Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Nieuwe subsidieregelingen voor vrijwilligersorganisaties in het Westerkwartier

26 november 2020    Zuidhorn-nieuws
jeugd, de culturele instellingen en dorpshuizen
Gemeentehuis-zuidhorn

De Coronamaatregelen hebben grote impact op onze samenleving en organisaties. Niet alleen bedrijven ondervinden daarvan de financiële gevolgen maar ook de maatschappelijke organisaties, die veelal werken met vrijwilligers, zijn beperkt in het uitvoeren van hun activiteiten. Zij hebben de afgelopen tijd veel veerkracht en creativiteit getoond door, ieder op eigen wijze, in te spelen in op de situatie en activiteiten en dienstverlening aan te passen. Dit betekent vaak dat er extra kosten gemaakt zijn en gebruik is gemaakt van landelijke tegemoetkomingsregelingen. Niet alle misgelopen inkomsten kunnen daarmee worden opgevangen.

Er is de gemeente Westerkwartier veel aan gelegen om de lokale maatschappelijke organisaties in stand te houden. De gemeente heeft daarom twee subsidieregelingen ingesteld voor de vrijwilligersorganisaties jeugd, de culturele instellingen en dorpshuizen in de gemeente Westerkwartier. 

De eerste regeling is een COVID-proof regeling. Hierbij worden de gemaakte onkosten voor het aanpassen aan de 1,5 meter samenleving vergoed.

De tweede mogelijkheid is in aanmerking te komen voor de subsidieregeling maatwerkondersteuning. deze regeling is bedoeld voor organisaties die door corona zodanig in financiële problemen komen dat zij in hun voortbestaan worden bedreigd.

Meer informatie over de subsidieregelingen en voorwaarden voor aanvraag zijn te vinden op de website van de gemeente Westerkwartier. www.westerkwartier.nl/coronaregelingen

Naast de subsidieregelingen blijft de gemeente Westerkwartier organisaties ondersteunen met individueel advies op maat. Niet alle misgelopen inkomsten kunnen worden vergoed maar de gemeente Westerkwartier wil met deze ondersteuning organisaties zoveel mogelijk helpen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie en de leefbaarheid in de dorpen op peil te houden.

U kunt hiervoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon of mailen naar maatwerkcorona@westerkwartier.nl

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Kunstbedrijven muziekonderwijs grootegast  int holt (1)

Nieuw Kunstencentrum,  Nieuwe Naam, Nieuwe Kansen

19 januari 2021    Zuidhorn-nieuws
Kunstbedrijven Westerkwartier en Stichting Muziekonderwijs Grootegast wordt 'Het KunstKwartier'
Lees verder →
Lezen kind

Voorleesexpress en nationale voorleesdagen

19 januari 2021    Zuidhorn-nieuws
20 t/m 30 januari zijn er weer de Nationale voorleesdagen.
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over milieupuut en textielpuut, begraafplaatsenbeleid en nationale voorleesdagen

19 januari 2021    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 19 januari 2020
Lees verder →
Terra oldekerk

Open Dag Terra Oldekerk dit jaar online!

18 januari 2021    Zuidhorn-nieuws
Digitaal kennismaken, rondkijken, sfeer proeven…
Lees verder →
Fanerweg

Provincie zet zich in voor schonere lucht

16 januari 2021    Zuidhorn-nieuws
In het Schone Lucht Akkoord maken provincies, gemeenten en het Rijk afspraken over acties en maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren
Lees verder →
Ovgz nam (10)

Subsidie voor wijken en dorpen die van het aardgas afgaan

15 januari 2021    Zuidhorn-nieuws
Projecten om een wijk of dorp van duurzame warmte te voorzien kunnen subsidie van de provincie krijgen. In totaal is hiervoor € 4 miljoen beschikbaar.
Lees verder →