Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Discussiebijeenkomst Piketty en de ongelijkheid in Zuidhorn

27 oktober 2014    Zuidhorn-nieuws
PvdA 'lagere lasten op arbeid mogelijk maken door van de grotere vermogens meer te vragen'
Pvda piketty bijeenkomst

Over de Franse econoom Thomas Piketty is de laatste maanden veel te doen. Sinds het verschijnen van de Engelse vertaling van zijn boek 'Capital in the Twenty-First Century' staat de groeiende kloof tussen arm en rijk weer nadrukkelijk in de belangstelling. Er lijkt een erfopvolger te zijn opgestaan van het werk van Karl Marx. Nu is ook de Nederlandse vertaling aanstaande, voor de PvdA Zuidhorn aanleiding om op 23 oktober jl. een avond te organiseren om meer beeld te krijgen bij wat Piketty nu precies stelt, en hoe zich die groeiende kloof ook op lokaal niveau manifesteert. In het geheel niet toevallig vond de bijeenkomst plaats in Avalon, het uitgiftepunt van de Voedselbank Westerkwartier in Zuidhorn.

 

Op de goed bezochte discussiebijeenkomst schetste Gerrit Gorter, docent economie aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en columnist van het Dagblad van het Noorden/Leeuwarder Courant, een uitstekende inleiding in het gedachtegoed van Piketty. Met zijn boek heeft Piketty monnikenwerk geleverd om historisch vergelijkend cijfermateriaal boven tafel te krijgen. Cijfers die overtuigend staven dat het rendement op vermogen (onder verwijzing naar Marx noemt Piketty het kapitaal) structureel hoger ligt dan de economische groei. Dit verklaart de groeiende kloof tussen arm en rijk, omdat vermogen stelselmatig meer loont dan arbeid. Een trend die volgens Piketty radicale maatregelen noodzakelijk maakt, omdat een te grote disbalans ontwrichtend werkt in de maatschappij. Nu is Nederland niet een van de landen die Piketty in zijn werk heeft meegenomen, maar dat is recent wel door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) gedaan. Met vergelijkbare uitkomsten als die Piketty naar voren brengt. Nederland is een egalitair land (net als de Scandinavische landen), met in verhouding tot andere landen een relatief gelijke inkomensverdeling, al is dat wel pas na herverdeling. Een goed werkend  sociaal stelsel dus nodig om de scheefgroei tussen arm en rijk binnen de perken te houden. En dan nog is het verschil tussen topinkomens en de midden- en lagere inkomens de laatste jaren alleen maar toegenomen: de topinkomens zijn gestegen van ruim 30 keer het minimumloon in 1990 naar 52 keer in 2013. Als je kijkt naar het vermogen, dan is het beeld nog schrikbarender: de rijkste 10% van de Nederlanders bezit 61% van het totale vermogen in Nederland. Want wat zegt het nu dat Nederland relatief gelijk is, als je niet tot die 'happy few' behoort?

 

Hoe vertaalt zich nu dit beeld naar de gemeente Zuidhorn? Jan Oomkes, bestuurslid van de Voedselbank Westerkwartier, hield een bevlogen verhaal over het menselijke gezicht achter de statistiek. Ook in onze gemeente, met op Haren na het hoogste gemiddelde besteedbare gezinsinkomen van de provincie, is sprake van schrijnende armoede. Met concrete cijfers over hoeveel huishoudens gebruik maken van de voedselbank toonde Oomkes aan dat deze voorziening ook in het relatief welvarende Zuidhorn absoluut noodzakelijk is. De uitgifte van voedselpakketten is een zeer tastbaar onderdeel van de armoedebestrijding op gemeentelijk niveau. En dan mogen wij ons nog gelukkig prijzen dat veel leveranciers de voedselbank welwillend voorzien van voedingsmiddelen. En niet alleen dat: ook rond de feestdagen en verjaardagen kunnen kinderen iets aanvullends in het pakket verwachten. Want zeg nou zelf: het is te gek voor woorden dat kinderen op hun verjaardag niet naar school gaan, omdat er geen geld is voor een traktatie in de klas? En dat anno 2014 in Nederland. Mooi dat solidariteit nog bestaat in onze gemeente! » Lees ook dit

www.voedselbankwesterkwartier.nl

De PvdA wil de belangrijkste les van Piketty in de praktijk brengen en lagere lasten op arbeid mogelijk maken door van de grotere vermogens meer te vragen. De bijeenkomst heeft laten zien dat vermogenden steeds rijker worden en dat werkenden dar structureel bij achter blijven. Alle reden dus voor een radicale aanpassing van ons nationale belastingstelsel in de richting van lagere lasten op arbeid. Dat is immers de beste manier om meer en beter betaalde banen te krijgen. Wij vinden dat iedereen het recht heeft op een fatsoenlijk bestaan, ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Mensen zijn gebaat bij goed onderwijs, werk dat loont en een sociaal vangnet voor als het tegenzit. Partijen die voor werkenden willen opkomen door essentiële voorzieningen af te breken verkopen knollen voor citroenen. Daar zijn wij in elk geval niet van.

  • Pvda piketty bijeenkomst2
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Jezus

Zangers,dansers, instrumentalisten gezocht voor viering paasmorgen

28 februari 2020    Zuidhorn-nieuws
'I don't know how to love Him' op 12 april in Grijpskerk
Lees verder →
Gonnie

“ Ze eten met vijf bekken”

27 februari 2020    Zuidhorn-nieuws
Gonnie over de schapen op het land van Kingma
Lees verder →
Middag-humsterland

Startimpuls voor nieuwe Gebiedsraad Middag-Humsterland

27 februari 2020    Zuidhorn-nieuws
€ 5000 startgeld van gemeente
Lees verder →
Wethouder geertje dijkstra-jacobi 1 westerkwartier

Ruime respons enquête visie Hoofdwegenstructuur Westerkwartier

27 februari 2020    Zuidhorn-nieuws
Aan de slag met het verwerken van de verzamelde gegevens
Lees verder →
Aduard

Aduard vanuit de lucht en vanaf de grond

27 februari 2020    Zuidhorn-nieuws - fotos
Stephan Oosterbaan maakte er een video over
Lees verder →