Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier
Kloostermuseum aduard abdijkerk zijaanzicht

Onderwijs in Stad en Ommeland tussen 1200 en 1800

2020-09-04T00:00:00+02:00
Datum: ARCHIEF 2020 vrijdag 4 september 2020
Lokatie: Kloostermuseum Aduard

Kloostermuseum Aduard toont nieuwe expositie.

  •  

Het publiek kan ‘corona-proof’ kennis maken met de nieuwe tentoonstelling “Van schrijfplankje tot schoolbord. Onderwijs in Stad en Ommeland tussen 1200 tot 1800.” Men zal zich verbazen over het verschil tussen het onderwijs van toen en nu. Dat is niet alleen in de tentoonstelling te zien, maar ook in een speciaal geproduceerde film en in een informatief boekje.

De geschiedenis van het onderwijs in Europa start min of meer bij Karel de Grote. Omdat hij in zijn rijk goed opgeleide mensen nodig had, bevorderde hij het stichten van kloosters en kloosterscholen. Langzaam maar zeker kon de lekenbevolking ook van het onderwijs in kloosters profiteren. Rond de tijd dat het St. Bernardusklooster in Aduard werd gesticht, verschoof de taak van het geven van onderwijs van kloosters naar parochies.  Een kleine eeuw later trok de stedelijke overheid de verantwoordelijkheid voor het onderwijs naar zich toe. Door deze ontwikkelingen konden steeds meer kinderen naar school.

Dat het St. Bernardusklooster in Aduard toekomstige kloosterlingen heeft opgeleid is zeker. Of het ook onderwijs buiten de kloostermuren heeft gegeven is zéér de vraag. Doordat de hervorming rond 1600 zijn beslag kreeg, veranderde het onderwijs ingrijpend. De gereformeerde synode bepaalde, dat ieder dorp een vrome, stichtelijke schoolmeester moest hebben. In Aduard resteert van het voormalige klooster alleen nog het gebouw, dat oorspronkelijk een ziekenzaal was. Hierin werd een paar eeuwen lang school gehouden.

In de tentoonstelling tonen we aan de hand van objecten, handschriften en zeer gevarieerd beeldmateriaal de ontwikkeling van 600 jaar onderwijs. Daarbij ligt het accent op onze eigen regio. Allerlei facetten komen aan bod: de voorbeeldfunctie van heiligen, afbeeldingen van onderwijssituaties binnen en buiten het klooster, de rol van spelen naast leren, spotprenten, straffen en belonen, de agressie van kinderen ten aanzien van leerkrachten, leermiddelen en diverse documenten en afbeeldingen die leerkrachten en onderwijsinspecteurs uit het verleden betreffen.

Op 5 juni 2020 gingen de deuren alweer open om bezoekers het verhaal over de geschiedenis van het klooster van Aduard te vertellen. Dat gebeurt nog steeds in de Abdijkerk aan de burgemeester Seinenstraat 42. Aansluitend op die rondleiding kunnen bezoekers vanaf 4 september met een korte, duidelijke handleiding zelfstandig de tentoonstelling “Van schrijfplankje tot schoolbord” bewonderen in het museum aan de Hofstraat 45. U krijgt daar eerst een korte instructie over de regels die gelden, de te volgen route en het gebruik van de handleiding.

 

Wegens de corona maatregelen zijn de openingstijden aangepast. Voor de exacte gegevens, het reserveren en alle overige informatie kan men terecht op www.kloostermuseumaduard.nl

Meer agenda vandaag... Plaats zelf evenement...