Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Persbijeenkomst gemeente Westerkwartier november w.v.t.t.k

Door : Webmaster
Datum : 16 november 2022
Persbijeenkomst 2022

OZB verhoging van 5% van de baan, ondernemersvriendelijk klimaat, van papier naar praktijk, bouwen naar behoefte en interventieteam. Ofwel "Hand aan de ploeg"

Webmaster bezoekt de persbijeenkomsten waarbij het College het journaille ( ongedwongen ) op de hoogte stelt van actuele zaken. Aanwezig waren RTVNoord, Het Westerkwartier, De Streekkrant, DitisWesterkwartier en DvhN. Deze persbijeenkomst vond plaats in Leek op woensdag 16 november waar het collegeuitvoeringsprogramma 2023-2026 werd gepresenteerd door het voltallige college.

Strategisch communicatieadviseur Laura van Zon zat voor en liet Bert Nederveen aftrappen
 

Bert Nederveen ( o.a. Financiën )
Vier maanden na het college akkoord dit uitvoeringsprogramma presenteren vond hij qua tijdsspanne best goed. Er zat tenslotte ook nog een vakantieperiode in. Het “mooiste” nieuws is dat er wordt afgezien van de geplande OZB verhoging van 5%. Dit om de financiële druk op de burgers niet nog groter te maken. Hij ziet 2026 wel als een ravijn waar op afgekoerst wordt omdat er dan een korting op het gemeentefonds komt en er een tekort van 8 miljoen ontstaat. Maar voor de periode 2023-2025 is de begroting sluitend. “In onze plannen gaan we er vanuit dat het Rijk zich (toch) een betrouwbare partner toont en er ook dan voldoende middelen beschikbaar zijn”.

Marjan Sijperda ( o.a. EZ en recreatie )
Er wordt ingezet op een ondernemersvriendelijk klimaat; vitale winkelkernen, dienstverlening, vestigingsklimaat en het versterken van het ondernemerschap. De net ingevoerde nieuwsbrief en Ondernemerslunch zijn onderdeel daarvan. Voor die lunch zijn ongeveer 50 aanmeldingen. Er zijn overigens in totaal 7030 bedrijven in de gemeente (peildatum 2021) maar dat terzijde.
Qua toerisme gaat ze aan de slag met een integrale aanpak om dat te stimuleren. Het gebruik en de beleving van water wordt versterkt. Hierbij worden De Lauwers en Het Reitdiep genoemd. Het uiteindelijke doel is een Westerkwartier waarin het goed recreëren is voor zowel inwoners als toeristen

Bert Nederveen voegde daar aan toe dat daar soms wat spanning ontstaat omdat er ook een woningbouw opgave ligt maar het landschap wordt gekoesterd en behouden. Daarvoor wordt een landschapsbiografie opgesteld.

Bé Schollema ( o.a. Duurzaamheid & Cultuur )
Hij wil van papier naar praktijk, de plannen wil hij ten uitvoer brengen als het gaat om duurzamer wonen en energie opwekken middels zonnedaken en parken. Voor cultuur wil hij voor grote incidentele projecten geld vrijmaken.

Harry Stomphorst ( o.a. Infrastructuur en sport )
De infrastructuur verdient verbetering maar gaat in samenhang met woningbouw. De fietssnelweg Leek-Groningen, rondweg Leek zal nog tijd nemen. Ook het Fietspad Leek-Zuidhorn kost tijd, daar is wat spanning tussen natuur en weggebruik.
Verder onderzoekt hij of de jeugd tot de middelbare school gratis kan sporten. De relatie sport en gezondheid is helder maar niet voor iedereen betaalbaar.

Hans Haze ( o.a. Woningbouw )
Momenteel worden er tussen de 200 en 250 woningen gebouwd, Hans wil er 150 extra, ambitieus omdat er ook 77 statushouders gehuisvest moeten worden. Er wordt gebouwd naar behoefte en inbreiding heeft de voorkeur.

Ard van der Tuuk ( Burgemeester )
Geeft voorrang aan veiligheid. Er komen drie extra BOA’s en een juridisch medewerker. Het nieuw te vormen interventieteam richt zich op ondermijning.

Verder wil hij het Westerkwartier, het hart van het Noorden, groter dan Drachten en bijna zo groot als Assen op de kaart zetten. Hiertoe zullen de desbetreffende wethouders meer lobbyen voor bijvoorbeeld een financiële bijdrage van andere overheden voor de diverse projecten.

“Hand aan de ploeg” sloot hij af.

w.v.t.t.k
tot slot stelde het journaille nog een aantal vragen. Dat zal ongetwijfeld terug komen in hun bijdrages

Het was de eerste uitnodiging in tijden maar voorgesteld werd om weer regelmatig actuele zaken te bespreken.

  • College (1)
  • Webmaster

 

Columns Zuidhorn