Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier
Seniorenbijeenkoms2

Seniorenvereniging Westerkwartier

Secretariaat:
Mw. D.J.Zwier-Houweling
Kuyperstraat 1
9801 KK Zuidhorn  
Tel.: 0594-505859
» Email

  • Seniorenbijeenkoms2

Voorzitter: Wim Alberda van Ekestein
0594 - 642835 maralgro@planet.nl
Penningmeester:Theo de Wildt tdewildt@kpnmail.nl IBAN NL68 RBRB 0929 2882 97
Secretaris: Djuke Zwier 0594 - 505 859 djukez@xs4all.nl

Voorzitter:
Wim Alberda van Ekestein
0594 - 642835 maralgro@planet.nl
Penningmeester:
Theo de Wildt tdewildt@kpnmail.nl IBAN NL68 RBRB 0929 2882 97
Secretaris:
Djuke Zwier
0594 - 505 859 djukez@xs4all.nl
Lief- & leedmeldingen:
Lodewijk Hoogstra
0594 - 503 999 l.hoogstra@kpnplanet.nl
Activiteiten:
Froukje Boersma
0594 - 504 813 fmboersma@hetnet.nl
Bezorging & ledenadministatie:
Gerrit Snip
0594 - 504 750 g.snip1@home.nl

Lief- & leedmeldingen: Lodewijk Hoogstra 0594 - 503 999 l.hoogstra@kpnplanet.nl
Activiteiten: Froukje Boersma 0594 - 504 813 fmboersma@hetnet.nl
Bezorging & ledenadministatie: Gerrit Snip 0594 - 504 750 g.snip1@home.nl

De bijeenkomsten van de Seniorenvereniging Westerkwartier worden steeds gehouden op de 4e dinsdagmiddag van de maand in de Gasthorn, de Gast 58a in Zuidhorn. ( tenzij anders vermeldt in de nieuwsbrief )
» Abonneren nieuwsbrief

1. De Seniorenvereniging Westerkwartier stelt zich ten doel:
a. een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid betracht jegens ouderen, zodat zij - naar vermogen - in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer
b. de belangen van ouderen te behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief.
2. Zij beoogt geen winstoogmerk.
3. De vereniging tracht haar doel te bereiken door alle dienstige middelen, waaronder:
a. het organiseren van sociale, culturele, recreatieve, sportieve, educatieve en voorlichtende activiteiten;
b. het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden, instellingen, organisaties en personen inzake de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van ouderenbeleid en alle zaken die ouderen aangaan.
4. De vereniging zal zich zo mogelijk aansluiten bij een federatie van ouderenverenigingen.

De voorzitter van het bestuur, of een daartoe aangewezen andere afgevaardigde bedoeld in artikel 14 lid 3 van deze Statuten, zal zitting gaan hebben in een raad van afgevaardigden van de federatie en brengt aldaar het door de federatie vastgestelde aantal stemmen uit.

De akte van oprichting is gepasseerd bij notaris Smid in Zuidhorn, de Kamer van Koophandel( verplicht) is geregeld en een bankrekening geopend bij de Regiobank in Zuidhorn. Het nummer is: NL68RBRB0929288297.

 

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp