Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Geen stro,- en autobandhuizen op Tussen de Gasten Zuidhorn

12 juli 2019    Zuidhorn-nieuws
Gebrek aan voldoende draagvlak voor innovatieve wijk
Wethouder geertje dijkstra-jacobi 1 westerkwartier

De nieuwbouwplannen voor het gebied Tussen de Gasten in Zuidhorn worden gewijzigd. Voor dit gebied tussen De Oostergast en De Gast in Zuidhorn is vorig jaar een gebiedsvisie opgesteld. Het oorspronkelijke doel van de voormalige gemeente Zuidhorn was om op die plek een innovatieve woonwijk te ontwikkelen.

Toenmalig wethouder Fred Stol maakte zich sterk voor de ontwikkeling van de innovatieve woonwijk maar kreeg uiteindelijk te weinig bijval. De gesprekken met omwonenden werden wel gevoerd maar lieten bij hen een rare smaak na in de mond. 

Bewoners die meegenomen zijn in het proces en de vier gehouden werksessies hebben gevolgd voelen zich aan het eind toch overvallen door het resultaat. Er is een verschil tussen de conceptkaart en het uiteindelijke plan wat werd gepresenteerd. Een aanwonende gaf aan dat de samenstelling van de sessies niet representatief was. “ slechts acht bewoners en een groot gezelschap van bestuurders en ambtenaren die ook nog mochten stemmen over onderwerpen” schoot bij hem in het verkeerde keelgat.

Ook bewoners van de Oostergast hadden zorgen. Zij kochten een woning op basis van andere verwachtingen. De vrees was dat zij straks uitkijken op een “rommelige” wijk met huizen van klei en autobanden.  Een petitie was het gevolg.

De gebiedsvisie die is opgesteld, is uiteindelijk vanwege het gebrek aan voldoende draagvlak niet door de gemeenteraad vastgesteld.

Woningvraag
De vraag naar nieuwe woningen is in 2019 ten opzichte van vorig jaar onverminderd hoog in Zuidhorn. Het college van B&W heeft daarom besloten om een deel van het gebied Tussen de Gasten op een meer traditionele manier te gaan ontwikkelen. Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi: “Het betreft een uniek gebied tussen oud en nieuw Zuidhorn. We willen dan ook dat de buurt zich duidelijk onderscheidt van De Oostergast.”

Planvorming
Na de zomervakantie start Stedenbouwkundig bureau De Zwart Hond  met het maken van een stedenbouwkundig plan. De direct omwonenden zijn hier in juni al over geïnformeerd en deze groep blijft ook nog betrokken in de planvorming. 

  • Tussen de gasten
  • Cda-stol-20142
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Mollematocht-2019 (5)

Fietsen en vrienden maken tijdens Mollematocht

25 augustus 2019    Zuidhorn-nieuws - fotos
En fans langs de route
Lees verder →
Henk staghouwer hielke westra fotograaf arjen schilperoord

Westerkwartier Paardenkwartier presenteert visiedocument

25 augustus 2019    Zuidhorn-nieuws
kansen door schaalvergroting agrarische sector
Lees verder →
Picknickbank voedselbank

Picknickbank RTVNoord naar Voedselbank Westerkwartier

25 augustus 2019    Zuidhorn-nieuws
mensen met elkaar verbinden
Lees verder →
Igor wijnker

Workshop Creatief Schrijven start in september

23 augustus 2019    Zuidhorn-nieuws
Ruim 1 miljoen Nederlanders doet aan creatief schrijven en droomt ervan ooit een boek te publiceren.
Lees verder →
Sexy

Pensioen is niet sexy, maar het heeft je aandacht wel nodig!

23 augustus 2019    Zuidhorn-nieuws
stichting VrouwenVisie en stichting Vrouwensalon organiseren symposium
Lees verder →