Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Persbijeenkomst Zuidhorn w.v.t.t.k. oktober 2013 “Ultimatum voetbalclub en donkere buitengebieden”

Door : Webmaster
Datum : 22 oktober 2013

Begroting 2014
Bert Nederveen behandelde dit onderwerp. Zoals eerder gemeld gaat de OZB vanaf 2015 t/m 2017  jaarlijks met 5% omhoog. Het feit dat het niet in 2014, het verkiezingsjaar, gebeurt is geen opzet, maar puur het gevolg van de rekensom. Het meerjarenbeeld is voor 2014 en 2017 positief en laat voor de tussenjaren  2015 en 2016 een tekort zien. Deze tekorten kan de gemeente dekken uit de algemene reserve. Het college houdt in de begroting rekening met taakstellende bezuinigingen; € 100.000 in 2015, € 200.000 in 2016 en € 300.000 in 2017.
» meer daarover

Visie op sociaal domein en decentralisatie (Bert Nederveen)
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Gemeenten voeren de Wmo uit. Zij bepalen zelf op welke manier ze dat doen.
In Westerkwartierverband wordt dit thema behandeld; “Hoe kijken we tegen de samenleving aan” en “geen recht op maar samen kijken naar; Hoe help je iemand”. De participatiemaatschappij zullen we maar zeggen.

Nacht van de Nacht (activiteiten 26 oktober) Wethouder Oomkes
Zaterdag 26 oktober organiseert de gemeente Zuidhorn wederom de Nacht van de Nacht. Werden er eerder Kaarsen uitgedeeld in Zuidhoen en met monnicken gewandeld in Aduard dit jaar is Niehove aan de beurt.
De lampen in het dorp gaan uit en olv dorpsgids Lammert Top is er een rondwandeling. Het programma begint om 20.00 uur met een lezing over het nut van duisternis voor mens en natuur. » Opgeven
Oomkes draaide dat om; licht in de buitengebieden is volstrekt overbodig en alleen maar storend. Denk aan de meedraaiende koplampen en de lichtbakens die sommige boerderijen zijn.
Collega Fred Stol is bezig om het licht drastisch te verminderen in de buitengebieden. Onderdeel daarvan is het vervangen van straatverlichting. Bewoners worden in dit proces in de gelegenheid gesteld om mee te beslissen welke wel en welke niet meer nodig zijn. Het aspect veiligheid wordt uiteraard wel meegenomen.


Opening pupillenveld Zuidhorn  ( Fed Stol )
Dinsdag 29 oktober nemen het G-team en het gemeentebestuur het pupillenveld in Zuidhorn in gebruik. Het nieuwe pupillenveld is aangelegd op de voormalige zonneweide van het gesloopte zwembad ‘De Waterborgh’.

W.v.t.t.k.

Cunette
De wens van de vvzuidhorn was om rondom het veld droge voeten te creëren voor de toeschouwers door bestrating aan te leggen. De gemeente is verantwoordelijk voor alles op het veld maar Stol was zo sportief om een Cunette, (zandbed) aan te bieden. De club zelf dient de bestrating te regelen. Tot op heden is dat niet gebeurt. Stol: Het aanbod is beperkt en staat tot eind december, daarna vervalt het. Dus club, het is nu of nooit!
» Reactie van de voorzitter vvzuidhorn

Werkzaamheden Noordhorn
De werkzaamheden in en rond Noordhorn liggen op schema. De Provincie is daarvoor verantwoordelijk maar de gemeente houdt het in de gaten.

De Herindeling
Burgemeester Swart staat erop/maakt zich sterk om Oldehove, Niehove en Ezinge erbij te houden. Het Reitdiep is tenslotte een natuurlijke grens.

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp
Columns Zuidhorn