Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Omgevingsvergunning verleend voor mountainbikeparcours Zuidhorn

7 januari 2020    Zuidhorn-nieuws
De initiatiefnemers willen de route aanleggen door het Johan Smitpark en het Waterpark.
Mountainbike

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier heeft op basis van wettelijke voorschriften besloten de omgevingsvergunning voor een mountainbikeparcours (MTB-parcours) in Zuidhorn te verlenen. De initiatiefnemers willen de route aanleggen door het Johan Smitpark en het Waterpark.

Gebonden beschikking
Voor de aanleg van het parcours is een omgevingsvergunning vereist. De aanvraag om het eerste gedeelte van het parcours te realiseren is getoetst aan de wettelijke toetsingskaders uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze toetsingskaders zijn bindend van aard. Bij de aanvraag voor de aanleg van het MTB-parcours zijn geen strijdigheden met de toetsingskaders gevonden, waardoor de gevraagde omgevingsvergunning moet worden verleend. Er is sprake van een zogenaamde gebonden beschikking. Het bevoegd gezag, in dit geval het college, heeft hierin geen beleidsvrijheid. Tegen de verleende omgevingsvergunning kan bezwaar worden ingediend. 

Inwonersinitiatief
In 2016 is de gemeenteraad van de voormalig gemeente Zuidhorn benaderd met een inwonersinitiatief voor de aanleg van het parcours. Gaandeweg het proces bleek dat het inwonersinitiatief zowel voor- als tegenstanders kent. Naar aanleiding van de ontstane weerstand heeft de gemeenteraad van Zuidhorn een hoorzitting gehouden. Ook hebben er onder leiding van een onafhankelijk begeleider gesprekken plaatsgevonden tussen voor- en tegenstanders. Deze gesprekken hebben niet geleid tot een breed gedragen oplossing.

Besluit gemeenteraad Zuidhorn
De gemeenteraad van de voormalig gemeente Zuidhorn heeft in mei 2018 besloten het college op te dragen de ontwikkeling van een MTB-parcours in het Johan Smitpark en het Waterpark zorgvuldig ter hand te nemen. Ook is een subsidie van € 26.146 ter beschikking gesteld aan de initiatiefnemers, onder voorbehoud van het met goed gevolg doorlopen van de vereiste procedures.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Natuurvlees (1)

Eerste vlees van de Natuurvleescoöperatie Westerkwartier heerlijk!

24 januari 2020    Zuidhorn-nieuws - fotos
extra verdienmodel boeren, meer en beter rekening gehouden met dier en natuur, geld blijft grotendeels in de regio en minder CO2-uitstoot
Lees verder →
Politie-

Politiewerk vanuit Zuidhorn tijdens verbouwing bureau Leek

24 januari 2020    Zuidhorn-nieuws
Huidige bureau Zuidhorn gaat op termijn verdwijnen
Lees verder →
Vrachtwagen

CDA – Westerkwartier vraagt aandacht i.v.m. de wachttijden bij de brug in Gaarkeuken.

24 januari 2020    Zuidhorn-nieuws
Oproep om de enquête voor 10 februari in te vullen
Lees verder →
Waterpark

Waterpark vanuit de lucht

24 januari 2020    Zuidhorn-nieuws - fotos
Stephan Oosterbaan maakt video over de Waterpark
Lees verder →
2xtreme a

Showkorps “D.I.N.D.U.A.-Oldekerk” laat zien wat zij in huis heeft

24 januari 2020    Zuidhorn-nieuws - Regio-nieuws
Jaarlijkse showavond in Sportcentrum Eekeburen
Lees verder →
Olav isak  reigersberg eigen foto

Zilver op NK taekwondo voor Aduarder Olav Reigersberg

23 januari 2020    Zuidhorn-nieuws - Sport
drie punten te kort om de titel naar zich toe te trekken.
Lees verder →