Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier
Stemmen

Provinciale statenverkiezingen

2023-03-15T00:00:00+01:00
Datum: ARCHIEF 2023 woensdag 15 maart 2023
Lokatie: Westerkwartier
Rubriek: Varia

Provinciale statenverkiezingen vinden eenmaal in de 4 jaar plaats.

  • Kompas

De leden van de provinciale staten worden tegelijkertijd met de leden van de kiescolleges in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen. Provinciale statenverkiezingen vinden eenmaal in de 4 jaar plaats.

Kieskompas

De laatste verkiezingen voor de provinciale staten werden op 20 maart 2019 gehouden.

Het aantal leden van provinciale staten is afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie en variëert van 39 tot 55 leden. Groningen heeft 43 zetels. Het aantal zetels wordt gebaseerd op de inwoneraantallen van 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de provinciale statenverkiezing.

De voornaamste taak van de provinciale staten is het controleren van het bestuur van de provincie zoals uitgevoerd door gedeputeerde staten

Kiezen leden Eerste Kamer
Een bijzondere bevoegdheid van de provinciale staten is het kiezen - samen met de kiescolleges in Bonaire, Sint Eustatius en Saba - van de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt binnen 3 maanden na de verkiezingen voor de provinciale staten en de kiescolleges. Bij het kiezen van de leden van de Eerste Kamer heeft niet elk statenlid een even zware stem. Dat ligt ook niet voor de hand, want de provincies verschillen nogal in aantallen inwoners. Daarom is het gewicht van de stem, stemwaarde genoemd, afhankelijk van het inwonertal van de provincie. De inwoneraantallen voor het berekenen van de stemwaarden zijn die van 1 januari van het jaar waarin de verkiezing plaatsvindt.

Meer agenda vandaag... Plaats zelf evenement...