Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Roeken reageren op roekenbeheer Gemeente Westerkwartier

Door : Webmaster
Datum : 9 september 2021
Vogel roek

" wij zijn vrije vogels"

Het college van de gemeente Westerkwartier heeft besloten een bureau opdracht te geven de kosten en kansen voor gemeentelijk roekenbeheer te verkennen. Het bureau moet, in nauw overleg met betrokken inwoners, bekijken waar de meeste overlast wordt ervaren en of er goede alternatieve broedlocaties in de omgeving zijn. Ook onderzoekt het bureau of omwonenden bereid zijn mee te helpen bij eventuele verplaatsingsacties. Hiermee komen zowel de kansen als de kosten van het tegengaan van overlast in beeld.

De roeken zelf zien zich nu al als de pechvogels in deze verkenning, als een vogel voor de kat zogezegd.

Verkenning
De gemeente wil rond de jaarwisseling beginnen met de verkenning. Voor die tijd informeert de gemeente de (betrokken) inwoners over het proces en de uitvoering hiervan. Ook vraagt ze inwoners mee te denken in de verkenning.
"Dat zal allemaal wel" zeggen de Roeken "maar ons wordt niks gevraagd! Wij vliegen al jaren als vrije vogels rond en zien overal en nergens huizen verschijnen, op zich prima, er glinstert altijd wel wat maar wij waren er het eerst! En wie het eerst komt het eerst maalt zeggen jullie zelf" aldus de gevleugelde vrienden.

Overlast in kaart
De gemeente heeft de afgelopen maanden in kaart gebracht wat de stand van zaken is rond de roeken in het Westerkwartier. Inwoners konden via een inventarisatieformulier aangeven op welke locaties ze de roekenoverlast ervaren en waar deze uit bestond. Ook heeft de gemeente een inventarisatie gemaakt van de meldingen over overlast. Voor de direct omwonenden is lawaai het grootste probleem. Ook de uitwerpselen van de vogels vormen een bron van ergernis.

Uiteindelijk zien de Roeken ook wel weer kansen. Er is altijd wel ergens een vogel die zingt en een vliegende vogel vindt tenslotte altijd wat.

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp
Columns Zuidhorn