Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Komplan Zuidhorn (update)

27 april 2014    Zuidhorn-nieuws
Stand van zaken werkzaamheden Komplan Zuidhorn
Komplan

Stand van zaken werkzaamheden Komplan Zuidhorn
Feestelijke opening

 

Zaterdag 4 oktober vond de officiële opening van hetwinkelcentrum op spectaculaire wijze plaats. De gehele dag liet Zuidhorn zien wat het te bieden heeft op het gebied van Wonen, Winkelen, sport, verenigingen, kunst etc. » Lees verder en bekijk alle foto's!

 

Stand van zaken werkzaamheden Komplan Zuidhorn 2 juli 2014

Vanochtend werd de Poiesz feestelijk geopend aan de Dorpsvenne. Er was muziek, gratis koffie en gebak en een kleurwedstrijd.
Heel Zuidhorn leek te zijn uitgelopen om als eerste de winkel te mogen bekijken. De reacties waren erg positief over de nieuwe vestiging, ook de parkeergarage werd als zeer prettig ervaren.
» Lees meer en bekijk de foto's

Stand van zaken werkzaamheden Komplan Zuidhorn 29 april 2014

Op uitnodiging van Rottinghuis kregen leden van Zakenkring Zuidhorn en het college een rondleiding in het nieuwbouwcomplex aan de Dorpsvenne in Zuidhorn
» Lees meer en bekijk de foto's

Stand van zaken werkzaamheden Komplan Zuidhorn 9 april 2014

Afronding laatste fase Komplan Zuidhorn
In 2007 is gestart met de eerste fase van de herinrichting van de openbare ruimte in het kader van het project Komplan Zuidhorn. In de zomer van dit jaar is de afronding van de laatste fase van het Komplan.

Winkels en parkeergarage Dorpsvenne
Op de Dorpsvenne is Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf bv op dit moment druk bezig met de bouw van de winkels en de parkeergarage. Rottinghuis verwacht het gebouwencomplex begin juni aanstaande op te leveren. Daarna beginnen de supermarkten, Aldi en Poeisz, met de afbouw en inrichting van hun nieuwe winkels en de verhuizing.

Herinrichting
De werkzaamheden voor de herinrichting van de straten en pleinen voert Broekema Wegenbouw bv uit. Zij voeren het werk gefaseerd uit in de periode april tot en met juli 2014. De fasering (zie ook onderstaand kaartje) ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:
Periode 14 april - 25 mei
> Aanleg verharding (A) op het verhoogde plein (boven parkeergarage);
> Aanleg acht parkeerplaatsen en een invalidenparkeerplaats (B) achter het oude postkantoor (nu Lukkien & Schultinga);
> Aanleg asfalt in de toegangsweg (C) naar de parkeergarage en het laad- en losperron van de supermarkten.

Periode 2 juni - 20 juli
> Rond 2 juni is de ingebruikname van de nieuwe parkeergarage. De parkeerplaatsen op de Dorpsvenne verdwijnen dan. Op het plein (D) wordt nieuwe bestrating (rode gebakken klinkers) aangebracht;
> De verharding van de Hoofdstraat wordt doorgetrokken voor de winkel van Land Schoenmode en het oude postkantoor (E);
> Tot slot vindt de herinrichting plaats van het laatste gedeelte (F) van de Burg. Kruisingalaan en Hoofdstraat. Het trottoir vanaf de Wilhelminalaan wordt doorgetrokken naar de Hoofdstraat. In de rijbaan brengt Broekema gebakken klinkers aan, die ook in de Gast/Hoofdstraat toegepast zijn.

Enige hinder
Bovenstaande betekent dat het verkeer de komende weken enige hinder kan ondervinden van de werkzaamheden.

Stand van zaken werkzaamheden Komplan Zuidhorn 4 april 2014

Vandaag zijn de steigers verwijderd en is de gevel goed zichtbaar.Ook Schuiling is bezig met aanpassingen aan zijn pand. De opzet is om er twee winkelruimtes van te maken en de drie bovenliggende appartementen te verhuren.» Meer
 

 

Stand van zaken werkzaamheden Komplan Zuidhorn 20 februari 2014

Vandaag is de bouwkraan verwijderd die maanden lang de Skyline van Zuidhorn bepaalde. Dat is goed nieuws. De “slechte” winter heeft er voor gezorgd dat er goed kon worden doorgewerkt. Voor de bouwvak kunnen de Supers open. Eind mei worden de gebouwen opgeleverd en kan er ingericht worden.

Stand van zaken werkzaamheden Komplan Zuidhorn 23 januari 2014

Op de afbeelding hieronder ( en rechts ) is een mooie impressie van het eind resultaat. Duidelijk is ook het appartement te zien met een geweldig uitzicht op de Dorpsvenne.
Het stalen skelet staat en de werkzaamheden lopen prima op schema. Aernout Steegstra legde de werkzaamheden aan de entree aan de Dorpsvenne vast.
» Meer foto's

Stand van zaken werkzaamheden Komplan Zuidhorn 12 september 2013

Vanaf vandaag krijgt de parkeergarage aan de Dorpsvenne een betonvloer. Hiervoor is bijna 2000 m3 beton nodig. De werkzaamheden zijn donderdagochtend om 04.30 uur gestart.  Er passeren 10 tot 12 vrachtauto's per uur met beton » meer foto's
.

Stand van zaken werkzaamheden Komplan Zuidhorn 8 mei 2013

De openingshandeling is verricht door Wethouder Oomkes, tot groot genoegen van alle partijen. Met name de winkeliers zijn erg content » Over de openingshandeling

 

Stand van zaken werkzaamheden Komplan Zuidhorn 1 mei 2013

Openingshandeling  is vervroegd naar woensdagmiddag 8 mei 16.00 . Dan verrichten Jan Oomkes, wethouder van de gemeente Zuidhorn en Jan Dobben, directeur van Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf bv de starthandeling voor de bouw van het nieuwbouwcomplex aan de Dorpsvenne in Zuidhorn. De handeling vindt plaats op de bouwlocatie van de Dorpsvenne in Zuidhorn. De werkzaamheden aan de Dorpsvenne nemen ruim een jaar in beslag. In de zomer van 2014 wordt het project opgeleverd

Stand van zaken werkzaamheden Komplan Zuidhorn 9 april 2013

Maandag 13 mei wordt begonnen aan de werkzaamheden op de Dorpsvenne. Wethouder Oomkes zei dit 6 april tijdens de raadsvergadering. Vrijdag 10 mei wordt een feestelijk  moment ingelast waarvoor de winkeliers worden uitgenodigd
.

Stand van zaken werkzaamheden Komplan Zuidhorn 7 maart 2013

Op een vergadering van Zakenkring Zuidhorn werden de komende activiteiten besproken. Burgemeester Swart kon melden dat de werkzaamheden in week 20 starten.
Verder werd bekend dat boven de supermarkten een "penthouse" komt. Een bewoner hiervoor is al gevonden.

Stand van zaken werkzaamheden Komplan Zuidhorn 20 december 2012

Vrijdag is het lang verwachte bouwbord van het bouwproject Dorpsvenne door Rottinghuis geplaatst.

Het plaatsen van het bord mag gezien worden als een mijlpaal in het hele traject van dit bouwproject.  Sinds 2005 zijn gemeente, Rottinghuis, Supermarkten Aldi en Poiesz (eerder de Boer) en Schuiling  bezig met het plan. Woensdag zijn bij de notaris de laatste handtekeningen gezet.

Indianenverhalen
Omdat het lang duurde voordat er zelfs maar een bord stond kwamen de zogenaamde indianenverhalen in de wereld. De heer Renkema van Rottinghuis die “de Dorpsvenne” in het voortraject begeleidde kent ze allemaal. Er zou geen verdiepte parkeerkelder komen, geen plein maar parkeervakken, alleen supermarkten en ga zo maar door. “Voor het hele project zijn de vergunningen binnen dus van herontwikkeling is geen sprake, het wordt gebouwd zoals is afgesproken”, meldt hij desgevraagd. “ Maar de wereld is sinds 2005 wel wat veranderd zegt hij en de banken willen driedubbele zekerheid”. Die zekerheid is nu daar en de werkzaamheden kunnen beginnen.

Op de foto is de vermelding van de supermarkten en Schuiling nog niet te zien, ter geruststelling: deze worden er nog bij geplaatst.

Ook wethouder Oomkes heeft steeds toegezegd dat het plan door gaat zoals overeengekomen. Het plaatsen van het bord valt voor hem, en veel anderen, in de categorie Goed Nieuws!

 

 

 

Stand van zaken werkzaamheden Komplan Zuidhorn 5 december 2012

Holtplein bijna klaar!
Het Holtplein is bijna klaar. De grote boombak met meerstammige Prunus (kers) is aangelegd. Verder heeft de aannemer het laatste deel van de bestrating rondom hotel In't Holt aangelegd. Deze week vindt dan de afronding van de werkzaamheden op het plein plaats door onder meer het planten van de hagen.
Met de aanleg van het Holtplein is doorgaand verkeer vanaf de Klinckemalaan naar de Hoofdstraat definitief niet meer mogelijk. Zie kaartje. Om van het Holtplein een aaneengesloten, levendig en autovrij plein te maken, is het nodig het verkeer over het plein te weren. Nu de Klinckemalaan wordt afgesloten als doorgaande weg naar het centrum, is de Beatrixlaan nu dé ontsluitingsweg naar de kom van Zuidhorn. De Hoofdstraat wordt hiermee een autoluwe woonstraat.

Stand van zaken werkzaamheden Komplan Zuidhorn 31 oktober 2012

In het centrum van Zuidhorn vinden diverse bouwactiviteiten plaats. Hieronder de stand van zaken van de werkzaamheden op onder meer het voormalige Zonnehuisterrein, de Oosterburcht, het Holtplein en de Overtuinen. Al deze werkzaamheden maken onderdeel uit van het project Komplan.

Voormalig Zonnehuisterrein
De woonstraten zijn bouwrijp gemaakt en de eerste woningen verrijzen inmiddels. De Emmalaan is voorzien van nieuwe riolering en nieuwe gebakken stenen. Dit geldt ook voor de parkeervakken. De Emmalaan is weer open voor alle verkeer.

Oosterburcht
Op het terrein aan de Oosterburcht bouwt Wold & Waard 30 appartementen. De oplevering van de appartementen is in het voorjaar van 2013. Aan de oostzijde van de Oosterburcht zijn de woningen van Trebbe bijna gereed. De oplevering staat gepland voor eind november aanstaande.

Holtplein
De eerste fase van het Holtplein (parkeerplaatsen) is gerealiseerd. In oktober/november gaat ook het terrein voor en naast hotel-restaurant In ’t Holt op de schop. Hier komt nieuwe riolering en wordt het resterende deel van het Holtplein ingericht.
Verder vindt een aanpassing plaats van het gedeelte van de Hoofdstraat tussen Klinckemalaan-Wilhelminalaan. De rijbaan wordt versmald (5 meter) en de bestaande verharding wordt vervangen door nieuwe gebakken straatstenen. Als de werkzaamheden voor het Holtplein zijn afgerond, is doorgaand verkeer Klinckemalaan-Hoofdstraat niet meer mogelijk voor autoverkeer.

Gratis parkeren
Alle (bouw)activiteiten hebben ook gevolgen voor het parkeren in het centrum. Op de plattegrond vindt u de parkeermogelijkheden. In het centrum van Zuidhorn kunt u gratis parkeren. Het parkeren mag alleen in de daarvoor aangewezen vakken. Buiten de vakken geldt een parkeerverbodzone. De parkeergarage Overtuinen is overigens altijd bereikbaar.

Parkeren Blauwe zone
Voor een deel van het centrum geldt een parkeerduurregeling (blauwe zone) waarbij u maximaal 2 uur mag parkeren. Deze regeling geldt van maandag tot en met zaterdag tussen
10.00-19.00 uur. De parkeerduurregeling is van toepassing op de Overtuinen (parkeergarage), de Dorpsvenne, de Wilhelminalaan (tegenover Expert) en op het parkeerterrein bij de
tijdelijke supermarkten tussen het spoor en de Oostergast. Zie hiervoor de blauwe P’s op het
kaartje. De blauwe zones herkent u aan het P-bord met daaronder de toegestane
parkeertijd. We willen hiermee de doorstroming van het parkeren bevorderen, zodat
er voldoende parkeergelegenheid is voor het winkelende publiek.

Kort parkeren
Voor de kort parkeerders is in de blauwe zone een aantal parkeerplaatsen aangebracht aan/op de Burg. Kruisingalaan en aan/op de Hoofdstraat. Hier mag u maximaal een half uur parkeren.

Parkeerschijf
Wanneer u in een blauwe zone parkeert, is het gebruik van een parkeerschijf verplicht. Periodiek vindt controle plaats van het gebruik van deze parkeerschijf door een Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar (BOA). Ook in de parkeergarage geldt de blauwe zone!

Stand van zaken werkzaamheden Komplan Zuidhorn 22 oktober 2012

Start aanleg tweede fase Holtplein te Zuidhorn
In het kader van het komplan Zuidhorn is het eerste deel (70 parkeerplaatsen) van het Holtplein gerealiseerd. In de week van 15 oktober starten we met de tweede fase. Dit gedeelte omvat de volgende werkzaamheden:

- Aanleggen regenwaterriool in de Akkerstraat;
- Opbreken oude verharding en aanbrengen nieuwe gebakken straatstenen in het plein voor hotel ‘In ’t Holt’, Akkerstraat en Kerkstraat (gedeelte achter het hotel);
- Versmallen rijbaan Hoofdstraat (tussen Klinckemalaan en Wilhelminalaan) en aanbrengen nieuwe gebakken straatstenen;
- Aanbrengen groenvoorzieningen (onder meer planten haagbeuk in de berm langs de Hoofdstraat).

Planning
Koninklijke Sjouke Dijkstra Infra en Milieu voert de werkzaamheden uit. De planning is dat het werk voor 1 december 2012 gereed is. Tijdens de werkzaamheden is het mogelijk dat verkeer tijdelijk omgeleid wordt door middel van borden.

Doorgaand verkeer
Na voltooiing van de werkzaamheden is doorgaand verkeer Klinckemalaan-Hoofdstraat en vice versa niet meer mogelijk. De Akkerstraat, Kerkstraat en achtergelegen parkeerplaatsen blijven dan wel normaal bereikbaar via de huidige route over de Klinckemalaan.

Tekening
De tekening van het nieuwe Holtplein ligt bij de Publieksbalie in het gemeentehuis ter inzage.

Stand van zaken werkzaamheden Komplan Zuidhorn 31 juli 2012

Hieronder vindt u een kort overzicht van de werkzaamheden op onder meer het voormalige Zonnehuisterrein, de Oosterburcht, het Holtplein en de Overtuinen. Al deze werkzaamheden maken onderdeel uit van het project Komplan.

Voormalig Zonnehuisterrein
De woonstraten zijn bouwrijpgemaakt en de eerste woningen verrijzen inmiddels. In de Emmalaan is de nieuwe riolering aangelegd. De bestrating van de weg en de parkeerstroken wordt na de bouwvakvakantie aangebracht.

Oosterburcht
Op het terrein aan de Oosterburcht worden door Wold & Waard, 30 appartementen gebouwd. De planning is dat de appartementen in het voorjaar van 2013 opgeleverd worden.

Holtplein
De eerste fase van het Holtplein (parkeerplaatsen) is gerealiseerd. In september/oktober gaat ook het terrein voor en naast hotel-restaurant In ’t Holt op de schop. Er wordt nieuwe riolering aangelegd en het resterende deel van het Holtplein wordt ingericht.
Verder wordt het gedeelte van de Hoofdstraat, tussen Klinckemalaan-Wilhelminalaan aangepast. De rijbaan wordt versmald (5 meter) en de bestaande verharding wordt vervangen door nieuwe gebakken straatstenen.
Als de werkzaamheden voor het Holtplein zijn afgerond, is doorgaand verkeer Klinckemalaan-Hoofdstraat niet meer mogelijk voor autoverkeer.

Parkeren in centrum Zuidhorn

De vele (bouw)activiteiten hebben ook gevolgen voor het parkeren in het centrum. Op het kaartje vindt u de parkeermogelijkheden in het centrum. De parkeergarage Overtuinen is overigens altijd bereikbaar.

Parkeren Blauwe zone
Voor een deel van het centrum geldt een parkeerduurregeling (blauwe zone) waarbij u maximaal 2 uur mag parkeren. Deze regeling geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 10.00-19.00 uur. De parkeerduurregeling is van toepassing op de Overtuinen, de Dorpsvenne, de Wilhelminalaan (tegenover Expert) en op het parkeerterrein bij de tijdelijke supermarkten tussen het spoor en de Oostergast. Zie de blauwe P’s op het kaartje. De blauwe zones herkent u aan het P-bord met daaronder de toegestane parkeertijd. We willen hiermee de doorstroming van het parkeren bevorderen, zodat er voldoende parkeergelegenheid is voor het winkelende publiek.

Kort parkeren
Onlangs is de blauwe zone uitgebreid met een aantal parkeerplaatsen aan/op de Burg. Kruisingalaan en aan/op de Hoofdstraat. Deze zijn bedoeld voor kortparkeerders. Hier mag u maximaal een half uur parkeren.

Parkeerschijf
Wanneer u in een blauwe zone parkeert, is het gebruik van een parkeerschijf verplicht. Periodiek vindt controle plaats van het gebruik van deze parkeerschijf door een Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar (BOA). Ook in de parkeergarage geldt de blauwe zone!

Voorkom een boete en gebruik bij het parkeren in een blauwe zone uw parkeerschijf (ook in de parkeergarage)!

Parkeerverbodzone
Naast de blauwe zone geldt voor het centrum van Zuidhorn een parkeerverbodzone. Op basis hiervan mag alleen in parkeervakken worden geparkeerd.

Overtuinen
De Overtuinen is onlangs geheel aangepast tot een plein waarop niet geparkeerd mag worden, behalve bevoorradingsverkeer van winkels. De weekmarkt vindt vanaf 3 augustus aanstaande op de Overtuinen plaats.

Uitritconstructie
Op de kruising Wilhelminalaan/Burg. Kruisingalaan is een uitritconstructie gerealiseerd. Dit betekent dat het verkeer komende vanaf de Wilhelminalaan voorrang moet verlenen aan het verkeer komende vanaf de Burg. Kruisingalaan, Julianalaan en vanuit de richting Beatrixlaan.

Vragen
Hebt u vragen over het Komplan? Schroom niet en neem contact met ons op. Martin Clobus via telefoonnummer (0594) 50 88 81. Hans Bekkema via telefoonnummer (0594) 50 88 71 of Bert Groenewolt via telefoonnummer (0594) 50 88 86. 

Stand van zaken werkzaamheden Komplan Zuidhorn 16 juni 2012

Doorbraak impasse Dorpsvenne

Nieuwbouw kan nu snel van start

Zoals eerder gemeld is er deze week een gesprek geweest tussen wethouder Oomkes en Burgemeester Swart, Rottinghuis en Schuiling. Reden was het conflict wat was ontstaan en waardoor de bouw stil kwam te liggen. Volgens Oomkes berustte e.e.a op misverstanden en zijn die tijdens het gesprek uit de wereld geholpen. Het meningsverschil over het bestaande magazijn waarvan de ingang door de nieuwbouw in de knel zou komen te zitten is ook opgelost. In principe is besloten tot verplaatsing van het magazijn naar de Molenstraat. Over de kosten is in beginsel ook overeenstemming bereikt. Volgende week worden de laatste puntje op de i gezet zodat Rottinghuis "los"kan zoals Tonny Schuiling laat weten.

Stand van zaken werkzaamheden Komplan Zuidhorn 8 juni 2012

Een geschil tussen Schuiling en aannemer Rottinghuis dient eerst opgelost te worden.

Schuiling Wonen & Slapen heeft nog geen overeenstemming bereikt met de aannemer Rottinghuis want er is nog geen akkoord aangaande bestek en tekeningen. Schuiling Wonen & Slapen is wel hoopvol gestemd dat er op korte termijn samen met gemeente en aannemer Rottinghuis overeenstemming wordt bereikt.

Oorspronkelijk wilde Schuiling de nieuw te bouwen ruimte aan zijn eigen winkelpand koppelen en te huur aanbieden als een grote ruimte. Omdat er nu een parkeerkelder komt ipv een parkeerdek is er een hoogteverschil ontstaan van 1.30 meter waardoor dat niet meer mogelijk is.

Ook rekent Rottinghuis een aanzienlijk bedrag voor de aanpassingen van het pand bij Schuiling.
Schuiling beroept zich op een eerder door de gemeente verzonden brief waarin staat dat de aannemer de kosten op zich neemt. In de ogen van Rottinghuis vervalt deze afspraak door de wijziging in het bouwplan.

Een kort geding daarover is door Schuiling ingetrokken maar er is wel een bezwaar tegen de Omgevingsvergunning gemaakt. De bouwplannen vallen echter binnen het bestemmingplan waardoor bezwaar maken niet meer mogelijk is.

Dit is een zaak tussen twee partijen waarin de gemeente geen rol heeft alleen jammer genoeg maakt Rottinghuis aanspraak op een vergoeding voor elke maand dat de bouw vertraagd wordt/stil ligt.
De heer Veldkamp van Rottinghuis wil inhoudelijk niet reageren maar geeft aan graag te willen bouwen.

De reactie van Wethouder Oomkes is dat " problemen er zijn om opgelost te worden". Ook de gemeente is hoopvol dat een en ander snel wordt opgelost.

Stand van zaken werkzaamheden Komplan Zuidhorn 29 mei 2012

Herinrichting plein Overtuinen

Na het Pinksterweekend is aannemer Broekema Wegenbouw bv begonnen met de werkzaamheden voor de herinrichting van het plein Overtuinen. De aannemer begint met de aanleg van zes tijdelijke parkeerplaatsen en daarna pakt hij het plein aan. Tijdens de werkzaamheden blijft de Burg. Kruisingalaan open voor alle verkeer. De werkzaamheden zijn naar verwachting uiterlijk 27 juli 2012 gereed.
Aanleg tijdelijke parkeerplaatsen
In nauw overleg met de zakenkring is besloten, bij wijze van proef, parkeerplaatsen aan te leggen voor maximaal een half uur parkeren. Er komen vijf nieuwe  parkeerplaatsen ter hoogte van Overtuinen 1 (dameskledingzaak) en voor Hoofdstraat 30 (het oude postkantoor) komen drie nieuwe parkeerplaatsen.

Stand van zaken werkzaamheden Komplan Zuidhorn 2 mei 2012

In het centrum van Zuidhorn vinden diverse (voorbereidende) bouwactiviteiten plaats. Hieronder vindt u een kort overzicht van de werkzaamheden op onder meer het voormalig Zonnehuisterrein, de Oosterburcht, de Dorpsvenne, het Holtplein en de Overtuinen. Al deze werkzaamheden maken onderdeel uit van het project Komplan.

Voormalig Zonnehuisterrein
Op het voormalig terrein van het Zonnehuis verrijzen de eerste woningen. De nieuwe ontsluitingsweg van en naar het centrum, de Beatrixlaan, is gereed. De aannemer is begonnen met het bouwrijp maken van de woonstraten op genoemd terrein. Op dit moment zijn ze bezig met de aanleg van de Willem Alexanderlaan (tussen Klinckemalaan en Beatrixlaan). De waterpartij nabij de Klinckemalaan is inmiddels gereed. De overige waterpartijen worden binnenkort ook aangelegd.

Oosterburcht
Het terrein van de Oosterburcht wordt bouwrijp gemaakt voor de appartementen van Wold & Waard. Daarvoor zijn de parkeerplaatsen op het oude parkeerterrein aan de Julianalaan verwijderd, oude riolering, kabels en leidingen opgeruimd en het werkterrein ingericht.

Dorpsvenne
Op de Dorpsvenne wordt in de laatste week van mei begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de parkeergarage en de winkels. Er wordt riolering aangelegd en het bestaande parkeerterrein wordt opgebroken. Tijdens de bouw blijft het mogelijk om op de Dorpsvenne te parkeren. Hiervoor worden ongeveer 25 tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd. In de laatste week van juni start Rottinghuis met de bouw van de parkeergarage en winkels.

Holtplein
Eind augustus gaat ook het terrein voor en naast hotel-restaurant In ’t Holt op de schop voor de herinrichting van het resterende deel van het Holtplein. De parkeerplaatsen zijn inmiddels gerealiseerd. Het gedeelte van de Hoofdstraat, tussen Klinckemaal-Wilhelminalaan, wordt dan ook aangepast.

Overtuinen
Deze maand worden ook de voorbereidingen getroffen voor het autovrij maken van de Overtuinen. Dat betekent dat het parkeerterrein wordt opgebroken en dat het plein als voetgangersgebied ingericht wordt. Het plein is eind juli gereed. De weekmarkt verplaatst tijdens de werkzaamheden tijdelijk naar het Holtplein Vanaf 11 mei 2012 is daardoor een deel van het Holtplein op de vrijdagen tussen 11.00-18.00 uur afgesloten. Een deel van het parkeerterrein blijft vrij voor het parkeren van auto’s.

Planning
Hieronder in het kort alle werkzaamheden in het centrum van Zuidhorn tot 2014 op een rij:
2011-2014  : Herontwikkeling voormalig Zonnehuisterrein (Zuiderzon)
januari-april 2012 : Aanleg Beatrixlaan (nieuwe ontsluitingsweg kom)
mei-juni 2012  : Aanleg riolering, opbreken bestaand parkeerterrein en aanleg  tijdelijke parkeerplaatsen Dorpsvenne                                           
augustus- oktober 2012 : Aanleg horecaplein Holtplein, omgeving In ’t Holt en herinrichten deel  Hoofdstraat (tussen Holtplein en Wilhelminalaan)
mei-juli 2012  : Inrichting autoluw plein Overtuinen
april 2012 -2013  : Bouw appartementen Wold & Waard op Oosterburcht
juli-augustus 2012 : Herstructurering Emmalaan
2012-2013  : Nieuwbouwproject Dorpsvenne
zomer 2013  : Aanleg plein Dorpsvenne
najaar 2013  : Herinrichting Burg. Kruisingalaan (laatste deel)

Naar aanleiding van berichten van mensen "die er vlak bij staan" en "het zeker weten" dat de bouw aan de overtuinen stil ligt omdat een van de partijen zich teruggetrokken zou hebben kon de heer Veldkamp van Rottinghuis vandaag melden dat begin juni begonnen gaat worden met het grondwerk en de bodemsanering. Vervolgens wordt 1 juli begonnen met de bouw. De heer Veldkamp gaf verder aan dat er al een hoop gebeurd is op die plek; het pand van Lukkien is aan de achterzijde aangepakt en ook de toevoersweg is breder gemaakt.
5 april 2012


 

Eindelijk akkoord Dorpsvenne Zuidhorn (plattegrond)

Ontwerp geheel aangepast, parkeerkelder en meer ruimte voor Schuiling.Wel langer supermarkten op tijdelijke locatie gemeente huis.
Na een lange periode van druk overleg in alle stilte heeft bouwbedrijf Rottinghuis eindelijk overeenstemming bereikt met

 

 

Ontwerp geheel aangepast, parkeerkelder en meer ruimte voor Schuiling.Wel langer supermarkten op tijdelijke locatie gemeente huis.

Na een lange periode van druk overleg in alle stilte heeft bouwbedrijf Rottinghuis eindelijk overeenstemming bereikt met Poiesz, Aldi, Schuiling Interieur & Slaapcomfort en de gemeente Zuidhorn.

Het ontwerp is geheel aangepast en in plaats van het eerder geplande parkeerdak komt er een half verdiepte parkeergarage (125 plaatsen). De gemeente koopt deze parkeergarage van Rottinghuis en is daarmee eigenaar, net als van de parkeergarage onder de Overtuinen.

Super de Boer heeft zijn bestaande winkel aan de Dorpsvenne verkocht aan de Firma Poiesz. Rottinghuis heeft een nieuw plan ontwikkeld en intensief moeten onderhandelen met de betrokken partijen. De gemeente is daarbij in haar overheidsrol betrokken geweest. In het nieuwe plan is, naast Aldi (ca 950 m2) en Poiesz (ca 1000 m2), ook plaats voor een ruimere winkel voor Schuiling Interieur & Slaapcomfort (ca 660 m2).

Rottinghuis is er in geslaagd om alle betrokken partijen tevreden te stellen met dit plan.Planning
Het plan wordt verder uitgewerkt en Rottinghuis vraagt een nieuwe bouwvergunning aan, waarna de planologische procedure start. De verleende bouwvergunning wordt ingetrokken.

De planning is dat in de loop van dit jaar het oude pand van Super de Boer wordt gesloopt. Naar verwachting is de start van de nieuwbouw eind 2011/ begin 2012 en de oplevering eind 2012/begin 2013.

Tijdelijke huisvesting Poiesz
Albert Heijn verhuist medio april naar de nieuwe locatie aan de Overtuinen. De bedoeling is dat Poiesz naar de vrijkomende tijdelijke winkelruimte bij het gemeentehuis gaat. De tijdelijke vergunning hiervoor wordt door de gemeente tot april 2014 verlengd.

Extra Subsidie
Het nieuwe plan is mede mogelijk gemaakt door een aanmerkelijke extra subsidie van het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen.
De investering van het totale komplan wordt verder geheel gedekt door de middelen die voor het centrumplan beschikbaar zijn en waarvoor al eerder door de provincie en de Regio Groningen-Assen subsidies beschikbaar zijn gesteld.


Overtuinen:Stuivertje wisselen

Op 20 april opent Albert Heijn zijn deuren aan de Overtuinen en krijgt gezelschap van een aantal andere bedrijven. Van Expert en Action was al bekend dat zij daar komen. Bloemenzaak Abutilon komt nu ook in het nieuwe complex en Mitra heeft ook vergaande plannen. Blijft er nog een winkelunit over, op de hoek.

Albert Dijkstra van Makelaardij Dijkstra laat weten dat 7 van de 10 appartementen zijn verkocht (oplevering1 july). Wold en Waard heeft de twintig huurappartementen snel kunnen verhuren aldus de heer Huizinga. (Verhuurprijs tussen de 550/585). In de loop van juni worden deze opgeleverd.

28-03- 2011 WIZ

 
  • Dorpsvenne-1
  • Dorpsvenne-2
  • Dorpsvenne-3
  • Dorpsvenne-4
  • Nieuwsdorpsvennezuidhornafb120110608
  • Nieuwsdorpsvenne
  • Nieuwsdorpsvenneplattegrond
  • Parkeren zuidhorn
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Viswedstrijdzuidhorn

Maar liefst 85 visliefhebbers voor Viskaravaan Briltil

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
De Zomer Viskaravaan strijkt op dinsdag 23 juli 2024 neer in de Jachthaven
Lees verder →
Aftrap opstellen woonplannen per dorp in de wilp door geertje dijkstra-jacobi - 27jun22-1

Gemeente Westerkwartier op stoom met woonplannen per dorp

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
Huidig wethouder Woningbouw Hans Haze is nu halverwege het karwei
Lees verder →
Verkiezing

Westerkwartier in de top 10 meest toegankelijke gemeenten

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
Deze zomer gaan Geheime Gasten langs bij de gemeenten om de toegankelijkheid te onderzoeken
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Raadsvergadering, korting op een regenton & sluiting Gemeentehuis Leek

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 16 juli 2024
Lees verder →