Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier
College gemeente westerkwartier-2019-tuuk

1. Het College van de gemeente Westerkwartier

  • College gemeente westerkwartier-2019-tuuk

U kunt contact opnemen met het college via het mailadres bestuurssecretariaat@westerkwartier.nl

Het college bestaat uit:
Burgemeester Ard van der Tuuk 
Wettelijke taken
Algemene beleidscoördinatie
Dienstverlening
P&O
ICT
Juridische Zaken
Communicatie en Participatie
Toezicht en Handhaving
Veiligheid / Privacy
Internationaal (zustergemeenten)

Wethouders:

Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi (VZ Westerkwartier) geertje.dijkstra@westerkwartier.nl
Ruimtelijke Ordening, m.u.v. Omgevingsvisie
Woningbouwprojecten
Volkshuisvesting
Huisvesting statushouders
Beheer openbare ruimte
Infrastructuur en verkeer
Publiek vervoer

Wethouder Bert Nederveen  (ChristenUnie) bert.nederveen@westerkwartier.nl
Financiën
Grondbeleid
Werk en Inkomen
WMO
Welzijn
Ouderen
Dierenwelzijn
Natuur en landschap
Onbezoldigd:
Trainer Opleidingscentrum ChristenUnie

Wethouder Hielke Westra (CDA) hielke.westra@westerkwartier.nl
Project voorbereiding Omgevingswet
Duurzaamheid (1)
Energietransitie
Milieu / afval
Gaswinning en Aardbevingen
Innovatie (aanjaagfunctie)
Water(keten)
Gemeentelijke vastgoed: beheer en onderhoud
Huisvesting voortgezet onderwijs
Kunst en Cultuur
Bibliotheken

Wethouder Elly Pastoor (PvdA) elly.pastoor@westerkwartier.nl
Economie
Duurzaamheid (2)
Voedsel
Arbeidsmarkt en werkgelegenheid
Onderwijs
Huisvesting basisonderwijs
RMC/Leerplicht
Jeugd
Sport, inclusief sportvastgoed
Gezondheid
Inburgering
Laaggeletterdheid
Recreatie en Toerisme
Onbezoldigd:
Voorzitter Stichting Urgente Noden
lid jury Stimuleringsprijs Noordelijk Platform Gehandicapten Zorg

Astrid Schulting Gemeentesecretaris
Astrid Schulting is gemeentesecretaris en algemeen directeur van de organisatie. Zij neemt wekelijks deel aan de collegevergaderingen. De secretaris is de verbindende schakel tussen het college en de organisatie. Zij is onafhankelijk en vertegenwoordigt geen politieke partij.
Nevenfuncties 
Bezoldigd 
Lid van de RvC woningbouwcorporatie SWZ 
Onbezoldigd 
Voorzitter stichting Winterszwolle

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp