Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

25-06-08 Aduard en Dorkwerd behouden autobrug

25 juni 2008    Zuidhorn-nieuws
verkeer Aduard omgeleid Aduard en Dorkwerd behouden autobrug, doorgaand verkeer Aduard omgeleid Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben vandaag een voorkeursalternatief gekozen als vervanging van de bruggen bij Aduard en Dorkwerd.

verkeer Aduard omgeleid
Aduard en Dorkwerd behouden autobrug,
doorgaand verkeer Aduard omgeleid

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben vandaag een voorkeursalternatief gekozen als vervanging van de bruggen bij Aduard en Dorkwerd. In het alternatief blijft de huidige situatie van twee bruggen gehandhaafd, maar het doorgaand verkeer wordt geweerd uit Aduard. Daarvoor komt de brug bij Aduard zo'n 350 meter in oostelijke richting te liggen. Het verkeer rijdt dan vervolgens langs de zuidzijde van het Van Starkenborghkanaal en over een nieuw aan te leggen weg parallel aan het Aduarderdiep (ten westen van de bomenrij vlak langs de A. Harkemaweg). Via een nieuwe aansluiting bij Nieuwklap komt het verkeer vervolgens op de N355. De bestaande aansluiting ten zuiden van Aduard vervalt.

Volgens het college van GS levert dit alternatief een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid en de vermindering van verkeersoverlast als belangrijk onderdeel van de leefbaarheid in Aduard. Ook blijft het landschap gespaard én de bereikbaarheid van het achterland in stand.
Voorbehouden in het besluit zijn: bijzondere aandacht voor het behoud van leefbaarheid in Nieuwklap als gevolg van de nieuwe aansluiting op de N355; een goede verkeerskundige oplossing en landschappelijke inpassing van de nieuwe brug bij Aduard; een substantiële financiële bijdrage van de gemeente Zuidhorn. Daarnaast zijn behoud van landschap, flora en fauna aandachtspunten bij de uitwerking van alternatief.

Verschillende standpunten
Binnen de Stuurgroep Vervanging Bruggen Aduard Dorkwerd is geen unaniem advies gegeven. Ook in de klankbordgroep Vervanging Bruggen Aduard Dorkwerd zijn verschillende standpunten ingenomen. Het voorkeursalternatief van GS is een combinatie van verschillende alternatieven.

Inspraak
Vandaag (24 juni)viel het besluit voor het voorkeursalternatief. Op 25 augustus volgt hierover een openbare inspraakavond in De Meeden in Aduard. De inspraakperiode die daarna volgt duurt tot en met vrijdag 19 september. Aan de hand van alle inspraakreacties maakt de provincie een Nota van Reactie en Commentaar bij het voorstel. De definitieve besluitvorming vindt plaats in de vergadering van Provinciale Staten op 10 december 2008.

Vervanging van de bruggen
Aanpassing van de situatie van de bruggen in Aduard en Dorkwerd is noodzakelijk vanwege de opwaardering van het Van Starkenborgkanaal. Daar moeten in de toekomst grotere schepen kunnen varen: de zogenaamde scheepvaartklasse 5A. Omdat de bruggen aan het einde van hun levensduur zitten, moesten zij bovendien ook al worden vervangen.

Bron Provincie groningen

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Boreas duo uit oostum

Rederijkerskamer Eendracht speelt Theater Na de Dam in Zuidhorn

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
‘Kom vanavond met verhalen'
Lees verder →
Ovtw 2024 netwerk (1)

Toeristische ondernemers ontmoeten elkaar (weer eens)

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
ledenvergadering: Podcastpresentatie en levendige discussie
Lees verder →
Inspiratiesessie ai (2)

Inspiratieavond AI boeiend voor ondernemers Westerkwartier

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
De kracht van Artificiële Intelligentie
Lees verder →
Kampioensteam met kees, mathijs, marcel en victor

Tafeltennissers Talero 2 kampioen!

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
volgend seizoen een klasse hoger
Lees verder →
Klimplanten test (3)

Rode, Witte en Blauwe bloemenpracht: Eerst in Wilhelminapark Zuidhorn dan in centrum Zuidhorn

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Wethouder Haze plant klimplanten met stagiere Tim: Wilde Wingerd, Toscaanse Jasmijn en bruidsluier en Blauwe regen
Lees verder →
Mollema waalse pijl still youtube

Bauke heeft ‘t pittig koud tijdens Waalse pijl

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport - fotos
slechts een van de drie Nederlanders die wist te finishen
Lees verder →