Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

22-09-08 Inspraak buitengebied Westerkwartier

22 september 2008    Zuidhorn-nieuws
Na een lange tijd van voorbereiding is het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied voor Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn klaar. De gemeenten geven het plan vrij voor inspraak en overleg. Het gezamenlijk ontwikkelen van

Na een lange tijd van voorbereiding is het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied voor Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn klaar. De gemeenten geven het plan vrij voor inspraak en overleg. Het gezamenlijk ontwikkelen van de bestemmingsplannen in het Westerkwartier is in 2005 gestart. In 2006 is de Kadernota vastgesteld, waarin de hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd.

Vervolgens hebben we het bestemmingsplan opgesteld. In mei 2007 hebben de inwoners van de vier gemeenten tijdens inloopbijeenkomsten hierop hun reactie kunnen geven. Deze reacties zijn verwerkt in het voorontwerp. Daarnaast is in 2008 een plan-MER (milieu-effectrapport) opgesteld, dat de invloed van het nieuwe bestemmingsplan op het milieu laat zien.

Het bestemmingsplan regelt de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de percelen in het buitengebied. Er zijn gebiedsbestemmingen en bestemmingen voor bebouwde percelen. Als er een bepaalde bestemming of bouwblok is vastgelegd op een perceel heeft dit consequenties in de mogelijkheden. Als een perceel naast uw woning bijvoorbeeld een agrarische bestemming heeft kunt u dit perceel niet zomaar bij uw tuin voegen, omdat het agrarische karakter dan verdwijnt. Hier is dan een bestemmingsplanwijziging voor nodig, de gemeente kijkt vervolgens of dit wenselijk is.

Inspraak
Het voorontwerp bestemmingsplan en de plan-MER liggen nu ter inzage in het gemeentehuis. U kunt tot en met 30 oktober 2008 uw reactie geven op het voorontwerp bestemmingsplan en het plan-MER. Ook organiseren we twee informatieavonden op: 22 september 2008 in Grootegast 30 september 2008 in Zuidhorn
Gelijktijdig vragen wij reacties van andere overheden en instanties. Alle reacties die binnenkomen, beoordelen we en verwerken we waar mogelijk. De plannen gaan daarna de procedure in voor vaststelling, in iedere gemeente afzonderlijk.
De verwachting is dat in de loop van 2009 de nieuwe bestemmingsplannen buitengebied gelden.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Deelauto (2)

Deelauto’s gemeente Westerkwartier open voor bewoners

21 februari 2020    Zuidhorn-nieuws
twee informatie-avonden met alle praktische informatie
Lees verder →
Mollema algarve twitter

Ronde van de Algarve serveert ene klinkende naam na de andere

20 februari 2020    Zuidhorn-nieuws - Sport
Winnaar eerste etappe Fabio Jakobsen
Lees verder →
Pieterzijl

Pieterzijl vanuit de lucht en vanaf de grond

19 februari 2020    Zuidhorn-nieuws
Stephan Oosterbaan maakte er een video over
Lees verder →
Brandweer

Aardgas lekkage op Akkerend in Zuidhorn

18 februari 2020    Zuidhorn-nieuws
Brandweer met spoed ter plaatse
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Aanslag gemeentelijke belastingen, deelauto’s en woningbrand

18 februari 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 18 februari 2020
Lees verder →
Gehandicaptensport

Zwemmers De Brug regio Westerkwartier succesvol!

17 februari 2020    Zuidhorn-nieuws - Sport
Janita Schuitema deed voor het eerst mee en zwom direct een gouden medaille op de 25m schoolslag!
Lees verder →