Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Raad van Kerken

De Raad van Kerken Zuidhorn heet u hartelijk welkom in onze gemeente.
www.raadvankerkenzuidhorn.nl

In de Raad werken vier kerken samen:
de Gereformeerde Kerk Zuidhorn (PKN),
de Hervormde Gemeente Zuidhorn (PKN),
de Sint Jozefparochie (R.K.)
en de Doopsgezinde Kerk Westerkwartier.
Zij staat voor: samenwerken, samen op weg, oecumene. In een folder stellen deze kerken zich kort aan u voor