Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Persbijeenkomst Zuidhorn w.v.t.t.k. juli 2018

Door : Webmaster
Datum : 9 juli 2018
Persbijeenkomst-boomaanz

Pitch over Boom aan Z en genomineerd voor “Oscars van de ICT”

Webmaster bezoekt de maandelijkse persbijeenkomsten waarbij het College van Zuidhorn het journaille ( ongedwongen ) op de hoogte stelt van actuele zaken.

Aanwezigen Burgemeester Geertje de Vries-Leggedoor, wethouder Fred Stol, Wethouder Bakker en wethouder Nederveen.

De onderwerpen waren:
- afscheidsevenement BoomaanZ (met toelichting van initiatiefnemers/uitvoerders)
- Tussen de Gasten (op Praktijkfestival Omgevingswet)
- nominaties gemeente Zuidhorn
- plannen dorpshuizen/MFC’s voor verduurzamen
-  W.v.t.t.k.

- Afscheidsevenement BoomaanZ 
initiatiefnemers/uitvoerders Gert Sennema, beeldend kunstenaar en Willem Wessels, producent en organisator schoven aan om hun project te pitchen. Een primeur want voor zover bekend is het niet eerder gebeurt dat tijdens een Persbijeenkomst gelegenheid voor zoiets werd gegeven. Gert vertelde over de voortgang, Nina die verhalen optekent, Willem van der Velde die kampeert bij bomen en Minerva studenten die een frisse blik op het gebied laten gaan. Dat alles wordt gebundeld in een boekwerk. Wat onderdeel wordt van het evenement om afscheid te nemen van de gemeente Zuidhorn.
» Lees alles over Boom aan Z

- Tussen de Gasten op Praktijkfestival Omgevingswet ( Wethouder Fred Stol )
De gemeente betrekt huidige inwoners, grondeigenaren, omwonenden, deskundigen en potentiele nieuwe bewoners bij de ontwikkeling van dit nieuwe project. De bewoner is centraal gesteld en betrokken vanaf het allereerste begin bij het proces om een innovatieve en aantrekkelijke woonwijk te creëren. Voldoende om uitgenodigd te worden om een stand te bemannen op het Praktijkfestival Omgevingswet in Den Haag op 10 september en de ervaringen te delen én gelijk te leren van de andere deelnemers.

- nominaties gemeente Zuidhorn ( Wethouder Fred Stol )
De uitnodiging voor het Praktijkfestival Omgevingswet maakte Fred Stol trots, de volgende nominaties doen hem en overigens alle leden van het college helemaal glimmen. ”wat we hier doen blijft niet onopgemerkt ” zo zegt hij. “We willen graag verbinden en dat doen we bijvoorbeeld met het Living Lab, Tussen de Gasten en meer projecten”.
Zuidhorn is voorgedragen voor » Beste Overheidsorganisatie 2018. En ook al staan we vooralsnog op de Longlist, wordt deze week bekend of we in de top tien zitten en daarmee een kans op een finaleplaats bereiken, Stol is nu al erg blij met de eer.
De andere nominaties worden ook wel de “Oscars van de ICT” genoemd. Het blad Computable nomineert maar liefst twee projecten van Zuidhorn. Het » Kindpakket en de » Woningvoorspeller.
30 oktober wordt een en ander duidelijk. Of het college er in 'Black tie' of 'White tie' naar toe gaat valt nog te bezien, er schijnen tafels gekocht moeten worden en dat hebben we er niet voor over, zegt Bakker. Kleding kan nog wel gehuurd worden.

- plannen dorpshuizen/MFC’s voor verduurzamen ( wethouder Bakker )
Het Koploperproject om Dorpshuizen in de gemeente te verduurzamen verloopt naar tevredenheid. Medio juni hebben vertegenwoordigers van de dorpshuizen en multifunctionele centra hun plannen gepresenteerd en de komende tijd gaan zij er mee aan de slag. Er is € 300.000 beschikbaar wat meer kan worden door slimme financiering ( koppelen meerdere subsidies ).
In september 2017 was een eerste bijeenkomst met een goede opkomst toch moesten enkele dorpshuizen er nog “met de haren bijgesleept”/ actief benaderd worden. » Lees daar meer over

-  W.v.t.t.k.
Het journaille had niets te vragen…………………………………………..

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

 

Laat een reactie achter:


Columns Zuidhorn