Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Centrum voor jeugd en gezin westerkwartier op de goede weg

30 mei 2012    Zuidhorn-nieuws
in grote lijnen op koers,, maar ook voldoende aandachtspunten

Uit een interne evaluatie blijkt dat het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Westerkwartier in grote lijnen op koers ligt, maar dat er ook voldoende aandachtspunten zijn waaraan de komende jaren invulling moet worden gegeven.Ook de gezamenlijke rekenkamer van de gemeenten Leek, Marum en Zuidhorn heeft in de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de stand van zaken van het CJG Westerkwartier. Daarmee is aangesloten bij het landelijke rekenkameronderzoek naar de invoering van de Centra voor Jeugd en Gezin.

CJG Westerkwartier
Ruim anderhalf jaar geleden opende het CJG Westerkwartier haar deuren. Kinderen, jongeren, ouders en professionals kunnen er terecht met al hun vragen over opgroeien en opvoeden. Binnen het CJG worden de bestaande voorzieningen gebundeld en wordt intensief samengewerkt tussen de diverse partijen, die betrokken zijn bij jeugd en jongeren.

Groeimodel
Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een groeimodel. Dit betekent dat de basisstructuur er staat: er zijn CJG- inlooppunten in de vier Westerkwartiergemeenten, het CJG is telefonisch en ook digitaal bereikbaar, er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen een groot aantal betrokken partijen en ook de coördinatie van zorg is geregeld. Toch moet er ook nog veel gebeuren om het CJG de beoogde centrale plek te geven bij de ondersteuning van kinderen en gezinnen.

Bereik doelgroepen
Een belangrijk aandachtspunt betreft het bereik van de doelgroep. Het inlooppunt en de telefonische advisering worden op dit moment vooral gebruikt door ouders van jonge kinderen (0-1 jaar). Ingezet moet worden op het bereik van ouders van oudere kinderen en de jongeren zelf. PR en communicatie is daarbij van groot belang, maar ook de rol van het jongerenwerk en de aansluiting bij bijvoorbeeld het onderwijs.

Optimalisatie samenwerking
De samenwerking tussen de CJG-partners (GGD, Noordermaat, MEE, Bureau Jeugdzorg en het jongerenwerk) is het afgelopen jaar sterk geïntensiveerd. Niet alleen op bestuurlijk en op managementniveau, maar ook op de werkvloer. Verdere optimalisatie blijft noodzakelijk. Bijvoorbeeld door werkprocessen nog beter op elkaar af te stemmen en de scholing van CJG-medewerkers gezamenlijk op te pakken.

Zorg voor Jeugd Groningen
Een ander belangrijk aandachtspunt betreft het gebruik van signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen. Aan de hand van dit systeem wordt de coördinatie van zorg geregeld volgens het principe ‘Eén gezin, één plan’. Wanneer dit instrument goed wordt ingezet, ontstaat een dekkende zorgstructuur. Het systeem is echter op dit moment nog onvoldoende geïmplementeerd om te kunnen spreken van een dekkende zorgstructuur. Dit punt werd al eerder gesignaleerd, waarop CMO (Centrum voor Maatschappelijk Ontwikkeling) gevraagd is ondersteuning te bieden bij de verdere implementatie in het Westerkwartier.

Conclusies en aanbevelingen
De conclusies en aanbevelingen uit het evaluatierapport en het rekenkameronderzoek worden meegenomen bij de doorontwikkeling van het CJG Westerkwartier. Daarmee wordt toegewerkt naar een krachtig CJG dat is voorbereid op de ontwikkelingen rond de Transitie van de Jeugdzorg en het Passend Onderwijs. 
__________________________________________________________________________________________
 

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Papegaai (1)

Open dag bij Dierenweide Oostergast

01 oktober 2020    Zuidhorn-nieuws
Ontmoet Tamme Tommie uit Kollum
Lees verder →
Afgelast

Komfeest Zuidhorn afgelast vanwege aangescherpte Coronaregels

30 september 2020    Zuidhorn-nieuws
Domper op initiatief
Lees verder →
Theaterschool-2019

13.430 euro voor cultuur in Westerkwartier van Prins Bernhard Cultuurfonds

30 september 2020    Zuidhorn-nieuws
Zoals drive-in voorstelling De Pineut mmv Jeugdtheaterschool Zuidhorn
Lees verder →
Laptop-toetsenbord

Zuidhorner verdacht van Cybercrime

30 september 2020    Zuidhorn-nieuws
ingelogd op een aantal privé accounts
Lees verder →
Bunker

In vogelvlucht over bunker

29 september 2020    Zuidhorn-nieuws - fotos
Stephan Oosterbaan maakt video
Lees verder →
Steven klein nijenhuis bron website

Quote positief over Herberg Onder de Linden Aduard

29 september 2020    Zuidhorn-nieuws
Happen bij een Groningse gouwe ouwe in een nieuwe jas
Lees verder →