Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente informatie Zuidhorn 27 augustus 2014

26 augustus 2014    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Over Campagne nieuwe alcoholwetgeving, nieuwe verlichting en route chemokar
Maklukzat

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Vervanging openbare verlichting in Oldehove en Zuidhorn
In september aanstaande wordt begonnen met het vervangen van de openbare verlichting binnen de kernen Oldehove en Zuidhorn. Naar verwachting is het hele project, afhankelijk van de weersomstandigheden, eind oktober 2014 gereed.

Vervanging
De vervanging is nodig, omdat een groot aantal lichtmasten en armaturen is versleten en doorgeroest. Daarnaast wil de gemeente Zuidhorn graag een bijdrage blijven leveren aan de sociale- en verkeersveiligheid, waarbij we ook aandacht hebben voor het milieuaspect.
Dit betekent in de praktijk iets meer licht op straat met een lager energieverbruik. We gebruiken armaturen en lampen die gedimd kunnen worden. Dit betekent dat de PLL-lampen (24Watt) de hele nacht doorbranden, waarbij deze om 23.00 uur naar 70% vermogen worden teruggebracht tot s’morgens 7.00 uur. Daarna wordt weer bijgeschakeld tot 100%.
Om hinder van licht te voorkomen, passen we voor zover mogelijk ‘lichtsturende’ armaturen toe. Het licht wordt dan ‘gestuurd’ naar de plek waar we licht willen hebben, op straat.

Ander straatbeeld
Om een effectieve verdeling van de lichtpunten mogelijk te maken kan het betekenen dat de lichtmasten op een andere plaats komen te staan. Daarom plaatsen we de lichtmasten ook zo veel mogelijk op één zijde van de weg. Naast het verplaatsen van lichtmasten is het ook nodig kabels te verleggen. Dat betekent dat er op sommige plekken wordt gegraven.
Dat kan ook in uw tuin zijn, omdat daar de electriciteitskabel ligt.
De vervanging van de lichtmasten geeft in eerste instantie een ander straatbeeld in donkere uren. Dit vraagt enige gewenning van de aanwonenden en verkeersdeelnemers.

Overlast
De werkzaamheden kunnen tijdelijk enige overlast met zich meebrengen als gevolg van kortdurende lichtuitval of graafwerkzaamheden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Straten
Hieronder staan de straten in Oldehove en Zuidhorn waar we in de periode september/oktober aanstaande de openbare verlichting vervangen.

Oldehove
Buitensingel (ged.)
Johan Westrastraat
Hofmastraat
Kazerneweg
Selwerderlaan
Kenwerderlaan
Beatrixstraat

Zuidhorn
Thorbeckestraat (ged.)
Fazantenlaan
Boslaan (ged.)
Hanckemalaan
Zilverschoon
Verlengde Hanckemalaan

Vragen?
Hebt u vragen of opmerkingen, neemt u dan contact op met de Publieksbalie, telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Route chemokar
september 2014
Woensdag 3 september
08.30 - 09.00 uur Niezijl 't Schanshuus (dorpshuis)
09.10 - 09.40 uur Grijpskerk De Wierde (Van Asschendorplaan)
09.45 - 10.15 uur Grijpskerk Oosterkade
10.20 - 10.35 uur Gaarkeuken Hoendiep Nz. (parkeerterrein nabij voormalig kantoor Provinciale Waterstaat)
10.45 - 11.15 uur Visvliet Bartoleshûs (dorpshuis)
11.25 - 11.55 uur Pieterzijl De Wending (dorpshuis)
12.35 - 13.05 uur Lauwerzijl De Vrijwilliger (dorpshuis)
13.20 - 13.50 uur Kommerzijl Dorpsstraat (t.o. bakker Smit)

Donderdag 4 september
08.30 - 09.00 uur Oldehove Niehoofsterweg (einde bebouwde kom)
09.05 - 09.35 uur Oldehove Wengeweer (nabij tennisbanen)
09.45 - 10.00 uur Electra Parkeerterrein
10.10 - 10.25 uur Niehove Kerkstraat
10.40 - 11.10 uur Zuidhorn Hoek De Bongerd/Westergast
11.15 - 11.45 uur Zuidhorn Overtuinen
12.15 - 12.45 uur Zuidhorn Verl. Hanckemalaan (parkeerplaats t.o.Menno van Coehoornstraat) Vrijdag 5 september
08.30 - 09.00 uur Den Horn Hogeweg (OBS “de Toermalijn”)
09.15 - 09.45 uur Briltil Steak- & Partyhouse André Dokter
10.00 - 10.30 uur Noordhorn Paluno (Torenstraat)
10.45 - 11.15 uur Saaksum Noorderstraat
11.25 - 11.55 uur Den Ham Ds. Koppiusweg (parkeerterreintje)
12.25 - 12.55 uur Aduard Kaakheem
13.00 - 13.30 uur Aduard Hoek Heereweg / A. en J. van Damlaan
Laat uw chemisch afval niet onbeheerd bij de standplaats staan. Dit is gevaarlijk, vooral voor kinderen. Noteer alvast de volgende data van de route in uw agenda: woensdag 5 november, donderdag 6 november en vrijdag 7 november 2014.

Aangevraagde vergunningen
Evenementenvergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een vergunning/-ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van:
> de 14e Middag Humsterlandshow met o.a. hoenders en konijnen op 31 oktober en 1 november 2014, a/d Rijksstraatweg 46 te Noordhorn
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingsplichtig evenement
> Burendag op 27 augustus 2014 in Grijpskerk

Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw, ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> verbouwen van een woning, Hofstraat 21 te Aduard
> uitbreiden van een woning, Van Asschendorplaan 14 te Grijpskerk
> verbouwen van een bedrijfsruimte/oprichten appartement, de Dorpsvenne 2 te Zuidhorn
> bouwen van 10 woningen, Jellemaweg 46 te Zuidhorn
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96. In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
> 1 es, Dorpsstraat 46 te Den Horn
> 1 kastanje, Tuinbouwstraat 1 te Kommerzijl
> enkele bomen, Brugstraat 6 te Pieterzijl
> 1 den, Van Houtenstraat 19 te Zuidhorn
> 2 essen, Boltslaan 1b te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf heden gedurende twee weken ter inzage bij de Publieksbalie.
Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verlenging beslistermijn
De volgende beslistermijn wordt verlengd met een termijn van 6 weken:
ontvangen 4 juni 2014
> het bouwen van 2 woningen, Dorpsstraat 72 te Den Horn

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> renoveren van een schuur, Westerhornerweg 20 te Grijpskerk (Verzonden 21 augustus 2014)
> bouwen van twee carports, Kievitsweg 13 te Grijpskerk (Verzonden 21 augustus 2014)
> vervangen van een gemaal, a/d Ruigezandsterpolder te Lauwerzijl (Verzonden 21 augustus 2014)

Activiteit In-/uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor:
> het aanleggen van een tijdelijke uitrit, nabij de Zonstraat te Zuidhorn

Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> aanleggen van een natuurvriendelijke oever en een fietspad, langs de Zuidwending te Den Horn (Verzonden 20 augustus 2014)
> aanleggen van een hogedrukgasleiding a/d Noordhornerweg en Jensemaweg te Oldehove (Verzonden 20 augustus 2014)

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend voor het organiseren van:
> een Open Dag van de NAM, op 30 augustus 2014 van 10.00 tot 16.00 uur vanaf het perceel De Riet 12 te Grijpskerk (Verzonden 18 augustus 2014)
> de wandeltocht “Tocht om de Noord” op 27 en 28 september 2014 van 06.00 tot 19.00 uur, start en finish bij zalencentrum Balk te Zuidhorn (Verzonden 21 augustus 2014)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Open Dag van de NAM op 30 augustus 2014 van 10.00 tot 16.00 uur, De Riet 12 te Grijpskerk Verzonden 18 augustus 2014)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een besloten feest op 18 oktober 2014 van 21.00 tot 02.00 uur, Aalsumerweg 9 te Oldehove  (Verzonden 13 augustus 2014)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een festiviteit op 26 september 2014 van 19.30 tot 24.00 uur, Schoolstraat 19a te Oldehove (Verzonden 13 augustus 2014)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. het jaarlijkse school korfbaltoernooi op 17 september 2014 van 13.00 tot 18.00 uur, terrein a/h Van Starkenborghkanaal ZZ te Zuidhorn (Verzonden 13 augustus 2014)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. de wandeltocht “Tocht om de Noord” op 27 en 28 september 2014 van 06.00 tot 19.00 uur, start en finish zalencentrum Balk te Zuidhorn (Verzonden 21 augustus 2014)
> plaatsen van 15 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 15 t/m 21 juni 2015 ter aankondiging van de seizoenbrochure De Oosterpoort (Verzonden 14 augustus 2014)
> plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 6 t/m 16 november 2014 ter aankondiging van de collecte week van NSGK (Verzonden 21 augustus 2014)
> plaatsen van 5 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 12 t/m 25 januari 2015 ter aankondiging van de open dag AOC Terra RSG de Borgen (19 t/m 23-1-2015) (Verzonden 21 augustus 2014)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over de publicaties
via (0594) 50 88 88. Tenzij anders aangegeven.

CAR-UWO
In haar vergadering van 24 juni 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders het volgende vastgesteld:
> Hoofdstuk 10D CAR-UWO, Van werk naar werk-aanpak bij reorganisaties.
Dit besluit betreft de rechtspositionele regeling van de ambtenaar. De tekst van het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage bij de Publieksbalie in het gemeentehuis.

Wegstremmingen Oldehove
Van 9 tot en met 13 september 2014 vindt de jaarlijkse feestweek plaats in Oldehove.
In verband hiermee is besloten gedurende deze periode de volgende wegen af te sluiten voor alle verkeer:
> Beatrixstraat en Hofmastraat van 10 tot en met 13 september 2014;
> Wilhelminastraat op 11 september 2014 van 18.00 tot 21.00 uur;
> Julianastraat, Ol-Hörn en Wilhelminastraat op 13 september 2014 van 8.00 tot 24.00 uur.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van 6 weken na datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegd bestuursorgaan.
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, (0594) 50 88 88.

Publicatie beslissing ingevolge artikel 2.22 Wet BRP
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat na onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar betrokkene in de basisregistratie personen als ingezetene van de gemeente Zuidhorn staat ingeschreven. De persoonslijst wordt daarom opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent, dat betrokkene daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig zal zijn. Het betreft de volgende persoon:
R.H. Meinders, geb. 20-08-1983 te Groningen.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit, of de datum van publicatie (27 augustus 2014) gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.

 

Campagne nieuwe alcoholwetgeving voor en door jongeren
Van 16 naar 18? Maklukzat! in september in alle Groninger gemeenten van start.
Sinds 1 januari 2014 is de wettelijke leeftijd om alcohol te nuttigen/kopen verhoogd van 16 naar 18 jaar. Deze nieuwe regelgeving heeft de nodige gevolgen voor jongeren en hun ouders maar ook voor horeca, supermarkten en scholen. Naar voorbeeld van het Drentse, zeer succesvolle alcoholproject ‘Maklukzat’ start in september 2014 de jongerencampagne Van16naar18?Maklukzat! in Groningen.

Voor en door jongeren
Van16naar18?Maklukzat! is de Groninger campagne om de nieuwe regelgeving onder de aandacht te brengen in alle Groninger gemeenten. Jongeren van 15 tot 18 jaar worden uitgedaagd om zélf, in teamverband, een pakkende campagne te maken. Een campagne waarmee ze jongeren, ouders én alcoholverstrekkers weten te bereiken met de nieuwe regelgeving, de risico's van alcoholgebruik op jonge leeftijd en hoe ze daar mee om kunnen gaan. In december 2014 volgt de waardering en viering van alle campagnes en verdere inzet van de teams.

Doelen
De campagne streeft meerdere doelen na: meer aandacht en bekendheid voor de nieuwe regelgeving, het vergroten van het inzicht waarom alcohol pas vanaf 18 jaar wordt toegestaan; het bevorderen van de afname van alcoholgebruik onder jongeren en het stimuleren van alcoholvrije activiteiten.

Meer informatie?
Kijk op http://www.van16naar18maklukzat.nl.

  • Chemokar
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp
https://www.welkominzuidhorn.nl/actueel/actueel-zuidhorn/11-juni-2022-europese-jazz-top-gratis-in-achtertuinen-zuidhorn

Laatste nieuws

Zunobri-2022-thuisspeeldag (3)

Gezellige thuisspeeldag voor ZuNoBri

23 mei 2022    Zuidhorn-nieuws - Sport - fotos
Spannende wedstrijden met tot slot spelletjesavond met Pubquiz
Lees verder →
Mollema-2

Bauke ziet ploegmaat Ciccone winnen: ` wat een geweldige Giro `

23 mei 2022    Zuidhorn-nieuws - Sport
Mollema eindigde als achtste
Lees verder →
Owk thuis -2022

OWK moet genoegen nemen met 1 punt

23 mei 2022    Zuidhorn-nieuws - Sport
Return Ritola 1
Lees verder →
Lezen kind

Fotogroep Infocus Zuidhorn gaat weer Exposeren!

22 mei 2022    Zuidhorn-nieuws
Vanaf 30 mei 2022 in het CCZ te Zuidhorn
Lees verder →
Aardbeving schade

Stut-en-Steun opent vanaf 24 mei een inloopspreekuur in het Westerkwartier

22 mei 2022    Zuidhorn-nieuws
voor iedereen die te maken heeft met de gevolgen van mijnbouwactiviteiten in Groningen
Lees verder →
Dorpssafari

Dorpssafari Zuidhorn: Kritische blik op eigen centrum

19 mei 2022    Zuidhorn-nieuws
Dorpsschouw met een catchy naam
Lees verder →