Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Inpassingsplan Wegomlegging N355 vastgesteld

29 januari 2011    Zuidhorn-nieuws
Het college van Gedeputeerde Staten stelt het provinciaal inpassingsplan voor de Wegomlegging N355 (Noordhorn-Zuidhorn) vast. In het inpassingsplan is uitgewerkt hoe de weg stedenbouwkundig en landschappelijk het best kan worden ingepast. Voor het

Het college van Gedeputeerde Staten stelt het provinciaal inpassingsplan voor de Wegomlegging N355 (Noordhorn-Zuidhorn) vast. In het inpassingsplan is uitgewerkt hoe de weg stedenbouwkundig en landschappelijk het best kan worden ingepast.
Voor het plan zijn allerlei onderzoeken verricht naar geluid, lucht, veiligheid etc. Hierover vond overleg plaats met rijksdiensten, gemeenten, waterschappen, nutsbedrijven en milieu- en landschapsorganisaties. Van september tot november 2010 konden omwonenden en andere betrokkenen hun reactie geven op het ontwerp-inpassingsplan. Deze reacties zijn verwerkt in het inpassingsplan en worden nu voorgelegd aan Provinciale Staten.

Inhoud inpassingsplan
Het inpassingsplan voorziet in de omlegging van de provinciale weg N355 bij Noord- en Zuidhorn.

Het tracé loopt ten oosten van de nieuw aan te leggen wijk Oostergast in noordelijke richting en kruist het Van Starkenborghkanaal met een vaste hoge brug.
De op- en afritten van deze brug komen te liggen op grondbergingen die bestaan uit grond die vrijkomt bij het uitdiepen van het kanaal. Aan de noordkant van het kanaal buigt de weg af naar Noordhorn.

De weg kruist de Langestraat door middel van een tunnel en sluit ter hoogte van de Industrieweg weer aan op de bestaande provinciale weg.

In het inpassingsplan is uitgewerkt hoe de weg stedenbouwkundig en landschappelijk het best kan worden ingepast. Verder is aanvullend onderzoek gedaan naar onderwerpen zoals geluid, archeologie en flora en fauna.

Eén van de redenen dat gekozen is voor een provinciaal inpassingsplan is dat het hier gaat om de omlegging van een provinciale weg met een belangrijke verkeersontsluitende functie voor de gemeente Zuidhorn en voor de andere gemeenten in het Westerkwartier en het achterliggende gebied. Een provinciaal inpassingsplan is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, alleen is hier de provincie verantwoordelijk in plaats van de gemeente.

29-01-2011 prov

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Koos

Koos Brander Vrijwilliger van het jaar: “niet in al die krantjes hè ”

04 juli 2022    Zuidhorn-nieuws - Sport
De leden van ZuNoBri denken daar natuurlijk anders over
Lees verder →
Zunobri slotfeest 2022 (3)

Slotdagen Zunobri druk bezocht en bloemetje voor ZuNoBri vrijwilligers

04 juli 2022    Zuidhorn-nieuws - Sport
Kantinemedewerkers, trainers, scheidsrechters en de diverse commissieleden kwamen allen op het bordes.
Lees verder →
Oprittenverkoop

Gezellige oprittenverkoop Noordhorn

04 juli 2022    Zuidhorn-nieuws
Een mooi initiatief wat navolging verdient
Lees verder →
Alexander nesterenko

Alexander Nesterenko winnaar jeugd handicaptoernooi Talero

04 juli 2022    Zuidhorn-nieuws - Sport
Alle deelnemers kregen voor hun deelname en inspanningen allen ook een medaille
Lees verder →
Medailleregen special olympics

Medailleregen Special Olympics voor zwemmers Oldekerk

01 juli 2022    Zuidhorn-nieuws - Sport
Toegezongen door de zwemmers en vrijwilligers in zwembad Eekeburen
Lees verder →
Bauke mollema nk 2022

Mollema mikt op ritzege in tour

01 juli 2022    Zuidhorn-nieuws - Sport
"Openingsrit lastig tegen al die mannen"
Lees verder →