Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente informatie Zuidhorn 14 februari 2012

14 februari 2012    Gemeente-informatie & Politiek
Hier kunt u de gemeentelijke informatie vinden. Aangevraagde en verleende vergunningen. Raadsbesluiten etc.

Bron: Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn.
Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Uit de gemeenteraad van 6 februari 2012

 

Onderzoeksrapport ‘Met vermogen aan het werk in Noordenveld en het Westerkwartier’

De raden van Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn hebben halverwege 2011 de adviescommissie Van Bekkum opdracht gegeven tot het doen van een onderzoek naar de gevolgen van de stelselwijzigingen (Wwnv) en wat die betekenen voor de functies en organisaties van Novatec, Novawork, ISD Noordenkwartier en de sociale diensten van Grootegast en Zuidhorn. De resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels beschikbaar.

De raad heeft besloten het betreffende onderzoeksrapport, waarin verschillende scenario's voor de uitvoering van de Wwnv zijn aangegeven, tezamen met het advies van de Adviescommissie Van Bekkum te bespreken op de raadsvergadering van 5 maart 2012.

Bestuurlijk jaarplan en begroting Stichting Westerwijs 2012

De raad heeft de begroting 2012 van de Stichting Westerwijs goegekeurd en het jaarplan 2012 voor kennisgeving aangenomen (unaniem). De Stichting Westerwijs is verantwoordelijk voor goed openbaar basisonderwijs in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn.

 

Motie voor een ‘kinderpardon’

GroenLinks en de PvdA hebben voorgesteld bij de fracties in de Tweede Kamer en de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel aan te dringen op een kinderpardon. Het kinderpardon heeft als doel om kinderen van 21 jaar en (veel) jonger, die als alleenstaande minderjarige asielzoeker naar Nederland zijn gekomen of met het hele gezin zijn gevlucht, niet terug te sturen naar het land van herkomst. De motie werd afgewezen (meerderheidsbesluit), voornamelijk vanwege het initiatief-wetsontwerp dat momenteel op landelijk niveau loopt over deze zaak.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze raadsvergadering? Lees of beluister dan het volledige verslag op http://www.zuidhorn.nl/gemeenteraad/vergaderingen.htm. Of neem contact op met de griffie: (0594) 50 87 81, e-mail naar: griffie@zuidhorn.nl.

Meldingen

Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen voor het kappen van:

·        drie essen, Sportpark De Enk te Grijpskerk

De melding ligt vanaf heden gedurende twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw, uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:

Verzonden 7 februari 2012
·        plaatsen van een machineloods, Hogeweg 16 te Den Horn

Verzonden 10 februari 2012
·        leggen van kabels, omgeving Waardweg 8 te Grijpskerk

Algemene Plaatselijke Verordening

De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:

Verzonden 7 februari 2012

·      activiteiten rond de opening van de wisseltentoonstelling in het kloostermuseum ‘St. Bernardushof’ van 14.30 tot 17.00 uur op 31 maart 2012 te Aduard

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:

Verzonden 3 februari 2012

·      innemen van een standplaats met koek- en zopie gedurende het ijsseizoen 2012 op diverse locaties aan de Lauwers en het Visvlieterdiep te Visvliet

Verzonden 6 februari 2012

·      innemen van een standplaats met koek- en zopie gedurende het ijsseizoen 2012 op de locatie Diepswal gelegen aan de Lauwers te Pieterzijl

 

Bijzondere wetten

De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend:

Verzonden 7 februari 2012

·      o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. Trekkertrek op 2 juni 2012 van 10.00 tot 24.00 uur in een tent op een weiland, Rijksstraatweg 46 te Niezijl

Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester. Informatie over de verleende vergunningen/ontheffingen kunt u verkrijgen bij de Publieksbalie in het gemeentehuis: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.

Wegstremming tentoonstelling kloostermuseum Aduard
Op zaterdag 31 maart 2012 worden er activiteiten georganiseerd rond de opening van de wisseltentoonstelling in het kloostermuseum ‘St. Bernardushof’ te Aduard. De activiteiten vinden plaats op het Kaakheem en een deel van de Hofstraat. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid hebben burgemeester en wethouders besloten om de Hofstraat ter hoogte van de aansluitingen met de Burg. Seinenstraat af te sluiten voor alle verkeer.

Deze verkeersmaatregel is alleen geldig op 31 maart 2012 van 14.00 uur tot 17.00 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk is. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van zes weken na datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegd bestuursorgaan. Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie: (0594) 50 87 79, servicebalie@zuidhorn.nl.

Trouwambtenaar gezocht

Door het vertrek van een aantal trouwambtenaren zijn we op zoek naar meerdere buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand.

 

Wat ga je doen?

Als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand ben je belast met het sluiten van huwelijken en het registreren van partnerschappen. Je weet op creatieve en persoonlijke manier iets bijzonders te maken van deze speciale dag van het bruidspaar. Je voert daarom voorbereidende gesprekken met de bruidsparen. De huwelijksvoltrekkingen en geregistreerde partnerschappen vinden niet alleen plaats in het gemeentehuis maar ook op andere locaties binnen onze gemeente.

Wat verwachten we van je?

§  Je hebt een positieve instelling, je kunt je mondeling goed uitdrukken en hebt enige ervaring met spreken in het openbaar.

§  Je spreekt goed Nederlands, het spreken van de Engelse taal is een pré.

§  Je bent representatief en flexibel inzetbaar (ook op zaterdag).

§  Je bent bereid huwelijken te voltrekken en partnerschappen te registreren tussen personen van gelijk geslacht.

§  Je beschikt over inlevingsvermogen en kunt toespraken een persoonlijke tint geven.

§  Je bent bereid een op deze functie gerichte cursus te volgen.

Wat bieden wij?

Als trouwambtenaar ontvang je geen salaris, maar een vergoeding van € 69 netto per huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap. Daarnaast ontvang je een reiskostenvergoeding.

 

Wil je meer weten?

Voor meer informatie over deze functie kun je met ons bellen: (0594) 50 88 88. Je kunt vragen naar Greetje Buiter of Riekje Santema, medewerkers Publiekszaken.

Heb je interesse?

Ben je enthousiast over deze functie dan ontvangen we graag jouw sollicitatie voor 1 maart 2012. De sollicitatie, voorzien van motivatie en CV,  kun je richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn, t.a.v. de Publieksbalie, postbus 3, 9800 AA Zuidhorn. Linksboven op de envelop vermeld je “vacature babs”. Je kunt ook per mail reageren: sollicitaties@zuidhorn.nl.

 

De gesprekken staan gepland voor 14/15 maart 2012, eventuele tweede gesprekken op

21/22 maart 2012.

Rectificatie wegstremming rommelmarkt Aduard

Op zaterdag 21 april 2012 in plaats van vrijdag 20 april 2012 wordt er een rommelmarkt gehouden in de Schoolstraat te Aduard. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid hebben burgemeester en wethouders besloten om de Schoolstraat ter hoogte van de kruisingen met de Burg. Seinenstraat en de Kloosterstraat af te sluiten voor alle verkeer.

 

Deze verkeersmaatregel is alleen geldig op 21 april 2012 van 08.00 uur tot 16.00 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk is. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van zes weken na datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegd bestuursorgaan. Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.

 

Vergadering Adviesraad Wmo

Maandag 20 februari 2012 om 9.30 uur vergadert de Adviesraad Wmo gemeente Zuidhorn in het gemeentehuis van Zuidhorn. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering? Dan kunt u dit melden bij de heer J. Fijma, secretaris van de adviesraad Wmo, via e-mail jaapfijma@gmail.com of telefonisch (0594) 21 28 37.

1.      Opening

2.      Presentatie “Noorderbrug”

3.      Vaststelling agenda

4.      Mededelingen

5.      Notulen 21 november

6.      Ingekomen/ uitgaande stukken

7.      Vacature

8.      Mondeling verslag bijgewoonde bijeenkomsten

9.      Rondvraag

10.   Sluiting

 

Aangevraagde ID-kaarten binnen

Alle kinderen die op 27 t/m 30 december jl. een identiteitskaart hebben aangevraagd kunnen vanaf heden - tijdens de openingsuren - hun ID-kaart ophalen. Alle kaarten moeten persoonlijk vóór 27 maart a.s. worden opgehaald.

Aan het eind van 2011 zijn er erg veel identiteitskaarten voor kinderen tot en met 13 jaar aangevraagd. Hierdoor liep de levering van de kaarten vertraging op.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp
https://www.welkominzuidhorn.nl/actueel/actueel-zuidhorn/11-juni-2022-europese-jazz-top-gratis-in-achtertuinen-zuidhorn

Laatste nieuws

Zunobri-2022-thuisspeeldag (3)

Gezellige thuisspeeldag voor ZuNoBri

23 mei 2022    Zuidhorn-nieuws - Sport - fotos
Spannende wedstrijden met tot slot spelletjesavond met Pubquiz
Lees verder →
Mollema-2

Bauke ziet ploegmaat Ciccone winnen: ` wat een geweldige Giro `

23 mei 2022    Zuidhorn-nieuws - Sport
Mollema eindigde als achtste
Lees verder →
Owk thuis -2022

OWK moet genoegen nemen met 1 punt

23 mei 2022    Zuidhorn-nieuws - Sport
Return Ritola 1
Lees verder →
Lezen kind

Fotogroep Infocus Zuidhorn gaat weer Exposeren!

22 mei 2022    Zuidhorn-nieuws
Vanaf 30 mei 2022 in het CCZ te Zuidhorn
Lees verder →
Aardbeving schade

Stut-en-Steun opent vanaf 24 mei een inloopspreekuur in het Westerkwartier

22 mei 2022    Zuidhorn-nieuws
voor iedereen die te maken heeft met de gevolgen van mijnbouwactiviteiten in Groningen
Lees verder →
Dorpssafari

Dorpssafari Zuidhorn: Kritische blik op eigen centrum

19 mei 2022    Zuidhorn-nieuws
Dorpsschouw met een catchy naam
Lees verder →