Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Privacystatement & Algemene Voorwaarden

Bijgewerkt op 20 mei 2019
Door toegang te hebben en/of onze Website te gebruiken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.
In 't kort:  plaats geen items die een ander of het functioneren van deze site kunnen kwetsen of schaden.
Hou het netjes.
en verder:

 

1. PRIVACY. Welkom in Zuidhorn.nl en InhetWesterkwartier.nl vallend onder Free Promotie & Bedrijfsondersteuning gaan zorgvuldig met uw gegevens om. De internetverbinding is beveiligd met een SSL certificaat. Bij aanmelding als lid/deelnemer van de sites Welkom in Zuidhorn.nl en/of InhetWesterkwartier.nl, bepaalt u zelf welke (persoonlijke) informatie zichtbaar is voor derden. De door u ingevoerde gegevens kunnen alleen worden gebruikt voor communicatie met u door Welkom in Zuidhorn.nl en InhetWesterkwartier.nl en worden niet verstrekt aan derden. Voor nieuwsbrieven kunt u zich te alle tijden afmelden. Bij uitschrijven lidmaatschap en/of deelnemerschap worden uw gegevens verwijderd.
Met de leveranciers van externe software is een verwerkersovereenkomst gesloten.

2. WETTEN EN VOORSCHRIFTEN. Toegang tot, en gebruik van deze Website is onderworpen aan alle internationale, nationale en overige lokale wetten en voorschriften die van toepassing zijn. De gebruiker gaat ermee akkoord de Website niet te gebruiken op welke manier dan ook die in strijd is met zulke wetten en voorschriften.

3. AUTEURSRECHT - EN MERKEN. De informatie beschikbaar op deze Website is de eigendom van Welkom in Zuidhorn.nl tenzij anders vermeldt en is beschermd door wetten ter bescherming van auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendommen. Deze informatie en/of beeldmerken mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Daaronder begrepen gebruik als hotlink en metatag in andere pagina's of websites op het internet, zonder schriftelijke toestemming van Welkom in Zuidhorn.nl. Particuliere gebruikers mogen de informatie die beschikbaar is op of via deze Website wel verspreiden, doorgeven, vertonen en/of publiceren. Afbeeldingen geplaatst door (particuliere) gebruikers dienen rechtenvrij te zijn. Voor ( het auteursrecht van ) afbeeldingen geplaatst door derden kan Welkom in Zuidhorn.nl geen verantwoordelijkheid nemen.

4. TOEGANG TOT BESCHERMDE/BEVEILIGDE DELEN VAN DE WEBSITE. Toegang tot en gebruik van delen van de beschermde/beveiligde delen van de Website zijn enkel toegankelijk voor gemachtigde gebruikers. Onwettige toegang tot deze delen van de Website is verboden en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

5. INFORMATIE VAN DERDEN. Hoewel Welkom in Zuidhorn.nl de informatie op de Website controleert, wordt sommige informatie op de Website verschaft door onafhankelijke derden. Hoewel Welkom in Zuidhorn.nl al het nodige doet om de nauwkeurigheid van alle informatie op de Website te verzekeren, kan het de nauwkeurigheid ervan niet garanderen.

6. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN. De Website bevat links die u toegang verschaffen tot andere websites die niet onder het toezicht van Welkom in Zuidhorn.nl vallen. De links worden enkel verschaft voor uw gebruikersgemak. Welkom in Zuidhorn.nl neemt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op zich voor informatie op andere websites die te bereiken zijn via deze Website, evenmin legt Welkom in Zuidhorn.nl enige vertegenwoordiging af betreffende de kwaliteit van welk product of dienst dan ook dat op zulke websites te vinden is.

7. LINKS VAN WEBSITES VAN DERDEN. Welkom in Zuidhorn.nl verbiedt ongeoorloofde links naar de Website en het aanpassen van informatie die op de Website of een onderdeel ervan staat. Welkom in Zuidhorn.nl behoudt zich het recht om ongeoorloofde links of frames onbruikbaar te maken. Welkom in Zuidhorn.nl neemt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op zich voor informatie op andere websites die links kunnen bevatten naar deze Website.

8. GEEN GARANTIES. Welkom in Zuidhorn.nl voegt regelmatig informatie en documenten op deze Website toe en verandert, verbetert of werkt deze bij zonder aankondiging. Welkom in Zuidhorn.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor vergissingen of omissies in de inhoud van de informatie en de documenten op de Website en het gebruik ervan is op eigen risico.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. Onder geen enkele omstandigheid kan Welkom in Zuidhorn.nl aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die u zult leiden, hierbij inbegrepen elke incidentele, bijzondere of gevolg schade (inclusief en zonder beperking, elk geleden verlies of verlies door bedrijfsschade, verlies van informatie, programma’s of andere gegevens) die voortkomt uit toegang tot en gebruik van deze website of onmacht om deze website te gebruiken of die te wijten is aan de schending van veiligheidsvoorschriften in verband met de overdracht van informatie via het internet, zelfs indien Welkom in Zuidhorn.nl op de hoogte was gebracht van de mogelijkheid tot zulke schade.

10. VEILIGHEID. De veiligheid van informatie die u via het internet verstuurd kan nooit gegarandeerd worden ondanks dat de internetverbinding is beveiligd met een SSL certificaat. Welkom in Zuidhorn.nl is niet verantwoordelijk voor enige onderschepping of belemmering van communicatie via het internet. Hetzelfde geldt voor veranderingen of verlies van gegevens. De gebruiker is verantwoordelijk voor het veilig bewaren van elk paswoord, gebruikersnaam of andere vorm van identificatie die nodig is om toegang te verkrijgen tot delen van de Website die beveiligd zijn met of zonder paswoord. Om u en uw informatie te beschermen, kan Welkom in Zuidhorn.nl uw toegang zonder waarschuwing tijdelijk intrekken, in afwachting van een onderzoek indien schending van veiligheidsvoorschriften wordt vermoed.