Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Noordenveld en Westerkwartier: Wiebes stem niet in stemmen met gewijzigd opslagplan Norg

16 februari 2019    Zuidhorn-nieuws
Ovgz nam (10)

Om optimaler gebruik te kunnen maken van de Ondergrondse Gasopslag Norg (in het vervolg Opslagplan Norg) vraagt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) toestemming aan de minister van Economische Zaken en Klimaat om de werkdruk te verhogen. De minister geeft lokale overheden de gelegenheid hem hierover te adviseren voordat hij een besluit neemt. De gemeenten Noordenveld en Westerkwartier hebben hier gebruik van gemaakt. Nadat de minister alle adviezen heeft ontvangen, neemt hij een ontwerpbesluit. Op het ontwerpbesluit kan door eenieder een zienswijze ingediend worden. Na behandeling van de zienswijze zal de minister een definitief besluit nemen over het gewijzigde opslagplan Norg.

Gasopslag
Gasopslagveld Norg ligt deels in de gemeente Noordenveld en deels in de gemeente Westerkwartier. In gasopslag Norg wordt gas uit het Groningenveld opgeslagen. Indien direct extra gas nodig is, bijvoorbeeld in een koude periode, is gas uit het Groningenveld niet toereikend en wordt gas uit gasopslag Norg gebruikt. Bij een gasveld waar ondergrondse opslag plaatsvindt, treedt gedurende het gebruik van de gasopslag jaarlijks schommeling op in de hoogte van het aardoppervlak. Er is afwisselend sprake van gasopslag gedurende de zomermaanden en gaswinning gedurende de wintermaanden. Zo ontstaat er een jaarcyclus waarbinnen bodemstijging en bodemdaling elkaar afwisselen.

Advies
De gemeenten onderkennen het belang van het benutten van het Opslagplan Norg bij het afbouwen van de gaswinning uit het Groningenveld. Dit mag echter niet leiden tot overdracht van risico's van de ene regio naar de andere. De gemeenten adviseren de minister met klem niet in te stemmen met het gewijzigde opslagplan Norg, zolang niet onomstotelijk is vastgesteld dat de wijzigingen geen extra risico’s met zich meebrengen. En er nog geen invulling is gegeven aan een onafhankelijk monitoringsplan. 

Burgemeester Smid van Noordenveld:
“Omdat er nog veel onduidelijkheid is over de risico’s van drukverhoging, bodemdaling en jaarlijkse bodemtrilling vinden wij het van groot belang dat er onafhankelijke metingen plaatsvinden.”

Wethouder Westra van de gemeente Westerkwartier pleit voor het behouden van de natuurlijke werkdruk in het opslagveld.
“Wij zijn tegen verhoging van bovendruk en verlaging van onderdruk zolang niet aangetoond is dat dit zonder risico is.”

Risico’s
Het afbouwen van de gaswinning uit het Groningenveld heeft invloed op het gebruik van gasopslag Norg. Beide gemeenten vinden het afbouwen van gaswinning uit het Groningenveld een positieve ontwikkeling. Maar dit mag echter niet leiden tot overdracht van risico's van de ene regio naar de andere.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Room-one

Room-one laat Den Horn dansen

06 juli 2022    Zuidhorn-nieuws
Eem gezellig!!
Lees verder →
Rsz cotton-tote-bag-mockup-template-for-branding-2021-09-02-02-12-09-utc

De beste shoppingtassen

06 juli 2022    Zuidhorn-nieuws
Lees verder →
Hans haze vz

Hans Haze wordt wethouder namens VZ Westerkwartier

06 juli 2022    Zuidhorn-nieuws
Hij volgt Geertje Dijkstra-Jacobi op die stopt als wethouder en niet terugkeert in het nieuwe college
Lees verder →
Goofy

Loslopende hond zorgt voor opschudding

05 juli 2022    Zuidhorn-nieuws
Winkelend publiek werd dinsdag “opgeschrikt” door Goofy
Lees verder →
Oekrainers in gomarus (2)

Begrip doet een hoop

05 juli 2022    Zuidhorn-nieuws
Winkeliers en omwonenden krijgen rondleiding in opvanglocatie Gomarus
Lees verder →
Ldh 1

Vrijwilligers gezocht voor theaterspektakel Leve de Harmonie

05 juli 2022    Zuidhorn-nieuws
Van 14 t/m 24 september speelt Leve de Harmonie in de voormalige jachthaven in Briltil
Lees verder →