Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Leefbaarheidsprijs Westerkwartier: juryleden gezocht

2 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Opvolger Leekster tak, Marumer Jacques Drenthprijs, vrijwilligersfeest Grootegast en leefbaarheidsprijs Zuidhorn
Leefbaarheidsprijs-2018 (7)


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier stelt een Leefbaarheidsprijs in.

De introductie van de leefbaarheidsprijs volgt op een initiatiefvoorstel van de raadsfractie van Sterk Westerkwartier. Burgemeester Ard van der Tuuk: “Dit is een mooi initiatief en het college heeft het voorstel daarom ook omarmd. We willen met deze prijzen de initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in het Westerkwartier in het zonnetje zetten en onze waardering laten blijken.”

De belangrijkste doelstelling voor het instellen van de Leefbaarheidsprijs is het stimuleren van (vrijwilligers) activiteiten, die een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de gemeente. Dit kan op alle mogelijke terreinen zijn, zoals sport, welzijn, cultuur, milieu, zorg, veiligheid, of juist een initiatief wat betreft het Coronavirus. Na de zomervakantie wordt de leefbaarheidsprijs uitgereikt. 

Leefbaarheidsprijs 
Voor een goed woon- en leefklimaat zijn allerlei voorzieningen nodig. Winkels, wegen, dorpshuizen, scholen en sportvoorzieningen bijvoorbeeld. Het verenigingsleven speelt hierbij een belangrijke rol. Veel voorzieningen kunnen niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Zij zijn voor de leefbaarheid van een dorp dus van groot belang. Het gemeentebestuur draagt deze mensen een warm hart toe. 
 

Juryleden 
Voor deze Leefbaarheidsprijs is de gemeente op zoek naar juryleden. De juryleden die gezocht worden zijn inwoners, die een brede betrokkenheid hebben bij het maatschappelijke leven in de gemeente. 
De jury vertegenwoordigt inwoners uit verschillende leeftijdscategorieën en uit verschillende dorpen. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u voor 15 juni een mail met uw naam, leeftijd en woonplaats sturen naar leefbaarheid@westerkwartier.nl 
Wilt u ook aangeven waarom u graag jurylid wilt worden?

Twee prijzen
Er zijn twee verschillende prijzen. De juryprijs bestaat uit een oorkonde en een prijzenbedrag. De eerste prijs is €500, de tweede €250 en de derde €100. Daarnaast is er een publieksprijs. De tien genomineerden worden op social media bekendgemaakt. Via de website van de gemeente kunnen inwoners stemmen op hun favoriet. Op deze manier maken de genomineerden ook kans op €500, (1e plaats) €250, (2e plaats) of €100, (3e plaats).

Voor de herindeling werd  in Leek de Leekster tak uitgereikt, had Marum de Jacques Drenthprijs, Grootegast een vrijwilligersfeest en Zuidhorn de leefbaarheidsprijs. In alle gevallen voor vrijwilligers die zich inzetten voor de samenleving.


Eerdere winnaars  Leefbaarheidsprijzen die in de gemeente Zuidhorn werden uitgereikt.
Oranjevereniging Pieterzijl (2006), Stichting Vluchtelingenwerk Zuidhorn (2007), Stichting Regiotheater Niehove (2008), Stichting Visvliet Archief (2009), Aduarder dorpskrant De Heemkakel (2010), Jeugd & Jongerenwerk Oldehove (2011) en Stichting Grijpskerk Gezellig (2012), Inwoners Den Horn (2013), St. Bartoleshûs in Visvliet (2014) en Vrijwilligers van De Poel Grijpskerk (2015), Serious Request Zuidhorn (1) De Wierde en Historische Kring (2 en 3) (2016), Stichting Dorpshuis Niezijl Het Schanshuus Vervoerscommissie Lauwerzijl en Comité Aduard 825 (2 en 3) (2017), ZorgSaam Oldehove (1), Stichting Visvliet Vitaal (2) en Vereniging Dorpshuis Niehove (3) 2018

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Zuidhorn-2019 hoofdstraat

Betere leefbaarheid kleinere plaatsen in Groningen ( zoals Zuidhorn )

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
Scores: Zuidhorn ‘zeer goed’ en Leek ‘goed’
Lees verder →
Scouting clubhuis (1)

Scouts pakken clubhuis aan

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
“kan weer een flink aantal jaren mee”
Lees verder →