Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Cliënten Wmo positief over contacten met gemeente Westerkwartier

4 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Een van de aanbevelingen in enquête:Heb aandacht voor het beroep dat op mantelzorgers wordt gedaan.

Wmo-cliënten van de gemeente Westerkwartier zijn tevreden over het contact met de gemeente, de kwaliteit van de ondersteuning en het effect van de ondersteuning. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren. Wel opvallend is, dat de cliënten iets positiever waren over 2018. Mogelijk heeft dit te maken met de herindeling per 1 januari 2019. In het eerste jaar als nieuwe gemeente Westerkwartier waren nog veel zaken zoals systemen, werkwijzen en manier van samenwerken in ontwikkeling. 

354 cliënten hebben de enquête ingevuld. Hiermee zijn de resultaten met een betrouwbaarheid van 95% representatief voor het hele Wmo-cliëntenbestand. Het onderzoek vond plaats in de periode van september 2019 tot en met februari 2020.

Aanbevelingen
Het onderzoek geeft een aantal aanbevelingen die de gemeente Westerkwartier ter harte neemt.
- Heb aandacht voor het beroep dat op mantelzorgers wordt gedaan. Het is heel mooi dat in onze gemeente veel mensen mantelzorg verlenen. Keerzijde is dat de mantelzorger overbelast kan raken. Uit de enquête blijkt, dat 24% dacht dat de mantelzorger de hulp niet aan kon.
- Een klein deel (4%) van de cliënten maakt gebruik van basisvoorzieningen van Sociaal Werk De Schans zoals buurthuis, klussendiensten en boodschappenservice. Een gemeentelijke werkgroep Basistoegang heeft zich inmiddels gebogen over versterking van de samenwerking en afstemming met De Schans zoals integrale bespreking en aanpak van casussen. Eventuele positieve gevolgen van deze intensievere samenwerking zouden kunnen zijn, dat er meer gebruik gemaakt wordt van de basistoegang, minder gebruik van individuele Wmo-maatwerkvoorzieningen en dat de druk op mantelzorgers iets minder groot is.
- Het keukentafelgesprek is heel belangrijk om een goed beeld van de gezondheidssituatie, het netwerk en de leefomgeving van de cliënt te krijgen. Hierdoor kan de Wmo-consulent de ondersteuningsvraag van de cliënt beter beoordelen en passende oplossingen vinden. In principe wordt altijd een keukentafelgesprek ingepland, zeker bij een eerste melding. In de praktijk vindt niet altijd een keukentafelgesprek plaats. Aanbevolen wordt dit beleid voort te zetten en in situaties, dat een keukentafelgesprek niet mogelijk is (bijv. tijdens de huidige coronasituatie) hiervoor goede alternatieven in te zetten.

Wethouder Bert Nederveen: “We zijn blij, dat de cliënten met een Wmo-voorziening positief zijn over het contact met de gemeente, de kwaliteit van de ondersteuning en het effect van de ondersteuning. We scoren al een aantal jaren goede resultaten en zijn daarmee goed op weg. Met de nieuwe wijze van onderzoek willen we aanbevelingen nog sneller oppakken.”

Continue onderzoek
De gemeente Westerkwartier is in september 2019 gestart met het uitvoeren van het cliëntervaringsonderzoek Wmo op een andere manier. Cliënten die een beschikking ontvingen, kregen niet pas een jaar later een enquête, maar al na twee maanden. Hierdoor kon de cliënt zich het contact met de gemeente nog beter herinneren en de vragen ook beter beantwoorden. Daarnaast had de cliënt ook al enige tijd de betreffende hulp ontvangen om de vragen over het effect op zijn/haar leven te kunnen beantwoorden. Bijkomend voordeel is dat de gemeente op basis van tussenresultaten sneller aanpassingen kan doen in de beleidsuitvoering.

Resultaten
Het resultaat van het onderzoek is te vinden in het Rapport visuele weergave van de resultaten CEO Wmo 2019 op http://www.westerkwartier.nl/onderzoekwmo2019 Ook levert de gemeente de uitkomsten van het onderzoek aan http://www.waarstaatjegemeente.nl

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Aldi-verbouwing (2)

300 m2 meer Aldi in Zuidhorn

04 februari 2023    Zuidhorn-nieuws - Bedrijf in beeld
Team Kooi & Schuiling pakt binnenruimtes aan
Lees verder →
Mollema-2

Bauke heeft zin in het nieuwe seizoen

04 februari 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
Mollema laat vanuit Spanje weten er klaar voor te zijn. 'Ik heb er zin in.'
Lees verder →
Circulaire economie

Week van de Circulaire Economie

03 februari 2023    Zuidhorn-nieuws
Van maandag 6 tot en met zaterdag 11 februari vindt alweer de achtste editie van de Week van de Circulaire Economie plaats.
Lees verder →
Politieauto

Frontale aanrijding bij de fietsoversteek Slaperstil

03 februari 2023    Zuidhorn-nieuws
Donkerkleurige BMW stationwagen is na het ongeluk doorgereden.
Lees verder →
Station publiek

Zuidhorn beste station van Groningen

03 februari 2023    Zuidhorn-nieuws
Stationsmanager Marco Schokker: "Station Zuidhorn heeft basis goed op orde"
Lees verder →