Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Spoorbrug Zuidhorn: Doelmatig en sober

25 juni 2008    Zuidhorn-nieuws
Vanwege de plannen voor het vervangen van de spoorbrug over het Van Starkenborghkanaal in de gemeente Zuidhorn, was er een openbare informatiebijeenkomst in Zalencentrum Balk.

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door ProRail, provincie Groningen en de gemeente Zuidhorn en werd door ruim 70 belangstellenden bezocht.

Doelmatig en sober
Dhr Prijt, project ingenieur van Prorail, gaf aan als opdracht een doelmatige en sobere brug te moeten realiseren.
Na de aanbesteding, september dit jaar, zal worden gekeken welke aannemer binnen een aantal van te voren gestelde criteria, een passende offerte heeft gemaakt.
Het ontwerp zal daar wel in meegenomen worden maar niet allesbepalend zijn.

"lelijke" brug
De vrees bestaat dat door de "Doelmatige en Sobere" opdracht Zuidhorn met een "lelijke" brug word opgezadeld.
Er werd gevraagd of er ook een inspraak moment zou komen.
Dit bleek een nogal ingewikkeld onderwerp te zijn waar niemand een goed antwoord op kon geven.
Het welstandsadvies bepaalt of de gemeente de vergunning verleent.
Echte criteria zijn daar niet voor opgesteld. Dit zou volgens een democraties proces moeten verlopen. Vanuit de gemeente wordt nog eens goed gekeken hoe de procedures zijn en die zullen uiteraard gevolgd worden.

Een miljoentje meer
Daarnaast was er een vraag of er ook een voorziening was getroffen voor voetgangers en fietsers.
Dhr Prijt gaf daarop een kort en bondig neen maar dat werd niet zomaar aangenomen en de vraag werd doorgegeven aan wethouder Wiersema.
Uiteraard kon hij op dat moment daar geen toezegging over doen. Naast dat ene miljoen voor de aanleg zal er bijvoorbeeld ook geld vrijgemaakt moeten worden voor onderhoud.

Volgens webmaster ligt daar echter wel kansen. De insteek is momenteel om het Westerkwartier ook toeristisch (meer) op de kaart te zetten. Fietsroutes en wandelpaden horen tenslotte daarbij. Misschien dat er vanuit die pot wat geld vrijgemaakt kan worden.

Dubbel spoor
De nieuwe spoorbrug zal ruimte bieden voor een dubbel spoor, voor het geval er in de toekomst eventueel sprake zou zijn van een dubbel spoor tussen Groningen en Leeuwarden. Dit is momenteel in onderzoek en daar zou volgens dhr Prijt, project ingenieur van Prorail, wel eens op korte termijn over besloten kunnen worden.


Naar verwachting wordt in de loop van 2010 /2011 de werkzaamheden afgerond. Vanwege het verbeteren van de vaarweg Lemmer-Delfzijl wordt ook het Van Starkenborghkanaal verbreed. Tevens moeten de bochten in het kanaal ten westen van de spoorbrug worden verruimd.


In opdracht van de provincie Groningen verzorgt ProRail alle werkzaamheden voor het vervangen van de spoorbrug. De provincie is verantwoordelijk voor de werkzaamheden voor de verbreding en bochtverruiming van het kanaal.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Jeroen en jeroen

3e Single Jeroen Oosterhof

17 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Na, Op deze mooie dag en Laat de glazen klinken
Lees verder →
Nicole puutvol

Puut start in Zuidhorn

17 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Winkel in tweedehands (kinder) kleding mooie aanvulling winkelaanbod
Lees verder →
Busstation (2)

P10 blij met de aandacht voor de regio

17 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
aandacht hard nodig om de neerwaartse spiraal van verschraling in landelijke gebieden te stoppen
Lees verder →
Jazz te gast 010 (12)

Groninger cultuurprijzen 2024 zoekt kandidaten

16 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
De prijzen zijn bedoeld voor personen, instellingen of groepen die een bijzondere bijdrage leveren aan het culturele landschap
Lees verder →
 

Definitief ontwerp nieuwbouw Lauwers College bekend

16 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Op 4 juni vindt een inloopbijeenkomst plaats
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over passende zorgverzekering, Juni Fietsmaand & Summerproat

14 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 14 mei 2024
Lees verder →