Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier
Stemmen

Tweede Kamerverkiezingen 2023

2023-11-22T00:00:00+01:00
Datum: ARCHIEF 2023 woensdag 22 november 2023
Aanvang: 08:00 uur
Lokatie: Lokaal
Rubriek: Varia

Stemmen voor de leden van de Tweede Kamer.

  •  

Op woensdag 22 november 2023 mag u stemmen voor de leden van de Tweede Kamer. De stempas hiervoor ontvangt u in week 43. U mag in elk willekeurig stembureau in de gemeente Westerkwartier uw stem uit brengen. Een
overzicht van de stembureaus vindt u op westerkwartier.nl/stembureaus.
Stempas kwijt of niet ontvangen
Hebt u geen stempas ontvangen of bent u de stempas kwijt? Dan zijn er drie mogelijkheden om een nieuwe stempas te krijgen.
1. Digitaal nieuwe stempas aanvragen
Als u beschikt over een DiGiD-code kunt u online een nieuwe stempas aanvragen.
2. Persoonlijk aanvragen in gemeentehuis
U kunt tot uiterlijk dinsdag 21 november 2023 12.00 uur persoonlijk een vervangende stempas aanvragen bij de balies inwonerszaken in Leek en Zuidhorn van de gemeente Westerkwartier.
3. Verzoek per e-mail of brief
Uw schriftelijke verzoek om een vervangende stempas moet de gemeente uiterlijk op vrijdag 17 november 2023 hebben ontvangen. Dit kan door te mailen naar inwonerszaken@westerkwartier.nl of een brief te sturen naar de gemeente Westerkwartier, t.a.v. team Inwonerszaken, Postbus 100, 9350 AC Leek.
Iemand anders laten stemmen
Bent u op de dag van de stemming niet in staat zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders machtigen voor u te gaan stemmen. Dit kan op verschillende manieren Onderhandse volmacht
1. Vul op de achterkant van uw stempas de gegevens in van de persoon die u machtigt.
2. Zet allebei een handtekening op de achterkant van uw stempas.
Houd hierbij rekening met de volgende voorwaarden:
• De persoon die u machtigt moet ook inwoner zijn van de gemeente Westerkwartier en een stempas hebben ontvangen.
• De persoon die u machtigt mag niet meer dan twee machtigingen aannemenen moet de stemmen gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.
• De persoon die u machtigt heeft een (kopie/foto op telefoon) van uw identiteitsbewijs. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn.
Schriftelijke volmacht
Verblijft u buiten de gemeente op het moment dat de stempas op uw deurmat valt, dan kunt u de volmacht niet meer persoonlijk overdragen. In dat geval kunt u van tevoren dit schriftelijk regelen door een volmachtformulier L8. Deze kunt u vinden op onze website. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 17 november 2023 ingevuld en ondertekend ontvangen zijn.
Ergens anders stemmen/Kiezerspas
Kiezerspas
Een kiezerspas vraagt u aan als u niet binnen de gemeente Westerkwartier wilt gaan stemmen.
Digitaal aanvragen
Als u beschikt over een DiGiD-code kunt u online een kiezerspas aanvragen.
Schriftelijk aanvragen
U kunt tot vrijdag 17 november 2023 een kiezerspas aanvragen. Mail uw aanvraag naar inwonerszaken@westerkwartier.nl of stuur uw aanvraag naar: Gemeente Westerkwartier, t.a.v. team Inwonerszaken, Postbus 100, 9300 AC LEEK
Persoonlijk aanvragen
U kunt tot dinsdag 21 november, 12.00 uur persoonlijk een kiezerpas aanvragen bij de balies inwonerszaken in Leek en Zuidhorn tijdens de openingstijden. Ga naar https://www.westerkwartier.nl/verkiezingen voor alle informatie over de verkiezingen

 

Stemmen vanuit het buitenland
Bent u op 22 november 2023 tijdens de Tweede Kamerverkiezing in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En staat u nog wel ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Stem dan via een schriftelijke volmacht of per brief.

Schriftelijke volmacht
Verblijft u buiten de gemeente op het moment dat de stempas op uw deurmat valt, dan kunt u de volmacht niet meer persoonlijk overdragen. In dat geval kunt u dit van tevoren schriftelijk regelen door een volmachtformulier (model L8) in te vullen.
Deze kunt u downloaden via westerkwartier.nl/verkiezingen of afhalen bij de balies Inwonerszaken in Leek of Zuidhorn. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 17 november 2023 ingevuld en ondertekend ontvangen zijn. Houd hierbij rekening met de volgende voorwaarden:
◆ De persoon die u machtigt moet inwoner van Nederland zijn en een stempas hebben ontvangen;
◆ De persoon die u machtigt mag niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de stemmen gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.
De gemachtigde krijgt voor de verkiezingen een volmachtbewijs toegestuurd. Een eenmaal gegeven volmacht intrekken, is niet mogelijk. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar de gemeente Westerkwartier, t.a.v. team Inwonerszaken, Postbus 100, 9350 AC Leek, of per mail naar inwonerszaken@westerkwartier.nl

Per brief stemmen
U kunt ook per brief stemmen vanaf uw tijdelijke buitenlandse adres. Daarvoor heeft u een buitenlands postadres nodig. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente Den Haag. Dat kan via een formulier (model M3) op de website van de gemeente Den Haag. U zorgt ervoor dat de volledige aanvraag, ondertekend en met kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument, uiterlijk 25 oktober 2023 door de gemeente Den Haag ontvangen is. Daar wordt uw aanvraag beoordeeld enwordt een briefstembewijs verzonden naar het tijdelijke buitenlandse adres. U kunt dan niet meer via een volmacht of met een kiezerspas uw stem kunnen uitbrengen.

Meer agenda vandaag... Plaats zelf evenement...