Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

22-09-08 Inspraak buitengebied Westerkwartier

22 september 2008    Zuidhorn-nieuws
Na een lange tijd van voorbereiding is het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied voor Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn klaar. De gemeenten geven het plan vrij voor inspraak en overleg. Het gezamenlijk ontwikkelen van

Na een lange tijd van voorbereiding is het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied voor Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn klaar. De gemeenten geven het plan vrij voor inspraak en overleg. Het gezamenlijk ontwikkelen van de bestemmingsplannen in het Westerkwartier is in 2005 gestart. In 2006 is de Kadernota vastgesteld, waarin de hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd.

Vervolgens hebben we het bestemmingsplan opgesteld. In mei 2007 hebben de inwoners van de vier gemeenten tijdens inloopbijeenkomsten hierop hun reactie kunnen geven. Deze reacties zijn verwerkt in het voorontwerp. Daarnaast is in 2008 een plan-MER (milieu-effectrapport) opgesteld, dat de invloed van het nieuwe bestemmingsplan op het milieu laat zien.

Het bestemmingsplan regelt de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de percelen in het buitengebied. Er zijn gebiedsbestemmingen en bestemmingen voor bebouwde percelen. Als er een bepaalde bestemming of bouwblok is vastgelegd op een perceel heeft dit consequenties in de mogelijkheden. Als een perceel naast uw woning bijvoorbeeld een agrarische bestemming heeft kunt u dit perceel niet zomaar bij uw tuin voegen, omdat het agrarische karakter dan verdwijnt. Hier is dan een bestemmingsplanwijziging voor nodig, de gemeente kijkt vervolgens of dit wenselijk is.

Inspraak
Het voorontwerp bestemmingsplan en de plan-MER liggen nu ter inzage in het gemeentehuis. U kunt tot en met 30 oktober 2008 uw reactie geven op het voorontwerp bestemmingsplan en het plan-MER. Ook organiseren we twee informatieavonden op: 22 september 2008 in Grootegast 30 september 2008 in Zuidhorn
Gelijktijdig vragen wij reacties van andere overheden en instanties. Alle reacties die binnenkomen, beoordelen we en verwerken we waar mogelijk. De plannen gaan daarna de procedure in voor vaststelling, in iedere gemeente afzonderlijk.
De verwachting is dat in de loop van 2009 de nieuwe bestemmingsplannen buitengebied gelden.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Besparen

Regionaal Netwerk Rookvrij Opgroeien start nieuwe campagne

26 oktober 2020    Zuidhorn-nieuws
“Skip die peuken, pak je pegels”
Lees verder →
Trekking 2020 bestuurlid margriet

Drie kunstwerken verloot bij etalageroute Zuidhorn

25 oktober 2020    Zuidhorn-nieuws
Werken van Anneke Hoes, Matty de Vries en Fenneke Bonsema
Lees verder →
Sint boot

Sinterklaas in het Westerkwartier. Hoe dan?

25 oktober 2020    Zuidhorn-nieuws
Maar hij komt sowieso!
Lees verder →
Nachtvdnacht

Nacht van de Nacht gaat live in 2020

23 oktober 2020    Zuidhorn-nieuws
Livestream Nacht van de Nacht programma via Facebook en Youtube
Lees verder →
Buurtschap

Start verkoop woningen Buurtschap de Gast tijdens open dag

23 oktober 2020    Zuidhorn-nieuws
Zaterdag 24 oktober van 10.00 tot 17.00 uur
Lees verder →
Sintmaarten2020

Zakenkring Zuidhorn blaast Sint Maarten af

22 oktober 2020    Zuidhorn-nieuws
“Onmogelijk de grote hoeveelheid bezoekers te sturen”
Lees verder →