Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Centrum voor jeugd en gezin westerkwartier op de goede weg

30 mei 2012    Zuidhorn-nieuws
in grote lijnen op koers,, maar ook voldoende aandachtspunten

Uit een interne evaluatie blijkt dat het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Westerkwartier in grote lijnen op koers ligt, maar dat er ook voldoende aandachtspunten zijn waaraan de komende jaren invulling moet worden gegeven.Ook de gezamenlijke rekenkamer van de gemeenten Leek, Marum en Zuidhorn heeft in de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de stand van zaken van het CJG Westerkwartier. Daarmee is aangesloten bij het landelijke rekenkameronderzoek naar de invoering van de Centra voor Jeugd en Gezin.

CJG Westerkwartier
Ruim anderhalf jaar geleden opende het CJG Westerkwartier haar deuren. Kinderen, jongeren, ouders en professionals kunnen er terecht met al hun vragen over opgroeien en opvoeden. Binnen het CJG worden de bestaande voorzieningen gebundeld en wordt intensief samengewerkt tussen de diverse partijen, die betrokken zijn bij jeugd en jongeren.

Groeimodel
Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een groeimodel. Dit betekent dat de basisstructuur er staat: er zijn CJG- inlooppunten in de vier Westerkwartiergemeenten, het CJG is telefonisch en ook digitaal bereikbaar, er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen een groot aantal betrokken partijen en ook de coördinatie van zorg is geregeld. Toch moet er ook nog veel gebeuren om het CJG de beoogde centrale plek te geven bij de ondersteuning van kinderen en gezinnen.

Bereik doelgroepen
Een belangrijk aandachtspunt betreft het bereik van de doelgroep. Het inlooppunt en de telefonische advisering worden op dit moment vooral gebruikt door ouders van jonge kinderen (0-1 jaar). Ingezet moet worden op het bereik van ouders van oudere kinderen en de jongeren zelf. PR en communicatie is daarbij van groot belang, maar ook de rol van het jongerenwerk en de aansluiting bij bijvoorbeeld het onderwijs.

Optimalisatie samenwerking
De samenwerking tussen de CJG-partners (GGD, Noordermaat, MEE, Bureau Jeugdzorg en het jongerenwerk) is het afgelopen jaar sterk geïntensiveerd. Niet alleen op bestuurlijk en op managementniveau, maar ook op de werkvloer. Verdere optimalisatie blijft noodzakelijk. Bijvoorbeeld door werkprocessen nog beter op elkaar af te stemmen en de scholing van CJG-medewerkers gezamenlijk op te pakken.

Zorg voor Jeugd Groningen
Een ander belangrijk aandachtspunt betreft het gebruik van signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen. Aan de hand van dit systeem wordt de coördinatie van zorg geregeld volgens het principe ‘Eén gezin, één plan’. Wanneer dit instrument goed wordt ingezet, ontstaat een dekkende zorgstructuur. Het systeem is echter op dit moment nog onvoldoende geïmplementeerd om te kunnen spreken van een dekkende zorgstructuur. Dit punt werd al eerder gesignaleerd, waarop CMO (Centrum voor Maatschappelijk Ontwikkeling) gevraagd is ondersteuning te bieden bij de verdere implementatie in het Westerkwartier.

Conclusies en aanbevelingen
De conclusies en aanbevelingen uit het evaluatierapport en het rekenkameronderzoek worden meegenomen bij de doorontwikkeling van het CJG Westerkwartier. Daarmee wordt toegewerkt naar een krachtig CJG dat is voorbereid op de ontwikkelingen rond de Transitie van de Jeugdzorg en het Passend Onderwijs. 
__________________________________________________________________________________________
 

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Deelauto (2)

Deelauto’s gemeente Westerkwartier open voor bewoners

21 februari 2020    Zuidhorn-nieuws
twee informatie-avonden met alle praktische informatie
Lees verder →
Mollema algarve twitter

Ronde van de Algarve serveert ene klinkende naam na de andere

20 februari 2020    Zuidhorn-nieuws - Sport
Winnaar eerste etappe Fabio Jakobsen
Lees verder →
Pieterzijl

Pieterzijl vanuit de lucht en vanaf de grond

19 februari 2020    Zuidhorn-nieuws
Stephan Oosterbaan maakte er een video over
Lees verder →
Brandweer

Aardgas lekkage op Akkerend in Zuidhorn

18 februari 2020    Zuidhorn-nieuws
Brandweer met spoed ter plaatse
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Aanslag gemeentelijke belastingen, deelauto’s en woningbrand

18 februari 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 18 februari 2020
Lees verder →
Gehandicaptensport

Zwemmers De Brug regio Westerkwartier succesvol!

17 februari 2020    Zuidhorn-nieuws - Sport
Janita Schuitema deed voor het eerst mee en zwom direct een gouden medaille op de 25m schoolslag!
Lees verder →