Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Noordenveld en Westerkwartier: Wiebes stem niet in stemmen met gewijzigd opslagplan Norg

16 februari 2019    Zuidhorn-nieuws
Ovgz nam (10)

Om optimaler gebruik te kunnen maken van de Ondergrondse Gasopslag Norg (in het vervolg Opslagplan Norg) vraagt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) toestemming aan de minister van Economische Zaken en Klimaat om de werkdruk te verhogen. De minister geeft lokale overheden de gelegenheid hem hierover te adviseren voordat hij een besluit neemt. De gemeenten Noordenveld en Westerkwartier hebben hier gebruik van gemaakt. Nadat de minister alle adviezen heeft ontvangen, neemt hij een ontwerpbesluit. Op het ontwerpbesluit kan door eenieder een zienswijze ingediend worden. Na behandeling van de zienswijze zal de minister een definitief besluit nemen over het gewijzigde opslagplan Norg.

Gasopslag
Gasopslagveld Norg ligt deels in de gemeente Noordenveld en deels in de gemeente Westerkwartier. In gasopslag Norg wordt gas uit het Groningenveld opgeslagen. Indien direct extra gas nodig is, bijvoorbeeld in een koude periode, is gas uit het Groningenveld niet toereikend en wordt gas uit gasopslag Norg gebruikt. Bij een gasveld waar ondergrondse opslag plaatsvindt, treedt gedurende het gebruik van de gasopslag jaarlijks schommeling op in de hoogte van het aardoppervlak. Er is afwisselend sprake van gasopslag gedurende de zomermaanden en gaswinning gedurende de wintermaanden. Zo ontstaat er een jaarcyclus waarbinnen bodemstijging en bodemdaling elkaar afwisselen.

Advies
De gemeenten onderkennen het belang van het benutten van het Opslagplan Norg bij het afbouwen van de gaswinning uit het Groningenveld. Dit mag echter niet leiden tot overdracht van risico's van de ene regio naar de andere. De gemeenten adviseren de minister met klem niet in te stemmen met het gewijzigde opslagplan Norg, zolang niet onomstotelijk is vastgesteld dat de wijzigingen geen extra risico’s met zich meebrengen. En er nog geen invulling is gegeven aan een onafhankelijk monitoringsplan. 

Burgemeester Smid van Noordenveld:
“Omdat er nog veel onduidelijkheid is over de risico’s van drukverhoging, bodemdaling en jaarlijkse bodemtrilling vinden wij het van groot belang dat er onafhankelijke metingen plaatsvinden.”

Wethouder Westra van de gemeente Westerkwartier pleit voor het behouden van de natuurlijke werkdruk in het opslagveld.
“Wij zijn tegen verhoging van bovendruk en verlaging van onderdruk zolang niet aangetoond is dat dit zonder risico is.”

Risico’s
Het afbouwen van de gaswinning uit het Groningenveld heeft invloed op het gebruik van gasopslag Norg. Beide gemeenten vinden het afbouwen van gaswinning uit het Groningenveld een positieve ontwikkeling. Maar dit mag echter niet leiden tot overdracht van risico's van de ene regio naar de andere.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Tafeltennis talero jeugd

Tafeltennis in Leek en Roden in de lift! ( Zuidhorners welkom )

27 november 2022    Zuidhorn-nieuws - Sport
Met de inschrijving van 3 nieuwe jeugdleden, 3 seniorleden en 1 OldStars lid de grens van 60 leden gepasseerd!
Lees verder →
Stop geweld tegen vrouwen

Gemeente Westerkwartier zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen

26 november 2022    Zuidhorn-nieuws
Internationale dag tegen Geweld tegen vrouwen
Lees verder →
ouderen

Twee hoofdaanbieders voor Hulp bij het Huishouden en ondersteuning ouderen in Westerkwartier

26 november 2022    Zuidhorn-nieuws
MIEP en De Nieuwe Zorg Thuis bieden Wmo ondersteuning in de vorm van individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf
Lees verder →
Dwarsdiep-onder-lucaswolde

´Zwemmen in Dwarsdiep straks weer veilig´

25 november 2022    Zuidhorn-nieuws
Waterkwaliteit zal vanaf pakweg 2025 sterk verbeteren
Lees verder →
Scholieren fc

Scholieren denken in stadion FC Groningen mee over meer bewegen

25 november 2022    Zuidhorn-nieuws
In het stadion gingen ze de uitdaging aan om na te denken hoe we overgewicht verminderen in onze gemeente
Lees verder →
Marumerlage-2

Fotowedstrijd: Herfst- en winterbeelden

24 november 2022    Zuidhorn-nieuws
Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier op de gevoelige plaat
Lees verder →