Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente informatie Zuidhorn 20 november 2013

19 november 2013    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Over modder, bruggen en Noodkap door storm
Openingshandelingbrugzuidhorn2013 (65)

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn.
Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Week 47

Aangevraagde vergunningen

Evenementenvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een vergunning/-ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van:
• een dorpsfeest/oudejaarsavond op 31 december 2013, t/h parkeerplaats Herestraat 55 te Grijpskerk
• een Oranjefeest op 27 april 2014 op De Poel te Grijpskerk

In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen. Voor informatie over de aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.

Omgevingsvergunningen

Activiteit Bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevings-vergunning hebben ontvangen voor het:
• legaliseren van een speelhut, Brugstraat 18 te Pieterzijl

De aanvraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.


Activiteit Uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevings-vergunning hebben ontvangen voor:
• werkzaamheden m.b.t. de waterkruising onder het Niezijlsterdiep, Havenstraat te Niezijl

In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen. Voor informatie over de aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.


Activiteit Bouw
Ontwerp-omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning voor de activiteit “bouw” te verlenen voor:
•    het verbouwen van een voormalig schoolgebouw tot woning, Hogeweg 2 te Den Horn

De ontwerp-omgevingsvergunning ligt met bijbehorende stukken vanaf 21 november 2013 zes weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden, hun zienswijze(n) bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. De Publieks-balie is bereikbaar via telefoonnummer (0594) 50 88 88 of e-mailadres servicebalie@zuidhorn.nl


Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• 2 berken en 3 essen, De Vereeniging 34 te Grijpskerk
• 20 esdoorns, Nittersweg 3 te Lauwerzijl
• 1 es, Noorderweg 61c te Noordhorn
• 1 berk, Buitensingel 146 te Oldehove
• 1 den, Burg. Geldermanlaan 1 te Zuidhorn
• enkele bomen, Oostergast 17 te Zuidhorn

De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.


Verleende vergunningen


Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van een:
• braderie/kerstmarkt op 14 december 2013 van 10.00 uur tot 17.00 uur, a/d Overtuinen te Zuidhorn
(Verzonden 11 november 2013)
• estafetteloop met activiteiten ihkv Serious Request 2013 van 20 december 2013 vanaf 15.00 uur tot 21 december 2013 tot 15.00 uur, Joh. Smitpark te Zuidhorn
(Verzonden 11 november 2013)


Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. activiteiten ihkv Serious Request van 20 december 2013 van 15.00 tot uiterlijk 02.00 uur en op 21 december 2013 van 08.00 tot 15.00 uur, Joh. Smitpark te Zuidhorn
(Verzonden 11 november 2013)


Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.


AFSLUITING WEGEN IN VERBAND MET SERIOUS REQUEST TE ZUIDHORN

In het kader van de actie Serious Request wordt op 20 en 21 december 2013 een estafetteloop georganiseerd in Zuidhorn. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid hebben burgemeester en wethouders besloten om op 20 en 21 december 2013, vanaf 09.00 uur op 20 december tot 18.00 uur op 21 december, de Sportlaan te Zuidhorn af te sluiten voor alle verkeer. Tevens wordt gedurende de activiteiten een tweezijdig parkeerverbod ingesteld voor de Heemskerkstraat te Zuidhorn.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van 6 weken na datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegd bestuursorgaan.

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Inloopbijeenkomst projecten Zuidhorn
Dinsdag 26 november aanstaande is de inloopbijeenkomst over de verschillende projecten rond de vervanging van de bruggen in de gemeente Zuidhorn. De inloopbijeenkomst is van 17.00 - 21.00 uur in zalencentrum Balk, De Gast 39 te Zuidhorn. De provincie organiseert de bijeenkomst samen met de gemeente Zuidhorn.

Projecten
Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u informatie krijgen en vinden over de volgende projecten: Aduard-Nieuwklap, brug Dorkwerd, spoorbrug Zuidhorn, bochtverruiming van Starkenborghkanaal, nieuwe tafelburg Noordhorn-Zuidhorn en herinrichting Rijksstraatweg aan weerszijden van deze brug en de rondweg met de nieuwe vaste brug over het van Starkenborghkanaal.

Meer informatie
Meer informatie en de laatste nieuwsbrief vindt u op http://www.provinciegroningen.nl/lemmerdelfzijl.


Wijziging tenaamstelling ligplaatsvergunning

Door burgemeester en wethouders is op 11 november 2013 de tenaamstelling van de geldende ligplaatsvergunning voor de ligplaats Aduarderdiep 1020 gewijzigd in verband met de verkoop van het woonschip.

Tegen de gewijzigde tenaamstelling van de ligplaatsvergunning kan door belanghebbenden bezwaren worden ingediend. De termijn hiervoor bedraagt zes weken. Gedurende deze termijn ligt de gewijzigde vergunning ter inzage bij de Publieksbalie in het gemeentehuis.

Modder op de weg!

Het is volop oogsttijd. Na de aardappels gaan nu ook de bieten uit de grond en op transport. Dat betekent dat u rekening moet houden met modder op de weg en dus met gladheid. Vooral nu de dagen korter en het weer natter wordt, kan modder zorgen voor gevaarlijke situaties.


Noodkap

Aan de Burg. Cleveringalaan ter hoogte van perceel nr. 56 te Zuidhorn is toestemming verleend om een linde die in de plantsoenstrook staat, waarvoor geen kapmelding is aangevraagd met onmiddellijke ingang te kappen. Door de storm van 28 oktober jl. is de boom los komen te staan, waardoor de stabiliteit van de boom niet meer gegarandeerd is. Hierdoor vormt de boom een gevaar voor de directe omgeving.

Voor vragen en/of opmerkingen over deze noodkap kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken, telefoonnummer (0594) 50 88 76.


Bekendmaking aanwijzing toezichthouders

Het college van burgemeester en wethouders van Zuidhorn heeft op 12 november 2013 besloten tot aanwijzing van toezichthouders, van de Omgevingsdienst Groningen, op grond van artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het aanwijsbesluit toezichthouders vast te stellen.
Op grond van artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zullen de betreffende personen voorzien worden van een legitimatiebewijs.
Het aanwijsbesluit treedt op de dag na deze bekendmaking in werking.
Het aanwijsbesluit ligt vanaf donderdag 21 november 2013, zes weken tijdens kantooruren ter inzage bij de Publieksbalie.
De Publieksbalie is bereikbaar via telefoonnummer (0594) 50 88 88 of e-mailadres servicebalie@zuidhorn.nl.

Adviescommissie gehandicaptenbeleid zoekt nieuw lid!

De adviescommissie kan gevraagd en ongevraagd aan het college van burgemeester en wethouders advies geven over allerlei zaken waarbij toegankelijkheid voor mensen met beperkingen meespeelt. Het kan bijvoorbeeld gaan om de (ver)bouw van gemeentelijke gebouwen, het vaststellen/evalueren van de verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (Wmo-verordening) of de aanbesteding van het Wmo-vervoer.

De adviescommissie bestaat uit 7 personen. Momenteel is er een vacature. Daarom is de adviescommissie op zoek naar een enthousiast en (maatschappelijk) betrokken lid

We verwachten van het nieuwe lid dat hij/zij een bijdrage kan leveren aan het gehandicaptenbeleid binnen de gemeente Zuidhorn.

Wij zijn op zoek naar een iemand, die:
• woont in de gemeente Zuidhorn;
• sociaal en maatschappelijk betrokken is;
• beschikt over inlevingsvermogen;
• goed kan luisteren, overleggen en zoeken naar oplossingen;
• affiniteit heeft met het gehandicaptenbeleid;
• bereid is zich voor een periode van vier jaar vrijwillig in te zetten voor de adviescommissie.
Kandidaten met een bouwkundige achtergrond genieten de voorkeur.
Wat bieden wij?
• een overlegorgaan met een club enthousiaste leden;
• onkosten die worden gemaakt, worden vergoed

Informatie
Informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij voorzitter van de adviescommissie, mevrouw Bouwien Sebens, telefoonnummer (0594) 503013.

Interesse?
Hebt u interesse en wilt u graag uw steentje bijdragen aan de maatschappelijke ondersteuning? Stuurt u dan uiterlijk 1 december 2013 een gemotiveerde brief aan mevrouw Bouwien Sebens, Rietschans 8, 9801 HS Zuidhorn of een mail naar bsebens@kpnmail.nl.

  • Brugnoordhorn
  • Modder
  • Storm
  • Storm-steven-verbeek (1)
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Avond4daagse 2023 (11)

Avondvierdaagse Zuidhorn 2024: Record aantal kinderen uit Noordhorn en Zuidhorn in beweging

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Starttijden en routes voor de 5km en 10km en start/finish-locaties
Lees verder →
Onderling sterk karaoke (4)

Zingen en Swingen in Zonnehuis

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Karaoke en spelletjes middag voor jong en oud
Lees verder →
Braderie noordhorn 2024 (1)

Bui, braderie, bui

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Noordhorn voor en na de braderie geplaagd door regen, maar 's middags ontmoetingen en koopjes
Lees verder →
Zunobri stadskanaal

Zunobri pakt zwaarbevochten punten tegen MN en W

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
vorige wedstrijd werd redelijk makkelijk gewonnen door Zunobri
Lees verder →
Tentdienst

Tentdienst tijdens de feestweek in Noordhorn

23 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
De tentdienst brengt mensen uit Noordhorn en omgeving uit de verschillende kerken samen.
Lees verder →
Stekkie

Vissen is Cool!  Jeugdvergunning of jeugdvispas (de verschillen)

23 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Tip van hengelsportvereniging Noordhorn
Lees verder →