Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

22-09-08 Inspraak buitengebied Westerkwartier

22 september 2008    Zuidhorn-nieuws
Na een lange tijd van voorbereiding is het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied voor Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn klaar. De gemeenten geven het plan vrij voor inspraak en overleg. Het gezamenlijk ontwikkelen van

Na een lange tijd van voorbereiding is het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied voor Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn klaar. De gemeenten geven het plan vrij voor inspraak en overleg. Het gezamenlijk ontwikkelen van de bestemmingsplannen in het Westerkwartier is in 2005 gestart. In 2006 is de Kadernota vastgesteld, waarin de hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd.

Vervolgens hebben we het bestemmingsplan opgesteld. In mei 2007 hebben de inwoners van de vier gemeenten tijdens inloopbijeenkomsten hierop hun reactie kunnen geven. Deze reacties zijn verwerkt in het voorontwerp. Daarnaast is in 2008 een plan-MER (milieu-effectrapport) opgesteld, dat de invloed van het nieuwe bestemmingsplan op het milieu laat zien.

Het bestemmingsplan regelt de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de percelen in het buitengebied. Er zijn gebiedsbestemmingen en bestemmingen voor bebouwde percelen. Als er een bepaalde bestemming of bouwblok is vastgelegd op een perceel heeft dit consequenties in de mogelijkheden. Als een perceel naast uw woning bijvoorbeeld een agrarische bestemming heeft kunt u dit perceel niet zomaar bij uw tuin voegen, omdat het agrarische karakter dan verdwijnt. Hier is dan een bestemmingsplanwijziging voor nodig, de gemeente kijkt vervolgens of dit wenselijk is.

Inspraak
Het voorontwerp bestemmingsplan en de plan-MER liggen nu ter inzage in het gemeentehuis. U kunt tot en met 30 oktober 2008 uw reactie geven op het voorontwerp bestemmingsplan en het plan-MER. Ook organiseren we twee informatieavonden op: 22 september 2008 in Grootegast 30 september 2008 in Zuidhorn
Gelijktijdig vragen wij reacties van andere overheden en instanties. Alle reacties die binnenkomen, beoordelen we en verwerken we waar mogelijk. De plannen gaan daarna de procedure in voor vaststelling, in iedere gemeente afzonderlijk.
De verwachting is dat in de loop van 2009 de nieuwe bestemmingsplannen buitengebied gelden.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Speeltips2

Stop nooit met spelen!

07 april 2020    Zuidhorn-nieuws
Blijf spelen, maar speel bewust
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Coronavirus, afval tijdens Pasen en Steun ondernemers en maatschappelijke organisaties

07 april 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 7 april 2020
Lees verder →
Kor bethlehem

Kor Bethlehem blijft in training voor de Tour for Life

06 april 2020    Zuidhorn-nieuws
Thuis met de fiets op de roller bank
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Raad Westerkwartier vergadert op beeld

06 april 2020    Zuidhorn-nieuws
Door de coronacrisis liggen veel activiteiten stil en dat geldt ook voor gemeenteraadsvergaderingen. Gemeenten passen daar een mouw aan door de vergaderingen via een beeldverbinding te laten verlopen.
Lees verder →
Fre oosterhof

Door brand gedupeerde ondernemer Grijpskerk geeft na acht jaar strijd tegen Aegon niet op

06 april 2020    Zuidhorn-nieuws
,,Uiteindelijk zal het recht zegevieren’’.
Lees verder →
Adrian mey zonnehuis (1)

Muzikale injectie voor bewoners en medewerkers Zonnehuis

03 april 2020    Zuidhorn-nieuws
Adrian Mey laat zijn betrokkenheid zien én horen
Lees verder →