Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Aanleg fietspad tussen Zuidhorn/den Horn in 2012

13 december 2011    Zuidhorn-nieuws
jarenlange wens van de projectgroep Fietspad Beter in vervulling.

De aanleg van het fietspad tussen Zuidhorn en Den Horn gaat door. Hiermee gaat een jarenlange wens van de projectgroep Fietspad Beter en de gemeente Zuidhorn in vervulling.

Hier is veel actie voor gevoerd en de projectgroep heeft veel steunbetuigingen gekregen.

De aanleg van dit fietspad is opgenomen in het collegeprogramma 2010-2014. Projectgroep Fietspad Beter heeft inspanningen verricht voor de realisatie van het fietspad door lobby en acties. De bedoeling is het fietspad van 1,3 km in de tweede helft van 2012 aan te leggen.

Fietsverbinding
Het genoemde fietspad loopt vanaf de Zuiderweg in Zuidhorn naar de Dorpsstraat in Den Horn. Via de Weersterweg en de nieuwe Tichelwerkbrug over het Aduarderdiep bereiken fietsers snel de westkant van de stad Groningen. De fietsverbinding betekent voor de forensen en scholieren een snelle verbinding met Groningen en voor de recreatieve fietsers een mooie aanvulling op de al bestaande fietspaden.

Bijdragen
De kosten voor de aanleg van het fietspad zijn begroot op € 388.320. De aanleg van het fietspad is mogelijk door bijdragen van de provincie (Brede Doel Uitkering), de Regio Groningen-Assen en van de gemeente Zuidhorn.

 

Flora en fauna
Het fietspad loopt door een weidevogelgebied en over grond van twee agrariërs. Om het gebied aantrekkelijk te houden voor weidevogels draagt de gemeente bij aan het realiseren van twee plasdraspercelen. Dit betekent dat betreffende percelen tussen 15 februari en 15 april of 15 mei onder water worden gezet. Weidevogels zoals grutto’s, tureluurs, scholeksters en kieviten maken vooral vóór het broedseizoen, tot half april, gebruik van de plasdras om te foerageren. De agrarische natuurvereniging Stad & Ommeland heeft voor de twee veehouders beheerpakketten aangevraagd bij de provincie Groningen. Via een dergelijk pakket krijgen beide agrariërs een financiële tegemoetkoming van de provincie voor het feit dat ze de betreffende percelen niet voor hun bedrijfsvoering kunnen gebruiken.
13-12-2011 WIZ

steunbetuigingen

De heer van den Berg roept op tot een burgerinitiatief met betrekking tot de fietsverbinding Zuiderweg – Den Horn. Dit laatste stuk wil maar niet af komen. De politiek reserveerde weliswaar een bedrag maar door de crisis liep dat spaak.

Van den Berg:
Met dat stuk wordt een prachtige bijdrage geleverd aan een betere, mooiere én veiliger fietsroute van Zuidhorn naar Groningen en vice versa.

Denk aan al die kinderen en volwassenen, die dagelijks heen en weer fietsen tussen dorp en stad.

Denk aan de toerist, die eindelijk een mooie lus door het landschap kan maken, zonder de drukte en het lawaai van het autoverkeer op de Friesestraatweg.

Of denk aan de groeiende groep ‘lopers’, skeeleraars, wandelaars of mooi-weer-fietsers; zij krijgen zo een perfect traject in de schoot geworpen!

Van den Berg: "Bent u ook voorstander van een snelle realisatie van de fietsverbinding?" Reageer dan door uw steunbetuiging kenbaar te maken via >> dit formulier


Reacties op "Ik wil snel een fietsverbinding tussen de Zuiderweg en Den Horn"

Laatste reactie 7 juli 2010 van:

Johan Mulder
Ik wil snel een fietsverbinding tussen de Zuiderweg en Den Horn

Loek Mensinga
Ik wil snel een fietsverbinding tussen de Zuiderweg en Den Horn

Minne Bonnema
Wat mij betreft zo snel mogelijk. Lekker ver weg van de auto\'s door het mooie Groningse land: doen!

Ria Bakker:
Fietsen is gezond maar na 10 kilometer met razende auto\'s vraag je je af of dat ook telt van Zuidhorn naar Groningen. Zowel voor de longen als voor de oren!

van de Lande
Ik wil snel een fietsverbinding tussen de Zuiderweg en Den Horn

Fam Stam:
Heel goed initiatief, dat ik graag ondersteun. Een goed alternatief op het fietspad langs de Friesestraatweg zou voor vele gebruikers een hele verbetering zijn. Scholieren, volwassenen maar ook zeker toeristen zullen hier dankbaar gebruik van kunnen maken. Naast een leukere en meer afwisselendere route is een alernatief via de Zuiderweg, Noordhorn, brug Aduarderdiep ook nog veel gezonder. Denk maar een aan al die uitlaatgassen die je gedurende de 10 km van Zuidhorn naar de stad inademd.

Stavinga:
Ik wil snel een fietsverbinding tussen de Zuiderweg en Den Horn

Postmus:
Ik wil snel een fietsverbinding tussen de Zuiderweg en Den Horn

Van Loo
De aanleg van het nieuwe fietspad langs de Friesestraatweg blinkt niet uit door de snelheid waarmee dit gebeurt. Een fietspad tussen de Zuiderweg en Den Horn zou een veilig en aantrekkelijk(er) alternatief zijn.

W. Kloppenburg
Het is hoognodig tijd dat er een aantrekkelijke en veilige fietsverbinding richting Groningen wordt gerealiseerd. Zuidhorn als forenzengemeente zou hier geweldig mee kunnen scoren.

Hoeksema:
goed idee moet er nu maar eens van komen

Hinloopen:
Met de steeds maar grotere hoeveelheid verkeer op de Friese straatweg is (files + groot vrachtwagen materieel + bussen) is het noodzakelijk dat er een VEILIGE fietsverbinding naar Groningen komt. Nu raast het verkeer langs al deze fietsers en het worden er steeds meer. Zuidhorn groeit immers door. Het moet niet zo zijn dat er pas iets gebeurd na een ernstig ongeval. Dan zijn we te laat. Nee, nu iets doen!

bregman:
onze kinderen verblijven s\'zomers op Piccardhof, dat zou per fiets dan gemakkelijker te doen zijn

a.a.hoes-langeland:
wat betreft de fietsverbinding staat de veiligheid voorop, verder prachtig voor recreatieve doelstelling.

Maaskant:
kan niet snel genoeg aangelegd worden! is veiliger en sneller!

Edith koenders:
Goed idee, en bovendien is er met weinig moeite nóg een goede fietsroute te maken naar de stad, te weten langs het Van Starkenborghkanaal. Als er een fietsbrug over het Adaurderdiep komt, (én eventueel een pad van de brug van Zuidhorn-Noordhorn tot aan de Spanjaardsdijk), kun je van Zuidhorn, via het Aduard 800 pad in een stuk doorfietsen, zonder last van verkeer en zonder al te veel om te hoeven rijden. Handig voor wie naar het Zernicke etc. moet. En ook leuk voor toeristen.

Frank Dijkstra
Namens de Fietsersbond Groningen willen we dit initiatief van harte ondersteunen. Mochten we op een of andere wijze kunnen meewerken aan verdere activiteiten om het traject te realiseren dan verzoek ik ons daarover te benaderen.

Stolwijk: Dit fietspad heeft voor vele mensen voordelen. Voor de inwoners van Den Horn/Zuidhorn. Het zou geweldig zijn als het er komt.

Salomons:
Ik wil snel een fietsverbinding tussen de Zuiderweg en Den Horn

Teelken:
Het is belangrijk voor een dorp om goede, en vooral ook sportieve, voorzieningen te hebben. Dat houdt het leefbaar! Zwemmen en fietsen zijn goedkope en dus belangrijke activiteiten.

g.a.dijkstra-holstein:
Het lijkt mij een prima idee im deze fietsverbinding aan te leggen, en dus ook voor wandelaars een mooi pad!

Kerstern:
Prima initiatief, meer fietsplezier en minder autokilometers.

Borkhuis:
Ik wil snel een fietsverbinding tussen de Zuiderweg en Den Horn

Bol:
Wat betreft het fietspad: In plannen van rond 2007 staat het pad al gepland ingetekend. De leerlingen van basisschool de Toermalijn in Den Horn hebben al eens een brief naar de gemeente en provincie gestuurd met de vraag om een veiliger, betere fietsverbinding zowel met de stad als met Zuidhorn. Zij hebben toen van de provincie uitgebreid antwoord gehad, met documentatie en situatietekeningen, waarop zowel de fietsbrug richting Leegkerk/hoogkerk als het fietspad Zuiderweg - Den Horn aangegeven staan.

Bosma:
moet er nu maat eens van komen; een goed alternatief voor het fietspad langs de friesestraatweg

Van Schaik:
Prima initiatief om een veilige en snelle fietsverbinding Den Horn - Zuidhorn te maken. Ik zal er vaak gebruik van gaan maken, en met mij nog vele anderen. Snel aanleggen dus!

Baan:
Prachtig idyllisch weggetje, graag een verbinding!!

Top:
Ik wil snel een fietsverbinding tussen de Zuiderweg en Den Horn

Ans Wegman :
Ik wil snel een fietsverbinding tussen de Zuiderweg en Den Horn Zuidhorn is zo druk bezig met uitbreidingen,maar andere belangrijke zaken!! zijn voor de germeente schijnbaar niet belangrijk genoeg.

kleijwegt :
Eindelijk een eind aan de files op de friese straatweg! Haast maken met dit fietspad, zodat er veel meer mensen op de fiets naar Groningen gaan. Eindelijk een veilig fietspad voor alle kinderen die naar Groningen moeten fietsen!

Oosterhuis:
Ik wil snel een fietsverbinding tussen de Zuiderweg en Den Horn

Jansma:
Ik wil snel een fietsverbinding tussen de Zuiderweg en Den Horn

Coenraads:
Ik zit al jaren te wachten op een andere fietsroute naar Groningen weg van de weg, dus zonder geraas van auto\'s. Ook zou dit een mooie aanvulling als(hard)loop route zijn.

van Wiltenburg:
Goed initiatief dat mooi aansluit bij het in beweging krijgen van jeugd en volwassenen. En dan wil je niet langs die drukke Friesestraatweg moeten lopen/fietsen.

Herder:
Ik wil snel een fietsverbinding tussen de Zuiderweg en Den Horn

Henk Bakker:
Volkomen onterecht dat de gemeente hier in de afgelopen jaren geen prioriteit heeft gegeven!

Huisman:
Ik steun het initiatief om een goede, snelle en veilige fietsverbinding met de stad Grongen tot stand te brengen. Met vriendelijke groet, Christiaan Huisman

van der Steege:
Ik wil snel een fietsverbinding tussen de Zuiderweg en Den Horn

G. van Agteren:
Ook ik vind het een geweldige oplossing, zowel voor het doelmatige als het recreatieve fietsen en natuurlijk voor de hardlopers. Leuke fietsroutes zijn er dan weer te bedenken in ons prachtige landschap!

Dekker :
Ik wil snel een fietsverbinding tussen de Zuiderweg en Den Horn

Familie v.d.Velde:
Ik wil snel een fietsverbinding tussen de Zuiderweg en Den Horn

Atema:
Veiligheid!!! Fietspad langs Friesestraatweg te smal en te dicht langs de Friesestraatweg.

de Haas:
Voor veilig lopen en fietsen zijn in deze omgeving zeer weinig mogelijkheden. Mooi zou zijn als er meer wandelpaden over weilandscheidingen aangelegd worden.

Prins:
Ik wil snel een fietsverbinding tussen de Zuiderweg en Den Horn

Pim & Marianne v.d. Burg:
als bewoners van de Klinckemalaan genieten wij dagelijks van het mooie Groninger landschap en zien dat vele fietsers, wandelaars en andere sporters dit gevoel ook delen.De fietsverbinding tussen de Zuiderweg en Den Horn vergroot een goede verbinding met de stad maar ook de landschappelijke waarde van dit gebied. Wordt de tot nu toe toegestane 60 km. dan niet een te hoge snelheid voor een veilige fietsroute?

Freek de Haan
Ik wil snel een fietsverbinding tussen de Zuiderweg en Den Horn

Familie Schimmel:
Het zal toch prachtig zijn als deze verbinding er komt.

En hier mag ook wel iets aan gebeuren: Een fiets- voetpad langs het Van Starkenborghkanaal van de Gaaikemadijk naar de brug Zuidhorn. Is verlengde van Aduard naar Gaaikema dijk.

Hut:
Ik wil snel een fietsverbinding tussen de Zuiderweg en Den Horn

Cor Lourens:
Geweldig een fietsverbinding altijd al mijn idee geweest goed plan

janneke Kerkhof:
Ik wil snel een fietsverbinding tussen de Zuiderweg en Den Horn

Harrianne ter Meer:
Die verbinding moet er komen! Een reden om nog duurzamer van Zuidhorn naar Groningen te reizen: per fiets en zonder omwegen!

Donkers:
Hoe meer veilige fiets- en looproutes hoe beter (zoveel zijn er niet in deze omgeving)!

Klinkenberg:
Ik wil snel een fietsverbinding tussen de Zuiderweg en Den Horn

Hoiting:
Ik wil snel een fietsverbinding tussen de Zuiderweg en Den Horn

F.H. van Zwol:
Ik wil snel een fietsverbinding tussen de Zuiderweg en Den Horn

Harrianne ter Meer:
Die verbinding moet er komen! Een reden om nog duurzamer van Zuidhorn naar Groningen te reizen: per fiets en zonder omwegen!

IJpma:
Snellere fietsverbinding en veel veiliger van den horn naar zuidhorn

Anna van Gelderen:
Ook voor de vele hardlopers in Zuidhorn en omgeving zou dit een fantastische aanvulling op de bestaande routes zijn. Ik ondersteun het initiatief van de heer Van den Berg dan ook van harte.

J.W. Kloppenburg:
Hierdoor ontstaat er voor de (vele) hardlopers uit Zuidhorn e.o. een mooie en veilige hardlooproute richting zuiden! Nu wordt er vaak over de weg langs het Hoendiep gelopen, wat niet bepaald veilig is.

C. Datema:
Ik wil snel een fietsverbinding tussen de Zuiderweg en Den Horn

Wijchers:
Ik wil snel een fietsverbinding tussen de Zuiderweg en Den Horn

Pieter de Haan:
Om nog meer van het mooie landschap te kunnen genieten (lopen, fietsen) zonder door auto\'s aan de kant gedrukt te worden zijn meer fietspaden noodzakelijk. Dus dit nu gewoon doen.

Warnier :
Het gaat inderdaad om zo\'n klein stuk fietspad, zonder deze verbinding is het voordeel van de Tichelwerkbrug voor inwoners van Zuidhorn ook vrijwel nihil11

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Avishai cohen foto sam harfouche

Jazz te Gast 2024 met toppers Avishai Cohen en Tijn Wiebenga

01 december 2023    Zuidhorn-nieuws
Bekend gemaakt tijdens info avond
Lees verder →
Ftc robotwedstrijd

Pretty Smart Robotics haalt FTC robotwedstrijd naar Westerkwartier

01 december 2023    Zuidhorn-nieuws
Eerste "thuiswedstrijd" voor Noordelijke teams
Lees verder →
Overhandiging kunstwerk marijke-001

Voor de feestdagen kunst in huis dankzij Etalageroute Zuidhorn

30 november 2023    Zuidhorn-nieuws
Marijke Buijs en C.G. van den Bos-van Oostveen vallen in de prijzen
Lees verder →
Smartphone

Hoe kies je de telefoon die bij je past?

30 november 2023    Zuidhorn-nieuws
Lees verder →
Flower power quiz bart (5)

Bart zet mooi programma neer met Flower Power Quiz

28 november 2023    Zuidhorn-nieuws - fotos
Live band goede aanvulling op de energieke presentatie
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over wijziging afvalophaaldag, Kindpakket & bestuursfunctie CCZ

28 november 2023    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 26 november 2023
Lees verder →