraat te Kommerzijl
> stratenvolleybaltoernooi op 15, 16, 17 (evt. 18) juni 2015, sportveld a/d Tuinbouwstraat te Kommerzijl
> jaarmarkt met div. activiteiten op 9 mei 2015, in en rondom het dorpshuis, Noorderweg 61c te Noordhorn
> optocht met versierde wagens op 5 mei 2015, in en buiten Visvliet
> middeleeuws festival/markt op 8 en 9 mei 2015, a/d Heirweg te Visvliet
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingsplichtig evenement
> schuurverkoop op 6 juni 2015 te Den Ham

Omgevingsvergunningen
Activiteit milieu
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> wijzigen van het stalsysteem, Noorderweg 63 te Noordhorn
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
> 1 els, Herestraat 50 te Grijpskerk
> 1 plataan, Stationsweg 1 te Visvliet
> 1 wilg, Pieter Bindervoetlaan 40 te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor:
> tijdelijke huisvesting ten behoeve van mantelzorg, Sietse Veldstraweg 1 te Den Ham (verzonden 18 maart 2015)

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend voor het organiseren van:
> de Energiewacht Tour op 10 april 2015 van 12.00 tot 18.00 uur in/rond het centrum van Zuidhorn (verzonden 19 maart 2015)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
> aanbrengen van (handels-)reclame, Dorpsvenne 1g te Zuidhorn (verzonden 18 maart 2015)
> plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 22 april 2015 t/m 5 mei 2015 ter aankondiging van het Bevrijdingsfestival 2015 in Groningen (verzonden 18 maart 2015)
> plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 2 oktober 2015 t/m 11 oktober 2015 ter aankondiging van de 4 mijl van Groningen (verzonden 18 maart 2015)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. de Energiewacht Tour op 10 april 2015 van 13.00 tot 18.00 uur, in/rond het centrum van Zuidhorn (verzonden 19 maart 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunning binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Informatie over de publicaties via (0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl. Tenzij anders is aangegeven.

Hondenpoep: voorkom overlast!
Hondenpoep op straat, in speeltuinen: vies en onveilig.
Hondenpoep blijft een ergernis in onze gemeente. Help overlast te voorkomen door de uitwerpselen van uw hond op te ruimen.

Rectificatie
Ontwerp-bestemmingsplan ‘Spoorbrug Zuidhorn’ ter inzage

Burgemeester en wethouders van Zuidhorn maken op grond van artikel 3.8 Wro en afdeling 3.4 Awb Wro bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan ‘Spoorbrug Zuidhorn’ met bijbehorende stukken met ingang van 26 maart 2015 zes weken ter inzage ligt. Op grond van artikel 3.8 Wro kan tijdens deze termijn een ieder een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen.
Achtergrond
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de huidige spoorbrug tussen Noordhorn en Zuidhorn kan worden vervangen. In samenhang met de nieuwe spoorbrug wordt het Van Starkenborghkanaal tevens plaatselijk verbreed. Als gevolg daarvan wordt de zuidzijde van het Van Starkenborghkanaal heringericht. Tenslotte wordt in het bestemmingsplan geregeld dat er een tijdelijke locatie is voor het voorbouwen van de spoorbrug.
Bestemmingsplan inzien
U kunt het plan inzien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis aan de Hooiweg 9 te Zuidhorn. Op http://www.zuidhorn.nl/bestemmingsplannen kunt u meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan vinden en de bronbestanden van het plan downloaden. Daarnaast kunt u het ontwerp-bestemmingsplan digitaal raadplegen op het webadres:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0056.BPZH15HERS4-OW01.
Indienen zienswijzen
Tot en met 6 mei 2015 kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, uw zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan ‘Spoorbrug Zuidhorn’ kenbaar maken aan de gemeenteraad van Zuidhorn. Een schriftelijke zienswijze moet geadresseerd worden aan: de gemeenteraad van Zuidhorn, Postbus 3, 9800 AA, Zuidhorn. Of stuur uw zienswijze naar: reacties-wro@zuidhorn.nl, o.v.v.: zienswijze ontwerp-bestemmingsplan ‘Spoorbrug Zuidhorn’.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, moet u telefonisch een afspraak maken met de afdeling Ruimte en Welzijn: (0594) 50 87 94. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van het bestemmingsplan.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Welzijn: (0594) 50 87 94.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Transferium Zuidhorn’
Burgemeester en wethouders van Zuidhorn maken op grond van artikel 3.8 Wro en afdeling 3.4 Awb bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Transferium Zuidhorn’ met bijbehorende stukken met ingang van 26 maart 2015 voor de duur van zes weken ter inzage ligt. Op grond van artikel 3.8 Wro kan tijdens deze termijn een ieder een zienswijze naar voren brengen.
Achtergrond
Het bestemmingsplan maakt het aanleggen van een transferium met een groenvoorziening mogelijk op de locatie waar voorheen de tijdelijke supermarkten met het aangrenzende parkeerterrein waren gesitueerd (nabij gemeentehuis).
Het bestemmingsplan inzien
U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis. Op http://www.zuidhorn.nl/bestemmingsplannen kunt u meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan vinden en de bronbestanden van het plan downloaden. Daarnaast kunt u het plan raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0056.BPZH15HERS1-OW01.
Indienen zienswijze
Tot en met 6 mei 2015 kunt u bij voorkeur schriftelijke, maar ook mondeling, uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van Zuidhorn. Een schriftelijke zienswijze moet geadresseerd worden aan: de gemeenteraad van Zuidhorn, Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn. U kunt uw zienswijzen ook zenden aan: reacties-wro@zuidhorn.nl, o.v.v. zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Transferium Zuidhorn’.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u telefonisch een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Hij is telefonisch bereikbaar onder nummer (0594) 50 88 84. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.
De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van het bestemmingsplan.
Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Welzijn: (0594) 50 88 84.

 

Informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Boris park
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Kermis zuidhorn (1)

Smullen van een suikerspin in ‘t zonnetje

22 april 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Mooi weer tijdens laatste dag van de kermis
Lees verder →
Boreas duo uit oostum

Rederijkerskamer Eendracht speelt Theater Na de Dam in Zuidhorn

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
‘Kom vanavond met verhalen'
Lees verder →
Ovtw 2024 netwerk (1)

Toeristische ondernemers ontmoeten elkaar (weer eens)

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
ledenvergadering: Podcastpresentatie en levendige discussie
Lees verder →
Inspiratiesessie ai (2)

Inspiratieavond AI boeiend voor ondernemers Westerkwartier

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
De kracht van Artificiële Intelligentie
Lees verder →
Kampioensteam met kees, mathijs, marcel en victor

Tafeltennissers Talero 2 kampioen!

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
volgend seizoen een klasse hoger
Lees verder →
Klimplanten test (3)

Rode, Witte en Blauwe bloemenpracht: Eerst in Wilhelminapark Zuidhorn dan in centrum Zuidhorn

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Wethouder Haze plant klimplanten met stagiere Tim: Wilde Wingerd, Toscaanse Jasmijn en bruidsluier en Blauwe regen
Lees verder →